Digitala låssystem för
kliniker

 

Många besökare, olika medarbetare, servicepersonal och naturligtvis de många patienterna: Medicinska och vårdande inrättningar som sjukhus kommer aldrig till ro. Det är en komplicerad uppgift att styra den intensiva verksamheten, skydda känsliga områden mot obehöriga och hantera tillträdeszoner- och tider på ett säkert sätt. Härtill kommer den svåra balansen mellan nödvändigt skydd av människor, utrustning och medicinförråd etc. och personalens, vårdtagarnas och servicepersonalens rörelsefrihet.

Säkra låssystem i sjukhus är digitala

Elektroniska låssystem är en viktig förutsättning för omfattande säkerhet i sjukhus, rehab- och vårdinrättningar. Det digitala lås- och tillträdessystemet 3060 från SimonsVoss gör det möjligt att kombinera effektiv kontroll med aktiv dörrhantering – och därmed full kontroll över alla tillträdesbehörigheter. Det gäller även vid flera byggnader och platser.

Bästa lösningen heter System 3060 från SimonsVoss

System 3060 kombinerar intelligenta, digitala låskomponenter och toppmodern programvara. Identifikationsmedier med individuella tillträdesbehörigheter stänger och öppnar dörrar beröringsfritt via radiosignaler. De digitala låsen kan programmeras enligt önskemål. Dörrar, portar och bommar kan anslutas till ett centralt styrbart system och öppnas eller stängas segmentsvis med ett centralkommando.

Se vår nya video "Digitala låssystem för kliniker".