NEDLADDNING
TILLGÄNGLIG
SERVICE PACK 2


LSM uppdateringspaket - användbart från version 3.4.0! 
Låssystemhanteringsprogrammet har förbättrats med avseende på stabilitet och tillförlitlighet. Dessutom gjordes några buggfixar.

Observera:

Installationen av service packet måste alltid utföras som administratör med administrativa rättigheter. 
Läs även uppdateringshandboken , kapitel 5.

NEDLADDNING av Service Pack 2 (Version 3.4.30322) för uppdateringar enligt LSM 3.4:

 

För LSM Business och LSM Professional-utgåvorna, kontakta SimonsVoss support (Tel: +49 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com ).

De viktigaste förbättringarna i översikt:

  • Stöd Windows Server 2019
  • Global sökning efter transpondrar också via personalenummer
  • Öppna låsegenskaperna direkt från Alert Monitor
  • Avaktivera batterivarningar manuellt på AX-komponenter
  • Tillgång till definierade områden som en daglig uppdaterad närvaro rapport

Service Pack 2 innehåller även förbättringar relaterade till stabilitet och tillförlitlighet, särskilt när du programmerar och använder VNHost. Vidare gjordes justeringar avseende GDPR-funktionerna. Ytterligare information finns i produktinformationen här .