Bernhard Sommer i
GIT-Sicherheit:
Trender inom passerkontroll

Mellanstor företagsanda Senaste nytt om lås- och passerkontrollsystem från SimonsVoss

Matthias Erler från GIT SICHERHEIT diskuterar med Bernhard Sommer, VD på SimonsVoss, om nya lösningar, produkter och trender.

Läs hela intervjun

SmartRelais2 von SimonsVoss