NEDLADDNING
TILLGÄNGLIG
SERVICE PACK 1

Uppdateringspaket för LSM – kan användas från och med version 3.4.0!
Locking-System-Management-Software har förbättrats i fråga om stabilitet och driftssäkerhet. Dessutom har vissa bugfixes genomförts.

Observera:

Installation och uppdatering av LSM måste genomföras som administratör eller med administrativa rättigheter.
Läs först igenom anvisningarna för uppdatering.

NEDLADDNING av Service Pack 1 (version 3.4.10630) för uppdatering av LSM 3.4:

För uppdatering av versionerna LSM Business och LSM Professional ska du vända dig till SimonsVoss support (tfn. 089 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com).

De viktigaste förbättringarna i översikt:

 • Ökad prestanda
 • Visningsfel vid tidsstyrda behörighetsändringar
 • Fel standardvärden för förfallodatumet vid G1-transpondrar
 • Felmeddelande om två semestrar skapas och programmeras utan mellandag
 • Namn saknas för transponder utan behörigheter i rapporten ”Transponderutmatning med behörigheter”
 • Kortmallen 2500L_AV tillträdeslista kan inte väljas
 • Fel gällande visat programmeringsbehov har åtgärdats
  – Felaktigt programmeringsbehov efter avaktivering + återställning av transponder
  – Programmeringsbehov efter radering av transponder (VN-system)
  – Felaktigt programmeringsbehov i LSM Mobile vid G2-hybridcylindrar
 • Olika översättningsfel har åtgärdats