Tillträdeskort

Egentligen är principen enkel: Den som vill komma in i bestämda utrymmen behöver ett tillträdesmedium. På samma sätt som man behöver inträdesbiljetter för att komma in på konserter och museer måste man även ha en slags inträdesbiljett för att komma in i vissa lokaler, med skillnaden att man här talar om tillträdeskort.

 

Flerfaldig användning är också möjlig

Vid sidan av kort som bara kan användas en gång finns det även sådana som kan användas flera gånger. ”Flera” kan hänföra sig till ett bestämt antal (till exempel tio) eller till ett bestämt tidsfönster (årskort, månadskort osv.). Det senare finns bland annat på djurparker och museer.

Kort som kan användas flera gånger används även i stor utsträckning i kollektivtrafiken eftersom man inte vill behöva köpa en biljett före varje resa och dessutom även kan spara pengar på det här viset.

 

Manuellt stämplad eller digitalt skannad

Kort eller biljetter i pappersform är mycket vanliga och de markeras exempelvis genom att klippas eller stämplas. Visserligen finns det även digitala alternativ inom kollektivtrafiken och andra biljettområden men de som bara används en gång är fortfarande ofta på papper.

Den digitala formen är dock mycket utbredd för kort som används mer än en gång. Vi har till exempel nyckelkort som används för tillträde till hotellrum men den här typen av kort finns även inom många andra områden.

 

Långvarig användning av ett tillträdeskort

Inte bara kortvarig användning av tillträdeskort (som vi har nämnt ovan) är möjliga, utan tekniken kan med mycket gott resultat användas för att ersätta klassiska nycklar. I stället för att använda en nyckel kan du enkelt öppna med ett digitalt tillträdeskort. Oavsett om det är hemma eller på jobbet: Det är förenat med många fördelar.

 

 

 

 

Digital tillträdeskontroll vid en passage
Stängd hissdörr på ett våningsplan

Så fördelaktigt är det digitala tillträdeskortet

Tack vare det digitala tillträdeskortet hör en tung nyckelknippa till det förgångna eftersom det enkelt går att spara olika tillträdesbehörigheter på ett och samma medium. Därmed behöver du inte ett kort till varje dörr utan kan programmera kortet så att det gäller som tillträdeskort för flera dörrar. Det gör du enkelt med några få klick (och det är naturligtvis lika enkelt att dra tillbaka behörigheter).

En ytterligare fördel: Behörigheterna på tillträdeskortet kan även begränsas tidsmässigt. Det innebär följande: Om exempelvis städpersonal ska ha tillträde till utrymmen enbart vid bestämda tider så kan även detta programmeras.

En annan mycket stor fördel är att kortförlust inte innebär något stort problem. Medan en borttappad nyckel kan bli en dyr historia kan ett borttappat tillträdeskort enkelt spärras i systemet utan att det föreligger någon säkerhetsrisk.

 

Aktiv teknik ger ännu fler fördelar

Även om tillträdeskort och passiv teknik erbjuder många fördelar så drar du ännu större nytta av att använda en transponder med aktiv teknik eftersom du kontrollerat låser upp med en knapptryckning. Dessutom har transpondern ett robust, skyddande hölje (mot vandalism och manipulationsförsök) samt mycket lång batteritid på upp till 10 års standby.

 

Vi finns här för dig

Vill du skydda dina lokaler med ett digitalt låssystem som 3060 från SimonsVoss? Vi hjälper dig vidare och svarar gärna på dina frågor. Prata med oss!