Tillträdesbehörighet

Det är enkla fakta: Utan tillträdesbehörighet har man inget tillträde. Till vissa platser krävs tillträdesbehörighet. Det kan gälla inträde till evenemang och sevärdheter eller biljetter i kollektivtrafiken. Man kan betrakta en nyckel som ett tillträdesmedium eftersom den som vill låsa upp en dörr behöver en sådan. Den utgör därvid inte bara en symbolisk behörighet utan är samtidigt själva dörröppnaren.

 

Hem, ljuva hem

Störst betydelse och även den som man först kommer att tänka på är tillträdesbehörigheten till lägenheten eller huset som man äger eller hyr. Även här krävs en nyckel. Hyresgästen/ägaren har naturligtvis en sådan, men det kan finnas andra personer som också behöver en. Det kan vara familjemedlemmar, släktingar, andra som delar boendet, eventuellt också en granne (i form av en reservnyckel) eller andra som arbetar i hushållet, såsom en städhjälp.

I hemmets närhet
Huset/lägenheten är inte alltid det enda. Det kan krävas ytterligare tillträdesbehörigheter till annat i närheten. Även till ett garage eller gårdshus och liknande behövs en nyckel för den som har tillträdesbehörighet.

 

Zutrittsberechtigung in privaten Haushalten

På jobbet

Även till den egna arbetsplatsen krävs tillträdesbehörighet. Det kan handla om en enda, men beroende på arbetsplats kan det behövas flera. Man bör titta på följande: Räcker det med huvudingången? Låses den egna arbetsplatsen separat? Finns det fler utrymmen som kräver tillträdesbehörighet, såsom lager eller serverrum? Om det finns tillträdesbehörigheter krävs även nycklar. Vidare måste man också undersöka om det finns en företagsparkering som kräver ytterligare tillträdesbehörighet.

Tillträde utifrån

Det är eventuellt inte bara personer som hör till företaget som har tillträdesbehörighet, även annan arbetskraft kan behöva tillträde. Liksom på det privata området kan det handla om städpersonal, men även om externa besökare och leverantörer som exempelvis behöver komma in på lagret för att lossa levererade varor. Även då krävs tillträdesbehörighet.

 

Schlüssel verloren

Den vanliga formen av tillträdesbehörighet: en nyckel

Hur vanligt det än är med nycklar kan det bli tungt om man inte bara bär med sig en nyckel utan flera. Ju fler tillträdesbehörigheter man har, desto fler nycklar kan det bli. På så sätt blir nyckelknippan snabbt stor, särskilt i arbetslivet.

Dessutom: Den som har många nycklar riskerar också att tappa bort en eller flera av dem. Oavsett antal: Det är alltid irriterande och kostsamt att förlora en eller flera nycklar. En sak säger sig självt: Även om man de facto har tillträdesbehörighet till utrymmen kan man inte komma in utan nyckel. Risken finns även att någon hittar den borttappade nyckeln och på så vis skaffar sig obehörigt tillträde. Ett annat problem: För att återställa säkerheten måste låscylindrar och nycklar bytas, vilket kan bli en ekonomisk börda beroende på nyckeltyp och antal.

Ett bra alternativ är att använda ett digitalt låssystem. Då slipper man analog nyckelöverlämning och minskar dessutom antalet nycklar. Eller i detta fall: antalet låsmedier. Anledningen: Alla tillträdesbehörigheter kan lagras centralt på ett medium (företrädesvis en transponder). Tack vare detta finns det mer plats i fickan och mindre att oroa sig för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra nytta av digitala fördelar

Som tidigare nämnts: I ett digitalt system har du möjlighet att lagra alla tillträdesbehörigheter på en transponder (eller på ett SmartCard eller annat medium) och slipper en stor mängd nycklar. Skulle låsmediet komma bort är skadan minimal eftersom det enkelt kan spärras i systemet.

 

En ytterligare fördel är inte bara att behörigheterna finns på ett och samma medium, de kan även begränsas tidsmässigt. Vet man att leverantörerna alltid kommer mellan kl. 8 och 10 på morgonen kan deras tillträdesbehörighet i låssystemet fastställas efter detta tidsfönster – det gör man enkelt med några få klick.

 

Om du är intresserad...

Ta reda på mer om den digitala låstekniken och dra nytta av en enkel och bekväm lösning som alltid är flexibel, som exempelvis System 3060 från SimonsVoss.