Bernhard Sommer i
GIT-Sicherheit:
Trender inom passerkontroll

Mellanstor företagsanda Senaste nytt om lås- och passerkontrollsystem från SimonsVoss

Matthias Erler från GIT SICHERHEIT diskuterar med Bernhard Sommer, VD på SimonsVoss, om nya lösningar, produkter och trender.

Läs hela intervjun

Bernhard Sommer im Interview mit der GIT SICHERHEIT