Centralnyckel – en utgående modell

Alla som bor i samma flerfamiljshus har den i fickan eller på nyckelknippan: centralnyckeln.

Runt den – eller kanske snarare med den – rör sig allt som måste vara tillgängligt i byggnaden, från entrédörren till cykelkällaren. Det mekaniska systemet bakom en centralnyckel är ett centrallåssystem.

Sådana finns det mängder av. Med dagens mått ger en centralnyckel respektive ett centrallåssystem bara säkerhet och bekvämlighet i begränsad omfattning. Det finns bättre lösningar, nämligen digitala låssystem.

Zentralschlüssel
Zentralschlüssel – Seniorenwohnheim

Var används en centralnyckel?

Klassiska områden när ett centrallåssystem med centralnyckel används är i huvudsak flerfamiljshus, hus med hyres- och bostadsrätter samt olika typer av äldre- och seniorboenden.

Grundprincipen är alltid kombinationen av gemensamma ingångar (t.ex. entrédörren) och individuella ingångar (t.ex. lägenhetsdörren) i en och samma byggnad. Förutom de boende i en byggnad har i regel även en Facility Manager, fastighetsskötare eller byggnadsägare tillgång till en centralnyckel. På så sätt kan alla dessa personer få tillgång till gemensamma områden, men däremot inte till individuella utrymmen (t.ex. brevlåda, källarförråd).

 

Så fungerar en centralnyckel

I en byggnad måste många olika personer låsa en eller flera centrala dörrar, exempelvis entrédörrar eller källardörrar. Ingen boende ska dock kunna låsa någon annans lägenhetsdörr med sin egen nyckel. Den tekniska komplexiteten hos en centralnyckel inom ett centrallåssystem ligger just i centralfunktionen.

Varje individuell nyckel måste vara integrerad i stiftsystemet i låscylindrarna hos alla centrala dörrar. Alla hyresgäster eller bostadsinnehavare i byggnaden har bara en centralnyckel till att låsa och låsa upp såväl de centrala dörrarna (port, entré, träningslokal, parkeringsgarage, soprum) som den egna lägenhetsdörren, brevlådan och källarförrådet.

 

 

Zentralschlüssel – Schließplan

Fördelar med en centralnyckel

Huvudargumentet för ett låssystem med centralnyckel är grupperingen av individuella tillträdesbehörigheter. Man kan bilda olika persongrupper (till exempel alla som tillhör en bostadsenhet). Varje persongrupp får en centralnyckel som passar till låsen i respektive område och alla allmänna dörrar.

Tillträde för en extern persongrupp såsom Facility Manager, städ- och säkerhetspersonal till bestämda områden i ett byggnadskomplex kan tydligt regleras med centralnycklar i ett centrallåssystem.

En centralnyckel har stora nackdelar

Problemen börjar när en centralnyckel i ett centrallåssystem tappas bort. Från och med det ögonblicket är säkerheten i byggnaden inte längre garanterad. Beroende på vem som har förlorat sin nyckel blir vissa områden tillgängliga för alla, i varje fall alla gemensamma utrymmen. Så kan vara fallet i timmar eller dagar eftersom hela centrallåssystemet måste bytas om en centralnyckel kommer på avvägar.

Ett byte är besvärligt på kort sikt och dessutom uppstår höga kostnader – beroende på byggnadens storlek och antalet dörrar handlar det inte sällan om mångsiffriga belopp.

Det är problematiskt att kopiera en centralnyckel

När patentskyddet till en centralnyckel har gått ut och nyckelråämnen är i omlopp kan man i princip få en kopia tillverkad vid varje större järnvägsstation. Det är naturligtvis förbjudet men kan inte kontrolleras praktiskt. Centralnycklar som tillverkas på detta sätt kallas i branschkretsar för ”svarta nycklar”. Ingen vet hur många det finns eller vem som har en sådan.

Det räcker till exempel med att hyra en lägenhet i andra hand för att tillverka en otillåten nyckel. Huvudhyresgästen tar med sin centralnyckel och låter tillverka en illegal nyckel till sin andrahandshyresgäst. Om andrahandsavtalet upphör och hyresgästen tar med sig sin illegala nyckel är byggnadens säkerhet i fara. En ägare, hyresvärd eller Facility Manager tappar med åren överblick över vilka och hur många centralnycklar det egentligen finns till centrallåssystemet.

Digital låsteknik ersätter centralnyckeln

SimonsVoss Technologies GmbH i Unterföhring erbjuder flexibla digitala systemlösningar för flerfamiljshus, hyresrätter och bostadsrätter. De kan installeras i såväl nya som befintliga byggnader och skapar både säkerhet och ökad bekvämlighet för användarna. I stället för mekaniska profilcylindrar används digitala låscylindrar i dörrarna. Centralnycklarna och alla övriga mekaniska nycklar ersätts med moderna, elektroniska tillträdesmedier. Dessa medier i form av transpondrar eller kort programmeras för de dörrar de ska användas med. De fungerar beröringsfritt och låser upp dörrarna genom att man håller upp mediet framför dörren. Facility Management kan bekvämt administrera och styra hela det digitala låssystemet och alla distribuerade låsmedier. Vid förlust av ett låsmedium eller vid utdelning av en ny tillträdesbehörighet kan man snabbt agera via systemet. En ny transponder kostar bara ett par tior och borttagning av det förlorade mediet och programmering av ett nytt kräver bara några få klick i administrationssystemet LSM från SimonsVoss.

Användning av ett digitalt SimonsVoss låssystem är även flexibelt för de boende. Exempelvis kan grannen få tillfälligt tillträde till lägenheten för att vattna blommor. Via programvaran har bostadsförvaltningen samtidigt fullständig överblick i realtid över tillträdesbehörigheterna till en byggnad: Vem får komma in var.

Zentralschlüssel – digitales Schließsystem

Inga problem vid nyckelförlust

Zentralschlüssel – Transponder

Det finns inte alltid en tillräckligt stor budget till förfogande för att installera digitala lås på samtliga dörrar i en byggnad. En praktisk startpunkt för att ta steget in i den digitala låstekniken finns i byggnader som har elektriska dörröppnare till entrédörrarna. Här kan man komplettera med den digitala nyckelbrytaren SmartRelä 2 från SimonsVoss. En extern leverantör, t.ex. en säkerhetsspecialist och SimonsVoss-partner eller en egen tekniker kan hantera det kostnadseffektiva systemet för de boendes räkning. En vit utanpåliggande kåpa monteras på utsidan i närheten av dörrhandtaget och den integrerade elektroniken styr den befintliga dörröppnaren. Dörröppning aktiveras när en individuellt programmerad transponder (kort eller tagg) hålls upp.

Även här gäller: Om en användare tappar bort sitt låsmedium krävs inte dyra utlägg för en ny centralnyckel. Bostadsförvaltningen eller en extern leverantör skapar (programmerar) en ersättningstransponder. När den används för första gången spärras den borttappade transpondern automatiskt och kan inte längre användas för att komma in i byggnaden. På så sätt är säkerheten omedelbart återställd.