Unterföhring, 22.06.2020

Säkrare blir det inte…

ColocationIX GmbH optimerar tillträdeskontroll till sitt bunkerskyddade datacenter genom digital låsteknik

Kan man göra en före detta atomskyddsbunker ännu säkrare? Det går, och dessutom blir det bekvämare. Beviset finns i Bremen. Här har ColocationIX GmbH utrustat sitt datacenter i en ombyggd atomskyddsbunker med digital låsteknik från SimonsVoss Technologies GmbH (Unterföhring). Kunder som bokar IT-kapacitet här och leverantörens medarbetare drar nytta av fördelarna med det elektroniska systemet för tillträdeskontroll.

ColocationIX är professionell partner för utlokalisering av IT-serverstrukturer. 2011 köpte företaget den före detta atomskyddsbunkern och började bygga om den till datacenter. Platsen ger skydd mot jordbävningar och oväder. En direkt fiberanslutning till de viktiga internetnoderna DE-CIX, AMS-IX och LINX samt en anslutning till Kina möjliggör hög tillgänglighet med hög hastighet. ColocationIX förfogar över största möjliga fysiska skydd utformat enligt ISO EN 50600 (klass 4) – inte ens ett störtande flygplan skulle kunna skada bunkern. ISO 27001-certifieringen garanterar avbrottsfri datasäkerhet och möjliggör databearbetning i överensstämmelse med GDPR. Säkerhetsarkitekturen motsvarar kraven för kritiska infrastrukturer.

 

Kärnkompetens digital och fysisk säkerhet

Kunderna, bland annat marknadsledare inom vitt skilda branscher, har sin IT-hårdvara i datacentret och hyr nödvändig infrastruktur – bland annat ett serverskåp samt strömförsörjning, kylning och bandbredd i ett paket. Vissa bearbetar enbart sina data där och använder hanterade tjänster såsom privata värdtjänster eller privata moln. Tack vare sin framtidstillvända fysiska och digitala säkerhetsnivå samt det prisbelönta, energieffektiva luftkonditioneringskonceptet hör ColocationIX till ett av Europas modernaste datacenter.

”Det finns dock inget som inte går att optimera”, förklarar Andres Dickehut, delägare i ColocationIX GmbH, ”digital och fysisk säkerhet hör till våra kärnkompetenser och dit här även ett mycket säkert tillträdeskontrollsystem som administrerar tillträdet till zoner och utrymmen och exakt loggar vem som har uppehåller sig i byggnaden och var.”

Genom beslutet att välja digital låsteknik kombinerade ColocationIX den säkerhetstekniska uppgraderingen av det dittills rent mekaniska skyddet av bunkerkroppen med skräddarsydd administration och kontroll av tillträdeshändelser.

 

Definierad kravprofil

Det ansvariga teamet hos ColocationIX tog först fram kravkriterierna och den grovplanering som blev resultatet av dessa. Detaljplaneringen av systemet med exakt konfiguration, installation och idrifttagning låg i händerna på Apmann Daten- und Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG (Delmenhorst).

Till kravprofilen för det elektroniska låssystemet hörde bland annat:

 • Högsta säkerhetsnivå hos komponenterna
 • Tilldelning av behörigheter till individuella lås
 • Loggning av tillträden
 • Enkel installation och enkelt underhåll
 • Central administration
 • Långfristig support från tillverkaren

Efter intensiva efterforskningar föll valet på System 3060 från SimonsVoss Technologies GmbH från Unterföhring utanför München. Andres Dickehut: ”Genom nätverksanslutningen ökar komforten i hela systemet och alla händelser loggas. På så sätt kan varje tillträde följas upp individuellt. I kombination med den videoövervakning och biometridetekteringen vi redan har kan vi i en nödsituation snabbt fastställa vem som befinner sig eller har befunnit sig i byggnadens olika delar vid en viss tidpunkt.

 

Strukturell systemkonstruktion

Följande komponenter i System 3060 från SimonsVoss används i ColocationIX-datacentret:

 • WaveNet för kontroll och loggning av låscylinderhändelser
 • Låscylindrar med LockNodes för loggning
 • SmartReläer i hissen till RC6-dörrar
 • Transpondrar som nycklar
 • Pinkodsknappsatser
 • LSM-programmet för administration av systemet

Hela låssystemet är anslutet till hanteringssystemet. Anslutning av låscylindrarna säkerställs via WaveNet med Power Over Ethernet (PoE) som fungerar som åtkomstpunkter. De underliggande PoE-nätverksswitcharna är anslutna via fiber. WaveNet-komponenterna är anslutna via en switchinfrastruktur där switcharna också är anslutna till varandra via fiber.

Genom den fysiska strukturen med byggnadens tjocka väggar och tak av betong installerades minst två WaveNet-åtkomstpunkter på varje våning, ibland fler. Datautbytet med 3060-låscylindrarna via deras sändare/mottagare (LockNodes) samt till andra enheter sker via WaveNet-anslutningen.

SmartReläer styr dörrupplåsningen hos säkerhetsdörrarna med motståndsklass RC6. De öppnas med transpondrar i kombination med pinkodsknappsatser. För ColocationIX spelade även flexibilitetsfaktorn en viktig roll: ”Det digitala låssystemet kan vid behov byggas ut, programmeras centralt och konfigureras när som helst”, säger Andres Dickehut, ”men å andra sidan är låscylindrarna och andra komponenter helt oberoende och fungerar även vid driftavbrott i hanteringssystemet.

 

Trefaldig personautentisering

Den ombyggda atomskyddsbunkern har åtta våningar varav fem är rena datacenterområden. Det är i princip enbart personer som är registrerade och autentiserade i förväg som har tillträde till ett område. Tillträde till det inhägnade området utanför bunkern kontrolleras av säkerhetspersonal och dessutom finns videoövervakning och en inspektionsanläggning. Kunder får bara tillträde till datacentret tillsammans med en behörig ColoxationIX-medarbetare.

För att hålla säkerheten på högsta nivå används autentisering i tre steg för tillträde till de aktuella våningarna, specifika serverrum och låsta rack. Autentiseringen sker genom individuell frigivning av datacentrets personal respektive med pinkod, transponder med kryptering och biometridetektering. Alla förutsättningar måste vara uppfyllda för att tillträde till datacentret ska medges. De tre systemet har ingen gemensam Single Point of Failure och ger därmed högsta möjliga säkerhet när det gäller tillträdeskontroll.

 

Administration i egen regi

Parallellt med planeringen av det digitala låssystemet har SimonsVoss genomfört utbildningar med administratörerna hos ColocationIX GmbH i System 3060 för att säkerställa friktionsfri drift efter idrifttagning. Andres Dickehut: ”Dessa seminarier var ett idealiskt sätt för våra interna experter att lära sig grundkonfigurationen med alla komponenter och på förhand göra sig förtrogna med alla nödvändiga steg och processer. Vi hanterar systemet helt på egen hand inklusive tilldelning av tillträdesbehörigheter och programmering av låsmedier.”

 

Datacenter ColocationIX i översikt

Byggnad

 • Mer än 2 500 m² yta i 8 våningar
 • 2 meter tjocka väggar och tak i armerad betong
 • 5 slutna datacenter, uppdelade i 10 säkerhetszoner

Fysisk säkerhet

 • Byggt enligt EN 50600 klass 4 och nivå 4, drift enligt ISO27001
 • Tillträdesautentisering i flera steg med loggning: Säkerhetspersonal, vaktmästare, kod, transponder, biometri, metalldetektor och inspektionsanläggning
 • Video- och larmövervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
 • Åskskydd enligt klass 1
 • Permanent syrereduktion i server- och teknikutrymmen
 • 10 separata brandceller
 • Separata släcksystem i hallar, trapphus, kontor
 • Brandceller beroende på krav utbyggda för F30/T30 till F120/T120
 • Tidig branddetektering med koppling till larmcentral
 • VdS brandlarmsystem med koppling till brandkår

Virtuell säkerhet

 • Intrusion Prevention Systeme, DDoS Mitigation inklusive Remote Triggered Black Holing (RTBH) och flera brandväggar
 • Regelbundna revisioner av säkerhet och dataskydd
 • Övervakning av nätverk och tjänster
 • Information Security Management System enligt ISO 27001
 • Ytterligare plats för datasäkring

 

SimonsVoss Technologies GmbH med huvudkontor i Unterföhring utanför München samt produktions- och logistikcentrum i Osterfeld/Sachsen-Anhalt hör sedan september 2015 till Allegion™ och ingår därmed i ett globalt nätverk. Efter att det digitala lås- och tillträdeskontrollsystemet 3060 lanserades på marknaden 1998 har företaget förnyat den hittills mekaniskt präglade låstekniken med ny teknik och betraktas som teknikledande i Europa inom området batteridrivna, elektroniska lås- och tillträdeskontrollsystem. 

 

Om Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) är en global pionjär inom området tillträdeskontroll med ledande varumärken som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® och Von Duprin®. Med fokus på säkerhet för dörrar och passersystem erbjuder Allegion ett brett utbud av lösningar för människor och sakvärden i privathushåll, företag, skolor och andra inrättningar. Allegion omsatte 2,7 miljarder US-dollar 2018 och finns i 130 länder. www.allegion.com

 

Tryck på kontakten

Gabriele Weichesmüller
Marketing & PR Communication Team

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
85774 Unterföhring, Deutschland
marketing-simonsvoss@allegion.com