Nyckelservice – din kontakt när det gäller lås

När det handlar om nycklar, lås och liknande är ofta nyckeltjänst din första kontakt. Det kan gälla kopiering av nycklar, köp och montering av cylindrar (samt tillhörande nycklar) eller allmän information om låssystem. Här behövs nyckelservice.

 

Andra uppgifter för nyckelservice

Nyckelservice är inte bara viktig när det gäller säkerhet hos dörrar både inom det privata och kommersiella området utan kan även hjälpa till med allmänna frågor om säkerhet och förvaring av föremål och information. Det kan vara allt från cykellås och hänglås (exempelvis till källardörren) till säkra dokumentskåp. Fråga nyckelservice som kan ge förslag på olika möjligheter och varianter.

 

När nycklarna inte räcker

Det händer ofta att nycklarna är för få. Kanske fanns det inte ett tillräckligt antal till alla som just flyttat in i en bostad eller så behöver en just anlitad städhjälp få en nyckel. Det finns många anledningar att behöva nyckelkopior. Här kommer nyckelservice in eftersom de kan tillverka nyckelkopiorna direkt.

 

Der Schlüsseldienst – Ihr Ansprechpartner rund ums Schließen

Olika profiler, olika regler

Nyckelservice får inte utan vidare göra kopior av alla slags nycklar. Här är det viktigt huruvida det handlar om en ”vanlig” nyckel eller om en nyckel till ett säkerhetslås, eftersom de omfattas av olika regler.

Nyckel till cylindrar med normalprofil

När det gäller en nyckel med så kallad normalprofil behöver man inte beakta något särskilt. Som hyresgäst kan man alltid låta göra en ny nyckel och det finns inga begränsningar vad gäller hur många kopior som nyckelservice får tillverka. Det är dock viktigt att hyresgästen lämnar in samtliga nyckelkopior i samband med flytt.

Nyckel med säkerhetskort

När det gäller så kallade säkerhetsnycklar gäller särskilda villkor för att låta nyckelservice göra kopior. Det gäller exempelvis nycklar i ett låssystem som inte bara används till lägenhetsdörren utan även till entrédörren i ett flerbostadshus. För att kunna kopiera dem måste nyckelservice utöver själva nyckeln få tillgång till det så kallade säkerhetskortet – ett plastkort i storlek ungefär som ett bankkort som ägaren erhåller i samband med köp. Om du inte själv har detta kort kan du – beroende på egendomsförhållande – få det av hyresvärden eller så måste denne i sin tur begära ut det.

Det kan hända att nycklarna måste beställas via bostadsförvaltningen som då uppdrar åt nyckelservice att tillverka dem. Eftersom det är ett något mer komplicerat förlopp att kopiera en säkerhetsnyckel behöver nyckelservice lite mer tid på sig än för en nyckel med normalprofil.

 

Die Ausnahmesituation: der Notdienst

Undantaget: nyckeljouren

Plötsligt händer det och så står man där framför sin dörr och kan inte komma in. Det räcker med att man går ut en kort stund och dörren oväntat slår igen. Oavsett om dörren råkade gå i lås eller om nyckeln är borta: Nyckelservice måste tillkallas i båda fallen. Nyckelservice erbjuder nyckeljour dygnet runt och kan öppna dörren i en nödsituation – oftast även utan att skada dörren.

Nyckelservice har gjort sitt och man är inne igen: underbart! Men vad händer sedan? Om man bara hade glömt nyckeln kan man andas ut. Om den istället har tappats bort måste man fundera på hur säkert det känns. Bör man be nyckelservice installera en ny låscylinder?

Ännu värre blir det om det handlar om en nyckel i ett låssystem och en nyckel till arbetsplatsen. Här är det ofta nödvändigt att låta nyckelservice byta ut cylindrar och tillhörande nycklar.

 

 

Digitalt är ett bättre alternativ

Med ett låssystem från SimonsVoss kan du aldrig förlora en nyckel igen. Här används framför allt transpondrar som har individuellt fastlagda tillträdesbehörigheter. De är enkla att distribuera och kan anpassas på ett flexibelt sätt. Om en transponder tappas bort finns det ingen anledning till oro. Nyckelservice behöver inte tillkallas eftersom transpondern enkelt kan spärras i systemet.