Digitala låssystem från teknikledaren SimonsVoss

Nyckellöst och digitalt för ännu mer säkerhet

 • Inga problem med borttappade nycklar
 • Okomplicerad installation utan kablar
 • Komplett översikt av alla dörrar
 • Säker digital centralnyckel

Digital låsteknik innebär mer flexibilitet och säkerhet

Vilka fördelar har jag med digital låsteknik?

 • Fullständig koll på vem som har tillträde till verksamheten
 • Alla nycklar och behörigheter styrs från ett centralt tillträdeskontrollsystem
 • Borttappade eller förlorade nycklar hör till det förflutna
 • Externa leverantörer har tidsbegränsat tillträde till vissa områden
 • Tillträdesrättigheter kan enkelt ändras på den digitala nyckeln

De viktigaste argumenten för digitala låssystem

Borttappade nycklar
Borttappade nycklar
Inga problem! Identifikationsmedier kan spärras digitalt med ett musklick.
Tillträdesrättigheter
Tillträdesrättigheter
Anpassa enkelt ändrade behörigheter i låsschemat.
Digitala nycklar
Digitala nycklar
Med ett enda identifikationsmedium har du tillträde överallt där du är behörig.
Installation
Installation
Elektroniska handtag monteras snabbt och enkelt utan kablar.
Åtkomst
Åtkomst
Tilldela tidsmässigt begränsade tillträden för exempelvis städare, hantverkare och servicepersonal.
Öppna dörrar
Öppna dörrar
DoorMonitoring registrerar om en dörr står öppen för länge och skickar ett sms till dig.
Vem/när
Vem/när
Som tillval går det att logga vem som har gått in i ett utrymme och vid vilken tidpunkt.
Administration
Administration
Alla identifikationsmedier och deras tillträdesbehörigheter administreras i låsschemat.
Udførelse/Design
Udførelse/Design
Kombinerad design och teknik skapar lösningar av hög kvalitet.

Hur fungerar digital låsning?

Digital låsning

Digitala låssystem identifierar alla personer med tillträdesbehörighet. De tar över samtliga övervaknings- och kontrollfunktioner för den utvalda dörren.

Identifikationsmedium

Tillträdesmedia för utvalda lås. Transponder eller SmartCard? Typen av medium kan väljas efter behov!

Central systemkontroll

Här administreras tillträdesrättigheterna centralt och det digitala låssystemet samt identifikationsmediet överförs.

Digitala
låskomponenter

Simons Voss Info Fenster
I ett digitalt låssystem är alla personer med tillträdesbehörighet kända. Systemet hanterar samtliga övervaknings- och kontrollfunktioner för respektive dörr.
Låsecylinder
SmartHandle 3062
Smartrelä
SmartHandle AX

Identifikations-
medium

Simons Voss Info Fenster
Inträdesbiljetten till respektive område. Transponder eller SmartCard? Typ av medium kan väljas efter önskemål!
Transponder
SmartCard

Central
systemkontroll

Simons Voss Info Fenster
Här administreras tillträdesbehörigheterna centralt och överförs till det digitala låset och identifikationsmediet.
Systemkontroll

Digital låsteknik: Kan användas universellt

Det spelar ingen roll om det handlar om ett universitet, små eller stora verksamheter eller ett sjukhus: vem som har tillträde till vad måste regleras och känslig data bör skyddas mot stöld och spionage.

Digital tillträdeskontroll gör det möjligt att styra detta på ett enkelt och hanterbart sätt.

SimonsVoss Einsatzbereiche
Dørovervågning
Dørovervågning
Beslag til inderdøre
Dør med DoorMonitoring
Elevator
Bom/parkeringskælder
Kundebokse
Dørovervågning
Omklædningsskabe

Digitale låsekomponenter

 • Enkel, kabelfri montering och borrning och nedskräpning
 • Modulär uppbyggnad
 • Extremt snabb programmering på cirka 10 sekunder
 • Hög kvalitet, lång livslängd, framtidssäkert
SimonsVoss digital Cylinder AX
 • Komplett dörrhandtag för inomhusbruk
 • Flexibel anpassning till aktuell monteringssituation
 • Kan kombineras med trycken från välkända tillverkare
 • Investerings- och driftsäkert
SimonsVoss SmartHandle AX
 • Intelligent nätverksansluten styrenhet för utökning av alla låssystem
 • Styr bland annat bommar, rullportar och hissar
 • Gateway med hög kapacitet i det virtuella nätverket
 • Snabb överföring även av större datamängder via Ethernet (PoE-kompatibel)
 • Det första skåplåset med SimonsVoss-kvalitet
 • Quick-Click-montering
 • Optisk och akustisk återkoppling vid öppning och stängning
 • Skåpdörren kan öppnas utan problem även om skåpet är fullt och föremål trycker mot dörren från insidan.

Flera identifikationsmedier

 • Transpondern är den digitala nyckeln för digitala låscylindrar,
  handtag och reläer.
 • Blå, röd eller brun. Som brandkårstransponder, explosionsskyddad eller med chip.
 • Hantera upp till otroliga 304 000 lås med din transponder och öppna dörrar eller portar upp till 400 000 gånger med ett enda batteri.
SimonsVoss Transponder
 • Istället för transpondrar kan man även använda SmartCards.
 • SmartCards rekommenderas framför allt om sådana redan används på företaget.
 • SmartCards och transpondrar kan användas parallellt i ett system.
 • Öppna dörrar med en 4- till 8-siffrig pinkod.
 • Kabelfri montering inom- och utomhus, även på glas.
 • Spara tid och pengar genom att tilldela en särskild kod till entrédörren till exempel i samband med konferenser eller kvällsmöten.
SimonsVoss Pin Code

Virtuellt eller online nätverk?

radio wave radio source
Gateway (SmartRelais 3 Advanced)
Dörrläsare
Hiss
Ytterdörr
Lager
Kontor

I det virtuella nätverket sker dataöverföring från läsaren till låset
genom att användaren håller upp sin transponder eller sitt SmartCard.

radio wave radio source
radio wave radio source
radio wave radio source
radio wave radio source
radio wave radio source
WaveNet Router
Hiss
Ytterdörr
Lager
Kontor

AX Manager och samtliga lås är trådlöst anslutna i realtid.
Kan även användas för att bygga ut det virtuella nätverket.

HÅLLBART OCH HÖG KVALITET
MADE IN GERMANY

 • Högsta kvalitetskrav tack vare produktion i Tyskland
 • Kort transport och snabba leveranstider
 • Certifikat ISO 9001 och ISO 14001 (miljöledning)