INFOSIDA 
Ny Release 
LSM 3.4 SP2


Låssystemhanteringsprogrammet har förbättrats och utvidgats med ny funktionalitet. Den nya versionen LSM 3.4 SP2 (version 3.4.30322) är nu tillgänglig.

Vill du veta mer om systemlösningar från SimonsVoss?
Till Sök partner

De viktigaste förbättringarna i korthet:

  • Stöd Windows Server 2019
  • Global sökning efter transpondrar också via personalenummer
  • Öppna låsegenskaperna direkt från Alert Monitor
  • Avaktivera batterivarningar manuellt på AX-komponenter
  • Daglig närvaro rapport

Service Pack 2 innehåller även förbättringar relaterade till stabilitet och tillförlitlighet, särskilt när du programmerar och använder VNHost. Vidare gjordes justeringar avseende GDPR-funktionerna. Ytterligare information finns i produktinformationen här.