Nyckelförlust? Då är det fara å färde!

Den här scenen känner man igen från många kriminalserier på tv: ett brott upptäcks men kommissarien hittar inga spår efter inbrott i byggnaden. Inte sällan hör man då: ”Gärningsmannen hade uppenbarligen tillgång till en nyckel!” Det finns ingen officiell statistik över borttappade nycklar, men att nyckelförlust kan orsaka stora skador är en obestridd sanning. Digital låsteknik löser problemet, sänker kostnaderna och höjer samtidigt komforten.

Åtskilliga nyckelförluster varje år

Enligt en tysk studie försvinner 800 000 nycklar per år i Tyskland. Tyska VdS Schadenverhütung har beräknat att det leder till en skada på närmare 100 miljoner euro årligen.

Beroende på byggnadsstorlek och det mekaniska låssystemets utformning kan en nyckelförlust med alla följdkostnader snabbt stiga till mångsiffriga belopp. Den tyska konsumentorganisationen nämner på sin webbplats en skola som exempel där huvudnyckeln försvann.

Det nödvändiga bytet av alla lås i byggnaden samt 80 nya nycklar till kollegiet gick på 14 000 euro.

iStock-1133897242

Problem, kostnader och risker vid nyckelförlust

 Bei Schlüsselverlust droht Gefahr – denn niemand kennt den möglichen Finder.

En borttappad nyckel till ett enfamiljshus orsakar visserligen förhållandevis låga kostnader, men tillfällig oro, problem och arbetsinsatser går dock inte att undvika.

Även i flerbostadshus är det mekaniska låssystemet bara så säkert som innehavarnas eller hyresgästernas hantering av sina nycklar. Ägare till flerbostadshus har ofta problem med höga kostnader som beror på att användarna tappar bort sina nycklar. Detta utgör dessutom en säkerhetsrisk eftersom ingen vet vem som hittar nyckeln och vad som händer med den då...

Vid nyckelförlust i ett digitalt system föreligger ingen fara

Borttappade nycklar kan leda till ett försäkringsärende, och här beror det på om avtalen är utformade i enlighet med hemförsäkringen eller den privata ansvarsförsäkringen. Det finns dock bättre och tillförlitligare sätt att redan i förväg drastiskt minska problem och kostnader vid nyckelförlust, nämligen användning av digital låsteknik. Oberoende av byggnadstyp är grundprincipen i ett digitalt låssystem det fullkomligt okomplicerade och snabba bytet av låsmedier.

Nyckelförlust innebär i detta fall att det borttappade låsmediet (transponder eller kort) omedelbart raderas i systemet och därmed blir oanvändbart inom ett par sekunder. Användaren får ett nytt låsmedium programmerat med sina individuella tillträdesbehörigheter. Det fungerar direkt och kostar bara ett par tior. Alla övriga komponenter i det digitala låssystemet behåller sin oinskränkta funktionalitet.

Digital låsteknik i alla sammanhang

SimonsVoss Technologies GmbH (Unterföhring utanför München) erbjuder privatbostäder, flerbostadshus samt industri- och förvaltningsanläggningar flexibla digitala låssystem som skapar säkerhet i såväl nya som befintliga byggnader, ger användarna ökad komfort och minskar kostnaderna för borttappade nycklar avsevärt.