Mekaniska, elektroniska och digitala låssystem

Vad är mekaniska låssystem?

Mekaniska låssystem är ofta den enklaste möjligheten när det gäller att skydda byggnader – oavsett om det är den egna bostaden, skolan eller företaget. Personer och egendom skyddas genom låscylindrar och dörrlås. Den här vanliga typen av låssystem finns i en mängd varianter och deras säkerhet kan kompletteras med hjälp av olika funktioner. Därigenom är det möjligt att avbilda organisationsstrukturer med olika tillträdesbehörigheter så att varje persongruppering får tillträde till rätt områden.

 

Var används mekaniska låssystem?

Idag använder framför allt små och medelstora företag, flerfamiljshus och offentliga byggnader mekaniska låssystem – särskilt i sådana områden där ändrade tillträdesbehörigheter inte ändras så ofta. Antalet nyckelägare är få och omsättningen är låg.

 

En nyckel ligger i en handflata

Vilka nackdelar har ett mekaniskt låssystem?

Ett mekaniskt system är ett stelbent system som kräver stor insats vid anpassningar. Om strukturerna för tillträdesbehörigheterna ändras når det snabbt gränsen för vad det klarar.Följaktligen blir det mycket tids- och kostnadskrävande om många nycklar är i omlopp eller om det handlar om ett större byggnadskomplex.

 

Vad är elektroniska/digitala låssystem?

Elektroniska och digitala låssystem använder samma teknik såväl i enkla instegssystem som i avancerade utföranden: Låscylindrar med mjukvarustyrd teknik. Härigenom uppstår många möjligheter och även mycket komplexa strukturer är enkla att avbilda och administrera.

När det gäller bekvämlighet och säkerhet är digitala låssystem därmed helt överlägsna den mekaniska versionen. Särskilt för företag är det en stor lättnad när det handlar om distribution och administartion av nycklar och tillträdesbehörigheter. Det är också en stor fördel att det alltid går att följa upp vem som har befunnit sig var i byggnaden och vid vilken tid. Därutöver kan tillträdesbehörigheter snabbt delas ut och dras in så att även kortfristig behörighet för exempelvis leverantörer eller gäster är möjlig.

 

Vilka delar ingår i ett elektroniskt eller digitalt låssystem?

Tre beståndsdelar är grundläggande i det digitala låssystemet: Dörrkomponenter, identifikationsmedier och programvara.

  • Dörrkomponenter
    Hit hör låscylindern och läsenheten som använder RFID-teknik och kan installeras i olika varianter (lässtation, mobil användarenhet osv.) Komponenterna ansluts till det interna nätverket.
  • Identifikationsmedier
    Dessa registreras och identiferas av systemet. Transpondrar och SmartCards är medier som används. Alla identifikationsmedier fungerar beröringsfritt, vilket bidrar till minimalt slitage.
  • Programvara
    För att administrera systemet krävs ett program som hanterar processerna och styr hårdvaran. På så sätt går det smidigt att administrera tillträdesbehörigheter genom att de snabbt kan ändras och anpassas, och borttappade tillträdesmedier kan snabbt spärras.
Ein Bildschirm zeigt die SimonsVoss-Software

Vilka användningsområden finns det?

Den som överväger att använda ett elektroniskt låssystem har individuella krav. En privatbostad har helt andra förutsättningar än ett universitet. Men oavsett var systemet används: Användaren drar alltid nytta av det digitala låssystemet och anpassa det efter individuella behov.

I stora företag och inrättningar måste tillträdesbehörigheterna var mycket flexibla eftersom det inte bara är medarbetare som behöver tillträde utan även leverantörer, städpersonal och andra externa personer. En fördel är att frekvent byte av nycklar (som i skolor, universitet och sjukhus) inte är något stort besvär eftersom tillträdesbehörigheten snabbt kan ändras. Och om ett medium kommer bort kan det snabbt spärras så att säkerheten är återställd.

I ett flerfamiljshus kan små system täcka alla behov. Om förutsättningarna skulle ändras med tiden är det en fördel att låssystemet när som helst kan kompletteras. Byggnadskomplexen kan även fortsättningsvis administreras centralt och övervakas online.

Fördelarna med digitala låssystem uppskattas även av hotell. I stället för magnetkort som snabbt slits kan man använda SmartCards för att låsa upp beröringsfritt och effektivt. Även för personalen är underlättas hanteringen eftersom identifikationsmedierna enkelt kan delas ut, spärras eller bytas utan det krävs någon särskild expertis.

Alla anläggningar har dessutom möjlighet att använda en smartphone som nyckel, oavsett om det gäller företag, offentliga inrättningar, privatbostäder eller hotell. Via en smartphone-app skickas tillträdesdata till läsenheten i fråga och tillträde aktiveras om motsvarande tillträdesbehörighet finns.

 

 

 

 

Vilka ytterligare fördelar finns det?

Du drar nytta av ytterligare säkerhet eftersom digitala låscylindrar och identifikationsmedier ger säkerhet på högsta nivå. Cylindern är dessutom mekaniskt skyddad så att åverkan och intrång från obehöriga kan förhindras.

Dessutom ökar bekvämligheten eftersom du inte måste bära runt på en mängd nycklar utan har alla tillträdesbehörigheter på ett och samma RFID-medium – bekvämt och beröringsfritt tillträde.

Genom att använda ett digitalt låssystem får du bättre kontroll över tillträden till olika utrymmen. När personer grupperas och bara ska ha behörighet till vissa områden kan du konfigurera detta individuellt och när som helst göra anpassningar med några få klick.

Man ska heller inte glömma kostnadsbesparingarna. Om en nyckel förkommer i ett mekaniskt låssystem måste samtliga cylindrar bytas ut och nya nyckelsatser distribueras – en post som snabbt kan stiga till mångsiffriga belopp. I det digitala låssystemet spärras mediet enkelt och säkerheten är återställd på rekordtid.

 

Teknik från experter

Sedan mer än 20 år är SimonsVoss pionjären inom digitala låssystem. Följ med oss på vägen till en nyckelfri värld. Våra system är utformade så att man alltid kan byta cylindrar okomplicerat, snabbt och helt utan kablar. Dessutom är komponenterna kompatibla med varandra. Allt är i princip underhållsfritt och håller högsta kvalitet.

Prova själv och ta steget in i en Keyless World!