Brandmeldsysteem

Wat gebeurt er eigenlijk zodra een brandmelder een alarmsignaal afgeeft? Wie beslist er of er een vals alarm of een acute noodsituatie is? Hoe worden liften en andere brandveiligheidscomponenten in een groot gebouwencomplex aangestuurd? Een brandmeldsysteem (BMA) beheert complexe processen zodra brandgevaar dreigt.

Wat doet een brandmeldsysteem?

Het brandmeldsysteem behoort tot de familie van de zogenaamde gevarenmeldingsinstallaties en dient voor de preventieve brandbeveiliging. Een brandmeldsysteem omvat meerdere elementen en componenten ter bescherming en ter beperking van brand. Hiertoe behoren onder andere sensoren (rook- en brandmelders), geautomatiseerde blusmiddelen (sprinklerinstallaties en/of rookaanzuigsystemen). Het kernstuk van een brandmeldsysteem is de zogenaamde brandmeldcentrale (BMZ).

Als uitbreiding van een brandmeldsysteem kunnen verlichting van vluchtroutes, brandweersleuteldepots en -kluizen, of besturingen van rolluik worden opgenomen.

 

Activeren van een brandmeldsysteem

In acute noodgevallen of brand wordt alarm geslagen. De bevoegde brandweer wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht via de telefoonlijn of het mobiele netwerk. In het kader hiervan worden via het brandmeldsysteem vaak andere verantwoordelijken via sms of spraakoproep geïnformeerd.

 

Hoe werkt een brandmeldsysteem?

Het brandmeldsysteem bepaalt aan de hand van verschillende parameters van de brandmelders of er sprake van een brand is en beslist in welke mate er gereageerd moet worden. De volgende parameters kunnen onder andere als referentiebron worden gebruikt:

 • actuele rookontwikkeling

 • temperatuur van een ruimte

 • ontstaan van vlammen

 • reactie van geïnstalleerde brandblusinstallaties

Wat is een brandmeldcentrale?

De brandmeldcentrale (BMZ) is het belangrijkste element van een brandmeldsysteem. Het brandmeldsysteem verzamelt alle binnenkomende signalen en informatie van de afzonderlijke, zich in het gebouw bevindende, bewakings- en branddetectiesystemen. De verzamelde informatie wordt door het brandmeldsysteem geanalyseerd en geëvalueerd. Het resultaat van deze evaluatie dient als basis voor de aansluitende besturing van noodzakelijke acties.

Vaak omvat de brandmeldcentrale de centrale besturingseenheid en een zogenaamd brandweerbedieningspaneel. Wanneer deze elementen afzonderlijk worden ingebouwd, worden het bedieningspaneel en andere componenten in een brandweerinformatiecentrale ondergebracht.

 

Acties van de brandmeldcentrale

De basisacties en reacties van een brandmeldcentrale kunnen in de volgende bereiken worden gecategoriseerd: melden, alarmeren, regelen, informeren

 

Melden

In de eerste plaats wordt melding gemaakt van brand, smeulend vuur en opvallende warmteontwikkelingen. Maar ook het ontstaan van zichtbare en onzichtbare rook-aerosolen behoort tot de meldfunctie van een brandmeldingssysteem.

Alarmeren

Een van de belangrijkste acties is het alarmeren van de betreffende brandweercentrale en van mogelijke interne veiligheidskrachten. De personen in het gebouw worden eveneens door het brandmeldsysteem gewaarschuwd.

Regelen

Het brandmeldsysteem stuurt verschillende brandveiligheidscomponenten aan. Hiertoe behoren bijvoorbeeld alarminstallaties, blusinstallaties, machines, elektrische apparaten, rook- en warmteafvoersystemen en branddeuren/-kleppen.

Informeren

De evaluatie van de geanalyseerde informatie kan op verschillende manieren via de brandmeldcentrale worden geregeld. De gebruikelijke informatievarianten zijn de uitvoer via een bedieningspaneel, een printer of via een geïnstalleerd positieplanbord.

Concrete actievoorbeelden van een brandmeldcentrale

 • Detectie van potentieel brandgevaar en activering van een intern alarm om te kunnen controleren of er een vals of verkeerd alarm optreedt voordat de bevoegde brandweer wordt gewaarschuwd
 • Directe overdracht en alarmering van een brandsignaal aan de centrale van de bevoegde brandweer
 • Liftbesturing en -controle
 • Activering van een intern gebouwalarm met instructie over de evacuatie van het gebouw via vluchtroutes
 • Sluiting van branddeuren en het openen van rookafvoerelementen om verdere brandontwikkelingen te voorkomen
 • Activering van geïnstalleerde blusinstallaties van het gebouwencomplex
 • Deuren openen om vluchtroutes of toegangswegen mogelijk te maken

Wat gebeurt er bij het activeren van een brandmeldsysteem?

Zodra het brandmeldsysteem in werking is getreden, kunnen de hulpdiensten van de brandweer zich toegang verschaffen tot het gebouw. De geactiveerde melder van het brandmeldsysteem kan door de brandweer worden achterhaald via een brandweer-signaleringstableau (FAT) of via een brandmeldingspaneel. Een brandweer-bedieningspaneel ondersteunt de hulpdiensten bij de besturing van het brandmeldsysteem.

Bij gebruik van een brandmeldingspaneel wordt de betreffende melder op een plattegrond van het gebouw met LED gemarkeerd. In de kaartenbak bevinden zich brandweerkaarten, die door de hulpdiensten kunnen worden uitgenomen. Door deze elementen van het brandmeldsysteem kan de brandweer de gevaarlijke plek onmiddellijk opsporen en de snelste toegangsweg plannen. Optioneel en afhankelijk van de grootte van het gebouw kan de brandweer bij de installatie van het brandmeldsysteem een kaartprinter aanvragen. Deze maakt het mogelijk om in geval van nood de kaarten ter plaatse af te drukken.

 

Categorieën van brandmeldsystemenKategorien von Brandmeldeanlagen

Bij de classificatie van brandmeldsystemen worden de volgende beschermingsklassen gecategoriseerd:

Categorie 1: volledige beveiliging van het complete gebouwencomplex

Categorie 2: gedeeltelijke bescherming van een of meerdere afzonderlijke brandcompartimenten

Categorie 3: bescherming van de vlucht- en reddingsroutes van een gebouw

Categorie 4: bescherming van het interieur, bijv. waardevolle voorwerpen

 

Voordelen van brandmeldsystemen

De voordelen van een brandmeldsysteem zijn de tijdige detectie van brand. Ongeacht de aanwezigheid van personen kunnen noodzakelijke maatregelen snel en efficiënt worden genomen. De gealarmeerde personen kunnen door het snelle ingrijpen branden eventueel al bij het ontstaan bestrijden en erger voorkomen. In bijzonder gevoelige ruimten zoals scholen, ziekenhuizen of hotels dient een brandmeldsysteem voor de bescherming van personen en waarschuwt de in het gebouw aanwezige personen onmiddellijk. Maar ook een vals alarm of de opzettelijke activering van brandmelders moet in aanmerking worden genomen door brandmeldsystemen om valse meldingen te vermijden.

Nadelen van brandmeldsystemen

Brandmeldsystemen zijn echter ook vaak onderwerp van kritiek. Een reden hiervoor is dat oudere installaties vaak niet meer voldoen aan de huidige technische eisen. Bovendien is de bediening van een installatie gekoppeld aan enige vakkennis, wat alleen beschikbaar is bij geschoold personeel. In gevaarlijke situaties kunnen bedieningsfouten rampzalige gevolgen hebben. De opening van deuren om personen in veiligheid te brengen is dus niet 100% gegarandeerd. Ook de toegang van hulpdiensten tot de bron van gevaar kan bij bedieningsfouten of verouderde techniek een probleem worden.

SimonsVoss, uw expert voor digitale sluitsystemen in combinatie met brandmeldsystemen

Met digitale toegangssystemen van SimonsVoss beveiligt u uw gebouw met intelligente, digitale sluitcomponenten die direct met de geïntegreerde veiligheidssystemen in een netwerk kunnen worden opgenomen. De onovertroffen combinatie van brandmeldsystemen of brandmeldcentrales en SimonsVoss-systemen garandeert veiligheid op het hoogste niveau. De continue bescherming van personen en de snelst mogelijke toegang tot mogelijke brandhaarden verhoogt het veiligheidsniveau van uw gebouw enorm.

 

Stap nu over naar de KEYLESS World en bescherm personen en gebouwen comfortabel en duurzaam met
kwaliteit Made in Germany!

Bel me alsjeblieft: