DOWNLOAD
 

Hier kunt u de actuele versies van de nieuwe AX Manager downloaden! 

De AX Manager volgt de Locking System Management Software (LSM) op. 

In de AXM Lite Edition kunnen tot 20 sloten en 100 transponders worden beheerd. Het is daarom bijzonder geschikt voor kleine bedrijven en bureaus met een overeenkomstig aantal deuren.

Met de AXM Classic Edition kunnen in het Systeem 3060 max. 64.000 sluitelementen en identificatiemedia per sluitsysteem worden beheerd. Daarbij ondersteunt de editie zowel de actieve transpondertechnologie van SimonsVoss als passieve RFID-media. Naast enkele standaardrapporten beschikt de AXM Classic over functies waarmee de AVG-conforme verwerking van persoonsgegevens mogelijk is. In totaal biedt de AXM Classic een uitgebreide functionaliteit waarmee een comfortabel en vooral veilig gebruik van veel SimonsVoss sluitsystemen gegarandeerd is.

Verdere edities zullen volgen.

 

Algemene highlights van de nieuwe AX Manager: 

 • Moderne en intuïtieve gebruikersinterface met een verschuifbaar hoofdmenu, tabbladstructuren, pictogrammen en knoppen
 • Progressive Disclosure - taakgerelateerde presentatie van functies. Informatie die niet nodig is, wordt verborgen, bijv. irrelevante details over transponders en sloten
 • MS SQL-database - maakt bijvoorbeeld de automatisering van uw eigen back-uproutines en -processen mogelijk
 • Begeleide wizards voor veel voorkomende taken, zoals het toevoegen en verwijderen van componenten of de procedure bij verlies van een transponder
 • Deuren en personen kunnen meerdere keren aan verschillende autorisatiegroepen worden toegewezen en aan elkaar worden gekoppeld
 • Software groeit mee met zijn taken - de overdracht van AXM-projecten naar hogere edities is op elk moment mogelijk

AXM Classic

 • Uitbreiding van een bestaande AXM Lite mogelijk
 • 64.000 sluitelementen en identificatiemedia
 • Onbeperkte projecten en sluitsystemen
 • 2 gebruikers (Admin en Admin AL)
 • Kaartondersteuning (RFID-media)
 • Volledige functionaliteit voor sluitsystemen zonder netwerk
 • G2- en AX-componenten
 • SmartCD(2).G2, SmartCD.MP, SmartStick AX
 • AVG-conform werken
 • 90 dagen testversie met aansluitende registratie
 • Lokale installatie en pc-licentie tegen betaling

AXM Lite

 • Instapoplossing in de nieuwe AXM-software
 • 20 sloten, 100 (actieve) transponders inclusief TRA.Pincode
 • 1x project, 1x sluitsysteem en 1x gebruiker (admin)
 • Basisfuncties voor sluitsysteembeheer (offline)
 • G2- en AX-componenten
 • CD.Starter.G2, SmartCD(2).G2, SmartStick AX
 • 90 dagen proefversie met daaropvolgende registratie
 • Lokale installatie en betaalde licentie voor één gebruiker (gebaseerd op versie)

 

Als u vragen hebt over de installatie, neem dan contact op met de hotline (Tel. +49 (0) 89 99228 333 of support-simonsvoss@allegion.com).