Tillträdeskontroll – helst digitalt

Du har säkert upplevt olika typer av digital låsaktivering i vardagen. Du öppnar bilen med en knapptryckning, lämnar parkeringshuset genom att hålla upp ett magnetkort eller använder ett nyckelkort för att komma in på hotellrummet. I alla dessa fall sker tillträdeskontrollen digitalt – och det på ett tämligen självklart sätt. Varför skulle man inte kunna använda de digitala fördelarna även på annat håll?

Som vi ser av nämnda exempel är tillträdeskontroll ett vitt begrepp som sträcker sig längre än att bara öppna en dörr. När du nu tänker på alla dörrar, bommar och andra ingångar vore det ju praktiskt om du kunde slippa en mängd analoga nycklar och istället ha alla olika tillträdesbehörigheter på ett och samma medium. Det är här digital tillträdeskontroll gör entré.

 

Fördelar för dig med digital tillträdeskontroll

Glöm en tung och otymplig nyckelknippa och satsa på ett digitalt låsmedium som en transponder eller ett SmartCard. På detta medium kan du lagra olika tillträdesbehörigheter och styra tillträdeskontrollen på ett avsevärt enklare sätt. Varför bära runt på en mängd nycklar när tillträdeskontrollen även kan ske digitalt?

Digitala lås ger dig även många ytterligare fördelar. Om du skulle råka ha otur och trots all försiktighet tappa bort ditt digitala låsmedium har du inte mycket att frukta: Ett borttappat låsmedium kan helt enkelt spärras i programvaran – snabbt och digitalt. Säkerheten i tillträdeskontrollen återställs alltså snabbt utan dyrbara byten av lås och tillverkning av nya nycklar.

 

Digital tillträdeskontroll – flexibelt och individuellt

Som du redan har förstått: I digital tillträdeskontroll kan ett digitalt låsmedium lagra fler än en tillträdesbehörighet. Det innebär även att varje låsmedium kan programmeras helt individuellt. Ett företag som använder digital tillträdeskontroll kan på så sätt bestämma att en medarbetare ska ha behörighet till huvudentrén, sitt eget kontor och till materialrummet. Om medarbetaren jobbar på IT-avdelning kan tillträdesbehörighet till serverrummet läggas till. Även externa leverantörer kan erhålla låsmedier. Det kan exempelvis vara en leverantör som lämnar varor på lagret. Här kan man programmera ett låsmedium som uteslutande kan användas till lagret. Om så önskas kan man lägga till att det bara ska gälla en viss tid, till exempel om man har leveranstider mellan klockan 8 och 10 kan dessa tider programmeras på låsmediet.

Om du styr tillträdeskontrollen digitalt kan du dessutom reagera snabbt och flexibelt vid förändringar. Det går inte bara snabbt att spärra ett låsmedium utan lika snabbt att dela ut nya tillträdesbehörigheter. Om en kollega är sjuk eller har semester kan motsvarande behörigheter snabbt delas ut till någon annan – med några få klick och utan att låsmediet behöver bytas ut. På så sätt kan du alltid reagera flexibelt.

 

 

 

 

Bom till ett parkeringsgarage
Digital tillträdeskontroll på ett företag

Säkerheten främst när det gäller tillträdeskontroll

När tillträdeskontrollen sker digitalt uppfyller låssystemet de höga kraven på säkerhet. Möjligheten att snabbt spärra förlorade låsmedier har vi redan nämnt, men det finns ytterligare säkerhetsrelevanta fördelar. Även i löpande drift finns det fördelar, exempelvis DoorMonitoring i realtid. Systemet kan kontrollera status för integrerade dörrar så att det snabbt går att fastställa om en dörr är öppen eller stängd. Vid misstänkta händelser, till exempel om en dörr står öppen för länge eller det sker ett obehörigt tillträdesförsök, kan du få information om det via SMS eller e-post.

 

Har vi väckt ditt intresse?

Vi hjälper dig gärna igång med att styra tillträdeskontrollen digitalt. Vi går igenom dina individuella säkerhetsbehov tillsammans med dig och hittar det låssystem som passar dig.