Tillträdeskontroll? Per kort!

Fram med kortet, håll mot dörren och strax är den upplåst. Om du har övernattat på hotell vet du säkert hur det brukar fungera. Å ena sidan för att komma in i ditt rum, å andra sidan för att få tillträde till träningslokalen och andra utrymmen, eftersom allt fler hotell numera använder den här modellen för tillträdeskontroll i sina lokaler. Det är på goda grunder eftersom det är många fördelar med att välja den här typen av tillträdeskontroll.

 

Vilka är fördelarna med tillträdeskontroll med kort?

Hotellet har naturligtvis fördelar av att använda kort för tillträdeskontroll. Men även för dig som gäst är det praktiskt. I stället för en nyckel får du ett behändigt kort som enkelt kan spärras om du skulle råka tappa det. På så sätt är det till fördel för båda parter: Hotellet behöver bara spärra kortet, inga lås behöver bytas och du behöver inte oroa dig för att drabbas av några efterräkningar på grund av ett sådant byte. Du debiteras nog knappast för vad kortmaterialet kostar och med ett par klick är tillträdeskontrollen på hotellet lika säker som förut.

 

Vilka ytterligare användningsområden finns det?

Att hotell använder kort för tillträdeskontroll är säkerligen allmänt känt, men det finns många andra möjligheter att använda tillträdeskontroll på det här sättet. I princip skulle du kunna använda den i din bostad, men digitala lås är framför allt lämpliga där det finns många lås och många människor är i rörelse. Här bör man fundera på att installera digital tillträdeskontroll.

Tillträdeskontroll per kort passar bra hos företag, myndigheter och organisationer – möjligheterna är många. Systemet är inte anpassat efter en viss bransch utan fördelarna med digital tillträdeskontroll kan utnyttjas överallt.

 

Hand mit Zutrittskarte an einem Lesegerät

Finns det ytterligare fördelar med den här formen av tillträdeskontroll?

Med hotellet som exempel har du redan sett fördelarna med ett kort. Skulle kortet tappas bort spärras det enkelt i systemet och dessutom kan ett ersättningskort programmeras. Säkerheten är snabbt och smidigt återupprättad och du kan passera tillträdeskontrollen igen.

Dessutom är det ytterligare en stor fördel att tillträdesbehörigheterna kan vara individuella på kortet. För varje person som erhåller ett kort kan du fastställa separat vilka tillträden och behörigheter som ska finnas på kortet. Den som jobbar på kontoret kan få tillträde till företagsentrén och kontorsdörren. Den som jobbar inom produktionen kan använda kortet till dessa lokaler. Dessutom kan externa personer erhålla kort för tillträdeskontroll för att exempelvis leverera artiklar direkt till lagret.

Även den flexibilitet som digital tillträdeskontroll med kort erbjuder är en fördel: Tillträdesbehörigheter kan även snabbt utökas eller begränsas. Om det behövs utökade befogenheter under semestertider kan tillträdesbehörigheten snabbt utökas och lika snabbt spärras om ett kort skulle förkomma.

 

Tillträdeskontroll vid en genomgångsdörr

Vilka möjligheter finns det utöver lås?

Genom att använda digital tillträdeskontroll kan du vid sidan av byggnader och utrymmen även lägga till andra behörigheter. Om du arbetar i ett företag med ett varulager som använder gaffeltruckar kan du utöver att använda kortet för att få tillträde till lagret även använda det för att starta gaffeltrucken.

Om du redan har ett befintligt system är det möjligt att kombinera dem. Det kanske redan finns ett kortsystem för tidsregistrering. Det kan eventuellt integreras med tillträdeskontrollen.

Därutöver kan du även dra nytta av den tidsmässiga aspekten av tillträdesstyrning: Du kan konfigurera på kortet – respektive i den tillhörande programvaran – att någon bara ska ha tillträde under vissa tider. Det är exempelvis användbart om städpersonal bara ska tillträde till lokalerna under vissa tider.

 

 

 

Aktiv teknik: ett bättre alternativ till tillträdeskontroll per kort?

Med ett kort för tillträdeskontroll har du ett mycket säkert tillträdesmedium. Men det är ännu bättre att använda aktiv teknik, till exempel en transponder. Den låser upp låsen med en knapptryckning, har ett robust hölje (skyddar mot vandalism och manipulation) och har en standbytid på upp till 10 år.

 

Har vi väckt ditt intresse?

Kontakta oss gärna så hittar vi tillsammans den tillträdeskontroll som passar dina individuella säkerhetsbehov.