Brandlarmsystem och digital låsteknik – den perfekta lösningen i händelse av brand

Om det börjar brinna i en byggnad handlar det om sekunder. Ju tidigare eld och rök kan upptäckas, lokaliseras och larmas desto snabbare kan man reagera, evakuera människor, inleda brandbekämpning och begränsa skadorna. Om ett brandlarmsystem bara arbetar med mekaniska säkerhetskomponenter kan det i vissa fall ta (alltför) lång tid. Brandlarm som använder digital teknik regerar på bråkdelen av en sekund och kan exempelvis omedelbart öppna samtliga dörrar centralt.

 

Den kedjereaktion vid brand som utlöses via ett brandlarm och en larmcentral är avgörande för att man ska kunna undvika person- och sakskador. Efter upptäckt följer larm och sedan sätter systemet igång släckningsanordningar, sprinklers, rökutsugningssystem osv. Samtidigt skickar larmcentralen nödvändig information till alla parter som behöver den. Det är mycket viktigt att även det digitala låssystemet räknas hit. Leverantörer av elektronisk teknik för tillträdeskontroll som SimonsVoss integrerar båda världar – brandlarmsteknik och tillträdeskontroll – till en effektiv och snabbt reagerande helhetslösning.

Brandlarmsystem och larmcentraler i kombination med mekaniska anordningar i byggnaden (till exempel dörrlås) kräver ofta manuella insatser. Det är då mycket viktigt att dessa individer får kontinuerlig fackutbildning eftersom felmanövrering i en stressig larmsituation inte kan uteslutas. Problematiken gäller inte bara dem som flyr ut ur byggnaden utan även de räddningsstyrkor som kommer för att bekämpa branden och som eventuellt inte omedelbart kan ta sig in i byggnaden från alla håll. Ur detta scenario följer en riskpotential som är avsevärt mycket lägre i automatiserade styrningsförlopp med digital brandteknik.

 

iStock-1167774148_Brandschutz

Nyckelbegreppet i brandlarmsteknik med digitalt stöd heter nätanslutning. När en brand uppstår som löser ut brandvarnaren skickas signalen omedelbart till brandlarmsystemet, parallellt till brandkåren och samtidigt även till de digitala låssystemen i byggnaden. Det kommando som är programmerat i händelse av larm lyder ”aktivera dörrarna” – vilket också sker. Därmed får räddningspersonalen omedelbart tillträde.

Brandlarmsteknik med digitalt stöd fungerar även offline. Då inrättar man en brandkårsnyckeldepå med digital låsteknik antingen i byggnaden eller på skyddad plats utomhus. I händelse av brand eller nödläge kan rättningstjänsten öppna nyckelsäkerhetsskåpet och hämta det digitala låsmedium (kort eller transponder) som är programmerat med tillträdesbehörighet till alla dörrar.