Nyckelsäkerhetsskåp? – krångligare kan det inte bli…

Trots detta används dessa mekaniska nyckelskåp med sifferlås i jämngrå design fortfarande, framför allt i industri- och förvaltningsanläggningar samt i större fastigheter. Man behöver i regel en nyckel eller en sifferkod för att öppna ett mekaniskt nyckelsäkerhetsskåp och få tillgång till nycklarna. Just detta är en stor svaghet. Nya digitala system är kraftfullare, snabbare, säkrare och bekvämare.

 

Tveksam säkerhetsnivå hos nyckelsäkerhetsskåp

Varje vaktmästare, förvaltare och Facility Manager är medveten om de grundläggande problemen med nyckelhantering i ett mekaniskt nyckelskåp. Nyckeln till nycklarna eller koden till sifferlåset är kanske direkt tillgängliga men när nyckelskåpet öppnas börjar problemen på riktigt: Platserna i nyckelskåpet är märkta, men raderna är inte fullständiga eller så hänger nycklarna på fel plats eller så är boken med noteringar om in- och utlämnade nycklar inte fullständig eller felaktigt ifylld...

Schluesseldepot

Det leder till en mängd säkerhetsrelevanta frågor som inte skulle uppkomma om man använde innovativ digital låsteknik:

  • Det saknas en nyckel i nyckelskåpet. Var är den, vem har den? Är dörren den går till låst eller kan vem som helst gå in?
  • Har en medarbetare kvar den saknade nyckeln eller tappat bort den?
  • Vem lämnade ut den saknade nyckeln ur nyckelskåpet och vid vilken tidpunkt?
  • Kan den saknade nyckeln finns hos en medarbetare som har slutat?
  • Vad händer om en nödsituation uppstår i det rum dit den saknade nyckeln går?

Nyckelskåpsprincipen kan bli dyr

Ovanstående få punkter visar följande: Mekaniska nyckelskåp utgör en säkerhetsrisk. Bristerna med den här typen av nyckelförvaltning orsakar även ofta onödiga problem och som en följd höga kostnader. Kursrummet är låst, nyckeln finns inte i nyckelskåpet, 30 kunder står passivt och väntar och kursledaren letar efter den person som har huvudnyckeln och kan låsa upp. Den saknade nyckeln går sedan inte att hitta varpå cylindrar och alla likalåsande nycklar måste bytas ut. Det kostar snabbt tusentals kronor. Kostnader i samband med mekaniska nyckelsäkerhetsskåp uppstår även på grund av den tidsödande administrationen. Ut- och återlämning av nycklar måste personligen övervakas, registreras och dokumenteras. Det gäller för alla som har varaktig tillträdesbehörighet, men även för tillfälliga tillträden av exempelvis servicetekniker eller städpersonal. Även efterbeställning av nycklar måste hanteras noggrant, vilket kostar både tid och pengar.

 

Ny digital låsteknik ersätter nyckelskåpet

Tack vare nya lösningar med digital låsteknik kan åtskilliga nackdelar hos mekaniska nyckellås varaktigt övervinnas. Ingen behöver längre mekaniska nyckelskåp eftersom alla hantering och administration sker digitalt med datorstöd. Därmed behöver heller ingen fundera på var nyckelskåpet bör monteras. Dörrar med digitala låscylindrar eller digitala handtag från SimonsVoss sätter nya standarder när det gäller flexibilitet och säkerhet.

Med hjälp av transpondrar och/eller SmartCards som låsmedier samt den tillhörande LSM-programvaran kan administrationen individualiseras och tillträdesbehörigheter delas ut och dras in temporärt eller varaktigt. Till exempel om ett låsmedium tappas bort: I stället för att ägna tid åt att leta efter låsmediet, som fallet är med ett mekaniskt nyckelskåp, och i värsta fall vara tvungen att skaffa nya cylindrar och nycklar behövs inte mer än ett par datorklick i det digitala låssystemet från SimonsVoss för att spärra den borttappade transpondern. Dessutom kan transpondrar och SmartCards programmeras för en ny användare på några sekunder. Nya digitala system som 3060 från SimonsVoss gör dessutom alla processer i alla digitalt utrustade dörrar identiferbara och spårbara.

 

Generalschlüssel_digitales_Schliesssystem