Ofta oumbärligt: säkerhetskortet

Det är en enkel tanke: Man behöver göra en nyckelkopia och går alltså till nyckelservice. Fullt så enkelt är det dock inte alltid i verkligheten. Till många nycklar krävs nya nyckelkopior ett säkerhetskort som hyresvärden eller bostadsförvaltningen använder för att beställa nyckeln i fackhandeln eller direkt hos tillverkaren.

 

Definition: Säkerhetskort

När man köper ett säkerhetslås medföljer ett säkerhetskort i kreditkortsformat som är en garanti för att det bara är man själv som kan göra en nyckelkopia – eller den person som man lämnar kortet till. Därmed vet man att ingen annan kan låta göra otillåtna nyckelkopior.

Vetskapen om att inga kopior kan tillverkas är bra för den egna säkerhetskänslan även i följande fall: Den som har lånat ut eller tappat bort sin nyckel vet att det inte har kunnat göras några ytterligare kopior av den under tiden den var borta. Det hade bara varit möjligt om även säkerhetskortet följt med nyckeln.

 

Så drar hyresvärdar nytta av säkerhetskortet

Visserligen bör man anta att en hyresvärd väljer en ny hyresgäst som gör ett trovärdigt intryck, men att det stämmer kan man ju med säkerhet inte veta. Och även om någon är aldrig så trovärdig skyddar ju inte det mot risken att tappa bort en nyckel. Det gäller även en hyresgäst. Skulle alltså nyckeln råka komma bort så kan ingen göra en kopia eftersom säkerhetskortet måste kunna visas upp.

Dessutom: Som hyresvärd känner man sig nog bättre om man har kontroll över sina hyresobjekt. Säkerhetskortet gör det möjligt. Ingen hyresgäst kan låta tillverka nyckelkopior utan säkerhetskort – det känns bra.

 

Hur hyresgäster kan låta göra en ny nyckel

Även om det förvisso krävs ett säkerhetskort kan hyresgäster ha ett berättigat önskemål om att få en nyckelkopia. Kanske har inte alla i hushållet en egen nyckel, kanske behöver en lämnas till grannen eller till en städhjälp som kommer regelbundet. För att vara berättigad krävs dock i alla dessa fall tillgång till säkerhetskortet.

Oavsett om det gäller en privatbostad eller företagslokaler: Processen är densamma. Eftersom hyresvärden eller bostadsförvaltningen har hand om säkerhetskortet måste hyresgästen göra sin beställning där. Med hjälp av säkerhetskortet beställs – som ovan nämnts – en nyckelkopia hos en fackhandlare eller direkt hos tillverkaren och lämnas sedan till hyresgästen,

 

Om säkerhetskortet kommer bort

Om det inte är nyckeln utan säkerhetskortet som kommer på avvägar måste man kontakta nyckelservice eller tillverkaren för att få ett ersättningskort. Det lämnas naturligtvis inte ut hur som helst utan kräver att man lämnar en edlig utsaga. Med en sådan är det möjligt att få ett nytt säkerhetskort.

 

 

Det fungerar även utan säkerhetskort

Helt och hållet på den säkra sidan – och detta helt utan säkerhetskort – är du med ett digitalt låssystem. Dra till exempel fördel av System 3060 från SimonsVoss. Här erhåller du inga nycklar i egentlig mening utan en transponder eller något annat digitalt låsmedium. Det går inte att göra några kopior av dem och därför behövs det heller inget säkerhetskort. Du kan dela ut helt individuella tillträdesbehörigheter – med bara några få musklick. Och vid ändrade förhållanden kan tillträdesbehörigheterna naturligtvis ändras eller till och med dras in, utan att det behövs något säkerhetskort. Skulle ett digitalt låsmedium råka komma bort kan det enkelt spärras med några får musklick.