Övervakning av dörrstatus – digitalt inget problem

När polisen offentliggör sin inbrottsstatistik utgör i regel en viss procentandel fall där någon har glömt att låsa husdörren ordentligt. Detta hade kunnat förhindras om husägarna hade haft övervakning av dörrstatus. I en privatbostad räcker det ofta med en snabb kontroll av ytterdörren eller källardörren, men i större industri-, förvaltnings- eller företagslokaler låter det sig inte göras. Här är en manuell kontroll av alla dörrar i huskroppen alltför personal-, tids- och kostnadskrävande och därmed ett orealistiskt alternativ.

Emellertid är det ett nödvändigt krav att känna till status hos de viktigaste dörrarna i sådana byggnader och kontinuerligt övervaka dem. En kontinuerlig och tillförlitlig kontroll i byggnader med helt mekaniska låssystem är inte möjlig. Här kan i teorin alla som befinner sig i byggnaden och alla som har en nyckel låsa eller låsa upp en dörr utifrån utan att det omedelbart upptäcks. Det enda undantaget är nödutgångsdörrar som övervakas elektroniskt i varje byggnad, oberoende av den låsteknik som används, så att de i en nödsituation öppnas utåt och möjliggör evakuering ut i det fria utan ytterligare hjälpmedel. Övervakning sker med elektroniska kontakter som avger en akustisk eller optisk signal vid aktivering av dörren.

Vilken status kan dörrar ha? Följande situationer är tänkbara:

  • öppen
  • (alltför) länge öppen
  • stängd (endast med tryckesfall)
  • enkellåst
  • dubbellåst
Digitale Türzustandsüberwachung

 

I moderna byggnader hör dörrstatusövervakning med digital låsteknik till de grundläggande kraven i ett meningsfullt och effektivt säkerhetskoncept.

Generalschlüssel_Sicherheitspersonal Generalschlüssel_digitales_Schliesssystem

I motsats till byggnader med mekanisk låsteknik är arbetet med kontroll och övervakning förhållandevis lätt att utföra och kan utan problem utföras av en person (vaktmästare, Facility Manager, vakt). Digital låsteknik skapar förutsättningar för att vid var tid kunna inhämta dörrstatus i realtid och omedelbart reagera om något ändras. SimonsVoss som är pionjär inom digital låsteknik erbjuder funktionen DoorMonitoring i detta syfte, vid behov i kombination med visualiseringsprogramvaran SmartSurveil.

Elektroniken som används här kan mycket mer än att bara skilja mellan ”öppen” och ”stängd”. Dörrstatusövervakning i digitala låssystem innebär att varje statusändring hos en dörr registreras och dokumenteras kontinuerligt. De digitala låsmedier som man identifierar sig med vid dörren visar omedelbart vem som har använt vilken dörr vid vilken tidpunkt – oavsett om personen var behörig eller inte. Möjlighet att kontrollera detta är en mycket viktig funktion, särskilt hos dörrar i områden med hög säkerhet. Man kan även koncentrera digital dörrstatusövervakning till särskilt känsliga områden i byggnaden.

 

Digital låsteknik med nätanslutna dörrar gör hantering av dörrstatusövervakning till en mycket enkel uppgift. Med kombinationen av DoorMonitoring-låscylindrar och SmartSurveil-programvara i datorn kan administratören alltid och särskilt vid stängningstid direkt se om och var en dörr i byggnaden står öppen eller inte är ordentligt låst. Det kommer dessutom automatiskt ett meddelande om en dörrs status ändras eller om en dörr står öppen för länge på grund av att någon har glömt att stänga och låsa den. Därmed är det tydligt hur säkerhetsnivån i en byggnad med dörrstatusövervakning som bygger på digital teknik kan höjas avsevärt jämfört med ett traditionellt mekaniskt låssystem.

Dessutom fungerar principen även omvänt: Med den beskrivna utrustningen kan en vaktmästare eller Facility Manager i nödfall även låsa upp dörrar på distans.