INFOSIDA 
Ny Release 
LSM 3.4 SP2


Låssystemhanteringsprogrammet har förbättrats och utvidgats med ny funktionalitet. Den nya versionen LSM 3.4 SP2 (version 3.4.30322) är nu tillgänglig.

De viktigaste förbättringarna i korthet:

  • Stöd Windows Server 2019
  • Global sökning efter transpondrar också via personalenummer
  • Öppna låsegenskaperna direkt från Alert Monitor
  • Avaktivera batterivarningar manuellt på AX-komponenter
  • Daglig närvaro rapport

Service Pack 2 innehåller även förbättringar relaterade till stabilitet och tillförlitlighet, särskilt när du programmerar och använder VNHost. Vidare gjordes justeringar avseende GDPR-funktionerna. Ytterligare information finns i produktinformationen här.