Viktigt för låset: låscylindern

Låscylindern är utan tvivel en kärnkomponent när det handlar om lås. Oavsett om det gäller flerfamiljshus, ytterdörrar eller kommersiella lokaler: Det finns låscylindrar monterade som förhindrar obehörigt tillträde.

 

Vad som utmärker låscylindern

Den mekaniska låscylindern är fortfarande den vanligaste typen. För att låsa en låscylinder krävs en nyckel vars profil passar i cylindern. Det gör den bland annat tack vare urskärningar. Om nyckelns profil passar i låscylindern kan den vridas om och därmed användas för låsning och upplåsning.

Visserligen är låscylinderns mekanik alltid densamma men det finns låscylindrar i olika utföranden. I det följande ger vi exempel på vilka typer av låscylindrar det finns.

 

Profilcylindern är den vanligaste varianten

Man skulle även kunna kalla profilcylindern för klassikern bland låscylindrar. En annan mycket vanlig benämning är dubbelcylinder eftersom den kan användas med nyckel från båda sidor. Av den anledningen används profilcylindern ofta i entrédörrar.

Vid användning av en profilcylinder kan man även välja att lägga till den så kallade farofunktionen. Om den används kan man låsa och låsa upp dörren från låscylinderns båda sidor, även om det redan sitter en nyckel på den andra sidan. Den här varianten rekommenderas bland annat för bostäder som bara har en ingång eftersom man då kommer in även om en nyckel av misstag lämnats kvar i låset på insidan.

 

Schließzylinder

Andra vanliga låscylindrar

Vid sidan av profilcylindern kan nämnas knoppcylindern, halvcylindern, spakcylindern och yttercylindern.

Knoppcylindern är en låscylinder som bara kan låsas med nyckel från ena sidan. Från den andra sidan manövreras cylindern med en knopp (därav namnet). Det innebär att den alltid kan manövreras från den dörrsida där knoppen befinner sig.

Halvcylindern kan i allmänhet bara manövreras från ena sidan eftersom den inte har någon knopp. Den här låscylindern har alltid en fastställd längd på 10 mm. Halvcylindern användas ofta i bostads- och källardörrar.

Spakcylindern är en enklare variant och erbjuder inte samma säkerhet. Den använd till exempel i låsbara brevlådor. Dessa öppnas genom att en spak vrids när man använder nyckeln i låset.

Dessutom finns yttercylindern som framför allt används i extralås, exempelvis i garageportar. Yttercylindern sitter då på insidan.

 

Notausgang

Antipanikcylinderns särskilda roll

Antipanikcylindern, som även kallas paniklås, har en viktig funktion som bör nämnas. Den här låscylindern kan bara låsas från ena sidan. Det påminner om halvcylindern med den skillnaden att den sida som inte är låsbar hos antipanikcylindern alltid går att öppna för att vid behov möjliggöra snabb utrymning.

En dörr som är utrustad med en sådan låscylinder utmärker sig även genom att den ofta saknar ett vanligt dörrhandtag och istället är försedd med en panikregel på motsvarande höjd. Det har fördelen att dörren öppnas automatiskt om det blir trängsel i en paniksituation.

 

 

 

 

 

Den digitala låscylindern som klokt alternativ

De utföranden vi hittills har berör gäller i princip mekaniska låscylindrar men vi ska även nämna den digitala låscylindern. Den är ett klokt alternativ som har många fördelar. Som låsmedium erhåller du en transponder (eller annat digitalt medium) som används för öppna dörrar (genom upplåsning av tillhörande låscylindrar).

Det digitala låsmediet har fördelen att det kan programmeras om i låsschemat med ett musklick och förses med ändrade tillträdesbehörigheter. Dessutom är detta avsevärt säkrare än en vanlig nyckel. Om en transponder tappas bort kan den enkelt spärras i det tillhörande systemet utan att man behöver byta nycklar och låscylindrar.

 

Information om digitala låssystem

Här kan du läsa om hur säkert, flexibelt och bekvämt lås fungerar med ett system som System 3060. Kontakta oss gärna när som helst om du har frågor!