Tillträdeskontroll – helst digital!

Den här skylten har nog de allra flesta sett: ”Obehörigt tillträde förbjudet!” Det uttrycket beskriver egentligen grundprincipen i tillträdeskontrollen. Tillträdeskontroll styr tillträde via ett av ägaren fastställt regelverk som styr ”Vem? Vart? När?” så att enbart behöriga personer kan beträda utrymmen i en byggnad eller andra avgränsade områden som är tillåtna just för dem.

Begreppen tillträdeskontroll och åtkomstkontroll används ibland synonymt. I professionellt språkbruk och inom branschen innebär tillträdeskontroll styrning och övervakning av fysiskt tillträde till utrymmen medan åtkomstkontroll i regel handlar om reglerad åtkomst till datorer och kommunikationsnätverk.

Bakom begreppet tillträdeskontroll döljer sig ett mycket stort spektrum av tillämpningsmöjligheter. Det sträcker sig från vakten vid företagsentrén som så att säga med ögonen registrerar alla som vill komma in, till digitala system med avancerad teknik som är beröringsfria, registrerar, kontrollerar och sparar data samt ger automatiskt tillträde vid rätt behörighet.

Modern tillträdeskontroll är digital

Under många decennier var tillträdeskontrollen endast endimensionell. Med en passande nyckel kunde man låsa och låsa upp en dörr, och den som inte hade nyckeln kunde inte komma in i rummet. Många minns nog vaktmästaren eller portvakten med sin omfångsrika nyckelknippa – det var dåtidens ”administratör” av tillträdeskontrollen. Under årtionden (och än idag) används mekaniska låssystem – antingen med huvudnyckel eller centralnyckel. Teknik och organisation i sådana system möjliggör en något anspråksfullare tillträdeskontroll, eftersom samma nyckel kan användas till flera dörrar, beroende på hierarki. I dessa system vet dock ingen vem som har använt en dörr eller när det skedde. Tillträdeskontroll med dagens mått arbetar elektroniskt och erbjuder många tekniska funktioner och individuella anpassningsmöjligheter. Dagens tillträdeskontroll är digital!

Kontroll och styrning av tillträden

Endast ett digitalt system för tillträdeskontroll uppfyller alla krav inom modern byggnadsteknik med flexibla, skräddarsydda lösningar. Vid sidan av grundkriteriet säkerhet efterfrågar uppdragsgivare aspekter såsom central styrning, trådlös drift, anslutningsmöjligheter, okomplicerad utbyggnad, enkel administration med kraftfull programvara och intelligenta extrafunktioner.

De komplexa möjligheterna inom digital låsteknik leder till att tillträdeskontroll numera egentligen beskriver en delfunktion som ingår i ett överordnat system för tillträdesstyrning. Med digitala låssystem som exempelvis System 3060 från SimonsVoss kan man exakt fastställa vilka personer som får beträda vilka utrymmen vid vilken tidpunkt och låsa upp eller låsa dörrar. Funktioner som DoorMonitoring används för att övervaka och dokumentera alla dessa funktioner och åtgärder i realtid vilket innebär att man även kan kontrollera dem i efterhand.

Alles im Blick: DoorMonitoring macht digitale Zutrittskontrolle in allen Dimensionen übersichtlich und leicht zu handhaben.

Tillträdeskontroll är flexibel

Modern byggnadsarkitektur satsar i stor utsträckning på flexibla lokalkoncept. Den ekonomiavdelning som under decennier satt i samma rum finns inte längre. Medarbetarna befinner sig i stället på flexibla arbetsplatser eller på hemmakontoret – denna situation kan mekanisk låsteknik inte hålla jämna steg med under realistiska förhållanden. Tillträdeskontroll av den gamla skolan hamnar hopplöst på efterkälken under de nya förutsättningarna. Elektronisk tillträdeskontroll med digital låsteknik minimerar arbetet med sådana anpassningar när förutsättningarna ändras, eftersom det bara krävs några få klick i det centrala administrationsprogrammet. Det är bara en av många fördelar med modern tillträdeskontroll.

Nyckelförlust är inget problem

Identifikation av en person med tillträdesbehörighet sker i regel med hjälp av moderna RFID-transpondrar eller SmartCards men kan även ske genom att man anger en kod på en pinkodsknappsats. Även kombinationen av dessa tekniker är möjligt hos SimonsVoss som en ytterligare faktor för tillträdeskontroll. Förlust av ett låsmedium är kortfristigt och kan hanteras effektivt: Istället för att byta ut alla berörda låscylindrar i ett mekaniskt låssystem som använder en huvud- eller centralnyckel räcker det i ett digitalt tillträdessystem med att spärra respektive identifikationsmedium i systemet och programmera ett nytt låsmedium varefter systemet är säkert igen.

Bekväm tillträdeskontroll

Digitalt styrd tillträdeskontroll kan användas för mycket mer än bara dörrar. Alla nämnda funktioner och egenskaper i ett digitalt låssystem från SimonsVoss fungerar även med portar, slussar, skåp, hissar, bommar och möbler. Gemensam styrning av alla användningsområden genom administration som är såväl enkel som överskådlig tack vare kraftfull programvara gör tillträdeskontroll från SimonsVoss till en komfortabel upplevelse.