INFOSIDA OM TILLGÄNGLIG UPPDATERING LSM 3.3 SP1

INFORMATION OM UPPDATERING FÖR ANVÄNDARE AV LSM 3.3!
Locking-System-Management-Software har förbättrats i fråga om stabilitet och driftssäkerhet. Dessutom har vissa bugfixes genomförts.

Observera:

Installation och uppdatering av LSM måste genomföras som administratör eller med administrativa rättigheter.
Läs först igenom anvisningarna för uppdatering.

NEDLADDNING av Service Pack 1 (version 3.3.11115) för uppdatering av LSM 3.3:

De viktigaste förbättringarna i översikt:

 • Ökat prestanda
 • Förbättringar och korrigeringar i den virtuella nätverket
 • Snabbare export till LSM Mobile
 • Optimering av WaveNet, t.ex. snabbare anmälan vid WaveNet-LockNodes
 • Fel gällande visat programmeringsbehov har åtgärdats:   
  -  Programmeringsbehov på MP-låscylinder efter uppdatering från 3.2 till 3.3.
  -  Programmeringsbehov på grund av borttagen avaktiverad transponder efter byte från LSM 3.2 till 3.3: detta beror på en ny beräkning av spärr-ID och ökar systemets säkerhet. Programmeringsbehovet beror på att G2-transpondrar tagits bort. Dessa måste läggas till systemet i efterhand.
  - Om typen av låssystem återställs från VN till normal kan programmeringsbehovet bearbetas som vanligt.
 • Åtgärdande av databasfel: Avaktiveringskvitteringar kan nu utvärderas utan problem även för ersättningstranspondrar med hjälp av LSM.
 • Åtgärdande av fel i terminalservermiljön: Programmeringsenheten SmartCD.MP kan nu kopplas via en terminalserveranslutning.