Gelukkig verenigd.
Hoeveel "online" mag het zijn?

Hoe wilt u de componenten in uw sluitsysteem in een netwerk opnemen? Offline, virtueel, online? Of alles door elkaar? In het Systeem 3060 staan u alle mogelijkheden open. Doe gewoon wat u wilt!

Hard- en software in een netwerk integreren

WaveNet-netwerkkapje

Het netwerkkapje van WaveNet integreert de LockNode in de metalen kap op de elektronische zijde van een cilinder. Hierdoor is een directe integratie in het netwerk zonder extra montage van een LockNode naast de deur mogelijk; de I/O’s komen hierbij te vervallen. De netwerkkap kan achteraf zeer eenvoudig worden gemonteerd door de kap voor de elektronische zijde van een cilinder te vervangen. Nieuwe cilinders voor de directe netwerkintegratie kunnen als Network Inside versie .WNM worden besteld. 

Meer informatie en details

Wilt u nog meer te weten komen over onze producten en productvarianten? 
Neem dan onze productcatalogus door of neem contact op met uw SimonsVoss-partner in de vakhandel.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Vernetzung | Knaufkappe

Voordelen van het draadloze netwerk

  • Alle sluitcomponenten kunnen draadloos in een netwerk worden opgenomen. Maar desgewenst bijv. ook via een reeds bestaand Ethernet of andere dataverbindingen (RS485)
  • Alle sluitcomponenten kunnen direct via een geïntegreerde LockNode, die ook als uitbreiding beschikbaar is, in een netwerk worden opgenomen
  • Naargelang de eisen zijn er meerdere niveaus van netwerkintegratie mogelijk: offline, virtueel, online.
  • Alle drie deze netwerkniveaus (offline, virtueel, online) kunnen in een systeem gecombineerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de hoofdingangen zich in een virtueel netwerk bevinden, de server- en laboratoriumruimte online en de algemene kantoordeuren helemaal niet.
  • Voor het netwerk kunnen ook reeds bestaande netwerken van het gebouw worden gebruikt
  • De gegevensoverdracht verloopt via de 868 MHz frequentieband.