Ny frihet: nyckelöverlämningen

Nyckelöverlämningen är ett viktigt steg på vägen mot en ny framtid. Oavsett om det handlar om en ny bostad eller en ny arbetsplats: Ögonblicket för nyckelöverlämningen har alltid även en symbolisk karaktär. Trots alla positiva känslor bör man dock inte glömma att det finns några saker att tänka på även efter nyckelöverlämningen.

 

Neue Freiheiten: die Schlüsselübergabe

Nyckelöverlämning – inte bara för det egna hemmet

Hem, ljuva hem

Man tänker naturligtvis främst på den egna bostaden vid nyckelöverlämningen. När man har hittat drömvåningen och alla papper är påskrivna finns det inte längre några hinder för att äntligen få ta emot den efterlängtade nyckelknippan. Nu kan nu och de dina komma in när ni vill.

Åtminstone i idealfallet. Eventuellt räcker inte antalet nycklar. Ni är kanske fler som bor i bostaden än antalet tillgängliga nycklar. Eventuellt bör även en närstående eller en städhjälp ha en separat nyckel.

Därför kan det hända att man måste göra fler nyckelkopior efter nyckelöverlämningen. Finns det ytterligare lås? Man kanske behöver göra fler nycklar för att komma in i ett garage eller förråd.

Ett nytt arbete

Den stora dagen är inne. Intervjun gick bra, avtalet är påskrivet och det är dags att börja. Även här sker en nyckelöverlämning så att den nya medarbetaren kan röra sig fritt på arbetsplatsen i enlighet med sina behörigheter. Nyckeln till företagets lokaler är kanske bara en av flera som lämnas över. Det kan även finnas nycklar till det egna arbetsrummet, bommen till företagets parkeringsplats eller till hissen.

 

Koll på nycklarna

Vid en nyckelöverlämning handlar det inte bara om nycklar utan även om förtroende. Även om man är mycket noggrann kan det hända att man råkar tappa bort en nyckel.

Nyckeln till bostaden är borta

Även om det ofta är mindre dramatiskt att tappa bort nyckeln till bostaden jämfört med arbetsplatsen är det ändå irriterande och förenat med en viss arbetsinsats. Om det finns en reservnyckel hos exempelvis en granne kommer man relativt snabbt in i bostaden och i annat fall kan man tillkalla nyckelservice. Icke desto mindre dröjer sig kanske en obehaglig känsla kvar över att det skedde en ”ofrivillig nyckelöverlämning” så att en främmande person eventuellt har din nyckel.

Dessutom: Hyresvärden eller bostadsförvaltningen måste informeras om nyckelförlusten. Senast när det är dags att flytta skulle man vara tvungen att medge att en nyckel saknas. Det är bättre att göra det direkt. Visserligen kan det hända att låscylindrar och tillhörande nycklar måste bytas ut, vilket är förenat med kostnader, men på detta sätt tär man inte på förtroendekapitalet och framför allt återupprättas säkerheten.

Företagsnyckeln är borta

Även på jobbet kan det hända att tilldelade nycklar kommer bort. Det är ofta mycket mer problematiskt och arbetsamt än i den privata sfären. Det beror inte bara på att säkerhetsnivån är avsevärt högre utan även på att många fler människor har tillträde till lokalerna, vilket ökar kostnaderna om nya låscylindrar måste installeras och nya nycklar distribueras.

 

Der Firmenschlüssel ist verloren gegangen

Digital låsteknik i stället för analog nyckelöverlämning

En bra och förnuftig investering kan hjälpa till att förpassa problem med nyckelförluster till det förgångna. Med ett digital låssystem från SimonsVoss kan en persons samtliga tillträdesbehörigheter samlas på en och samma transponder. Om transpondern skulle gå förlorad efter en ”nyckelöverlämning” (vilket det nu i praktiken inte längre är) är det inget problem eftersom den mycket enkelt kan spärras i systemet.