Gelukkig verenigd.
Hoeveel "online" mag het zijn?

Hoe wilt u de componenten in uw sluitsysteem in een netwerk opnemen? Offline, virtueel, online? Of alles door elkaar? In het Systeem 3060 staan u alle mogelijkheden open. Doe gewoon wat u wilt!

Hard- en software in een netwerk integreren.

WaveNet Router

De allernieuwste routers van SimonsVoss bieden bij de deurbewaking unieke beveiligingsfuncties zoals bijv. 'Deuren vergrendelen in amok-situaties', 'Deuren vrijschakelen bij brand' of automatische meldingen bij storingen en gevaar.

Meer informatie en details

Wilt u nog meer te weten komen over onze producten en productvarianten? 
Neem dan onze productcatalogus door of neem contact op met uw SimonsVoss-partner in de vakhandel.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Vernetzung | Router

Voordelen van het Routers

  • Alle sluitcomponenten kunnen draadloos in een netwerk worden opgenomen. Maar desgewenst bijv. ook via een reeds bestaand Ethernet of andere dataverbindingen (RS485)
  • Alle sluitcomponenten kunnen direct via een geïntegreerde LockNode, die ook als uitbreiding beschikbaar is, in een netwerk worden opgenomen
  • Naargelang de eisen zijn er meerdere niveaus van netwerkintegratie mogelijk: offline, virtueel, online.
  • Alle drie deze netwerkniveaus (offline, virtueel, online) kunnen in een systeem gecombineerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de hoofdingangen zich in een virtueel netwerk bevinden, de server- en laboratoriumruimte online en de algemene kantoordeuren helemaal niet.
  • Voor het netwerk kunnen ook reeds bestaande netwerken van het gebouw worden gebruikt
  • De gegevensoverdracht verloopt via de 868 MHz frequentieband.