Enter Headline

Unterföhring, 31.10.2019

Nyckeln har spelat ut sin roll!

Denna vision har SimonsVoss Technologies GmbH haft i över 20 år. Företaget med säte i Unterföhring utanför München är framför allt känt för sina komplexa digitala låssystem som framför allt används i stora byggnadskomplex. Bland kunderna som använder teknik från SimonsVoss finns vid sidan av offentliga myndigheter, finansväsen och hälso- och sjukvård även ett stort antal DAX-företag. Men även för mindre objekt såsom småföretag, enfamiljshus, semesterbostäder, läkarpraktiker, arkitektbyråer och flerfamiljshus kan företaget genom ”MobileKey” erbjuda en lösning som är enkel att installera och lätt att programmera. Därmed underlättas steget in i den digitala låsteknikens värld.

 

MobileKey-lösningen är anpassad för upp till hundra användare och tjugo lås. Den kan utöver elektroniska dörrcylindrar även omfatta garage- och skjutportar eller bommar. Med MobileKey-onlineversionen kan även mottagare i fysiskt åtskilda byggnader aktiveras.

Vid sidan av detta passar den även i privat- eller fritidshus. Istället för den vanliga mekaniska nyckeln öppnas dörrarna med digitala transpondrar, en pinkodsknappsats eller via en smartphone. För lås utan cylinder såsom exempelvis dörröppnare, motorlås, garageportar, rullportar och liknande produkter är det digitala SmartReläet en passande lösning som elektronisk nyckelbrytare.

Der digitale Schließzylinder 3061 bietet neben dem Öffnen und Schließen je nach Ausführung eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen wie Zutrittskontrolle mit Protokollierung von bis zu 3.000 Zutritten, Zeitzonensteuerung, Event-Management und Türüberwachung

Enkel installation och eftermontering

Eftersom det handlar om en helt batteridriven lösning är monteringen mycket enkel. Inga borrhål eller specialverktyg behövs, vare sig vid första installation eller vid eftermontering. De elektroniska dörrcylindrarna går alltså att montera med några få handgrepp. Det är även möjligt att byta till den digitala lösningen i efterhand utan större ansträngning.

Därmed kan vi intressera nya återförsäljare för den digitala låstekniken. Även nyckelföretag som hittills enbart har varit verksamma inom det mekaniska området är potentiella kunder för SimonsVoss. Produktchef Tobias Lerzer är säker på att de vågar ta sig an den mer omfattande lösningen när de väl har kommit till rätta med den enkla instegslösningen.

SimonsVoss erbjuder MobileKey i två versioner: Offlineversionen är standard men onlinevarianten erbjuder avsevärt mycket mer bekvämlighet. Här kan exempelvis tillträdesloggar läsas av för kontroll av vem som har varit var i byggnaden och när.

Tack vare sensorer som är integrerade i cylindern är även DoorMonitoring-funktionen möjlig som tillval. Sensorer övervakar dörrstatus och registrerar varje förändring. Öppen eller stängd dörr, helt in- eller utskjuten regel, enkel- eller dubbellåsning eller för lång öppningstid – informationen meddelas i realtid. Programvaran SmartSurveil åskådliggör dessa översikts- och kontrollfunktioner på datorns bildskärm.

Med hjälp av eventhanteringen skickas push-meddelanden automatiskt till telefonen eller via e-post vid vissa fördefinierade händelser eller larm.

Med funktionen Key4Friends kan man dela ut tillfälliga tillträdesbehörigheter för att exempelvis släppa in hantverkare eller grannen en enstaka gång. Då skickas en elektronisk nyckel per e-post till en smartphone. Key4Friends-nycklar är giltiga i upp till sex månader och kan förlängas så ofta som önskas. I onlineversionen är även fjärröppning möjlig.

Om en transponder skulle tappas bor kan den spärras inom ett par sekunder så att den inte kan användas av obehöriga. Det tar dessutom bara några minuter att konfigurera en ny.

 

Der digitale Türbeschlag SmartHandle von SimonsVoss kombiniert intelligente Zutrittskontrollfunktionen mit einem eleganten und ergonomischen Erscheinungsbild.

Webbapp för konfiguration

För konfiguration och administration av ett MobileKey-låssystem erbjuder företaget tillgång till en intuitiv webbapp på mikrowebbplatsen mymobile-key.com. Oliver Brandmeier, chef för produktmanagement:

”Den här appen kan öppnas på datorer, pekplattor, Mac-enheter, smartphones och andra enheter med internetanslutning. Med några få klick kan man ange vilka personer som ska ha vilken tillträdesbehörighet. Dessa behörigheter kan ändras när som helst samt begränsas eller utökas tidsmässigt.

Uppgifterna från webbappen skickas till den kontrollerade SimonsVoss-webbservern. Där skapas låsscheman som sedan skickas tillbaka till webbappen. I standardversionen måste sedan uppgifterna överföras till transpondrarna och låskomponenterna med hjälp av en programmeringsenhet i form av en USB-sticka. Därmed är låssystemet klart för användning.

Onlineversionen av MobileKey är avsevärt bekvämare. De nätverksanslutna låskomponenterna är nämligen anslutna direkt till servern via en SmartBridge. På så sätt implementeras systeminställningar och behörighetsändringar nära nog i realtid.

Servern är en egen server som står i ett datacenter, vilket säkerställer hög tillgänglighet. Dessutom kontrolleras säkerheten regelbundet av specialister vad gäller intrång utifrån.

”MobileKey uppskattas mycket av våra kunder. En kort instruktion på 20 minuter räcker ofta. Vi lanserade systemet i början av 2016 och under det första året

installerade vi 1 000 låssystem. Idag finns det flera tusen i olika tillämpningar”, berättar Lerzer.

MobileKey wird per Web-App eingerichtet und verwaltet. Die App ist auf allen internetfähigen Geräten, wie PCs, Tablets, Mac-Rechnern oder Smartphones, bedienbar.
Mit Zeitplänen kann festgelegt werden, wer wann wo Zutritt haben soll.

Storebror: beprövade System 3060

Med system 3060 erbjuder SimonsVoss ett digitalt lås- och tillträdeskontrollsystem för stora objekt, många användare och komplexa tillträdesbehörigheter. Utöver dörrcylindrar kan även infartsbommar, dörrar, portar, hissar, vändkors och skåp integreras i systemet. Därmed är det möjligt att skydda en byggnad runtom. Ändå krävs bara ett överskådligt antal komponenter: en digital låscylinder, ett digitalt låsrelä, det digitala handtaget SmartHandle eller SmartHandle AX samt digitala skåplås och hänglås.

I den digitala cylindern finns hela lås- och kontrollintelligensen. Den finns i många olika utförande och med ett stort urval av lås-, övervaknings-, loggnings- och kontrollfunktioner. Som tillval kan den även utrustas med sensorer för trådlös DoorMonitoring (endast online). Även produkterna SmartHandle och SmartHandle AX för innerdörrar erbjuder DoorMonitoring.

 

SimonsVoss favorisiert aktive Identifikationsmedien wie den batteriebetriebenen Transponder, der den mechanischen Schlüssel ersetzt.
Eine Alternative dazu ist eine formschöne Pin-Codes-Tastatur.

Anpassningsbar lösning

En modulär uppbyggnad: är förutsättningen för den individuella utformningen av låssystemet. På så sätt är det även möjligt att när som helst anpassa systemet till förändringar. Det kan vara fallet när en byggnad utökas, nya lås tillkommer eller ytterligare kontrollfunktioner eller en övergång till onlineversionen önskas. Tack vare den trådlösa, batteridrivna tekniken går anpassningen snabbt och är kostnadseffektiv. Det är möjligt tack vare att produkter och system är helt bakåt- och framåtkompatibla.

Kunden kan välja mellan aktiv och passiv identifikationsteknik. Dels finns en ”aktiv” transponder, dels ett ”passivt” SmartCard. Den batteridrivna transpondern fungerar som en trådlös nyckel och erbjuder dessutom en mängd ytterligare fördelar när det gäller säkerhet och bekvämlighet.

Den har större räckvidd, avsevärt längre livslängd och mer lagringsutrymme för data av alla slag. Det robusta höljet skyddar läselektroniken och ger ett gott skydd mot vandalism och manipulation. Med transpondern låser man aktivt upp en dörr med en knapptryckning. Eftersom energi behövs för den aktiva dataöverföringen är transpondern batteridriven. Det har även fördelen att batteriet hos cylindrar och handtag klarar upp till 300 000 aktiveringar.

Bommar, portar, hissar och liknande är sällan utrustande med låscylindrar. Här kan man använda ett SmartRelä som tillträdeskontrolläsare för att även i dessa fall möjliggöra och kontrollera tillträde elektroniskt. Det styr inte bara ljus, portar, bommar och maskiner, utan överför även data från identifikationsmedier till externa system, exempelvis för tidsregistrering, redovisningar från personalmatsalen eller Facility Management.

 

Central administration

SimonsVoss erbjuder Locking System Management-programmet LSM för installation och drift av det digitala låssystemet. Låssystemen i System 3060 kan drivas offline, online eller virtuellt, allt efter önskemål. Onlinedrift erbjuder fördelen att alla funktioner och ändringar av tillträdesbehörigheter kan utföras centralt via LSM och i realtid i nätverket. Den tidskrävande programmeringen av alla lås på plats är därmed överflödig.

I ett virtuellt låssystem övertar SmartReläet funktionen som central gateway. Det innebär att det överför ändrade eller nya tillträdesbehörigheter till identifikationsmedierna. På detta sätt säkerställs att varje användare har dagsaktuella tillträdesbehörigheter.

 

Nu även för innerdörrar

SmartHandle AX är ett relativt nytt tillskott i programmet för användning i System 3060. Det elektroniska handtaget för innerdörrar kan monteras utan borrning på den befintliga rosetthålbilden (DIN 18251). Oliver Brandmeier: ”Även hos den nya produkten har vi lagt stor vikt vid bra design och material av hög kvalitet, till exempel rostfritt stål. Kvalitet visar sig dock även i detaljerna. Vi använder högkvalitativa fjädrar som säkerställer att handtaget alltid står vågrätt även efter många öppningscykler. En modulär uppbyggnad ger många utformnings- och variantalternativ. Manövrering via Bluetooth eller mobil erbjuder vid sidan av hög säkerhet även en hög nivå av bekvämlighet.

Der SmartHandle AX für den Einsatz an Innentüren ist modular aufgebaut. Das macht eine Anpassung an die Türdicke, das Dornmaß und den Vierkant möglich.

Pionjären inom digital låsteknik

Ludger Voss, der Pionier des batteriebetriebenen digitalen Schließzylinders.

SimonsVoss kan stoltsera med att som första företag ha lanserat digital, batteridriven låsteknik på marknaden. Företagsgrundaren Ludger Voss ursprungliga idé var att integrera den elektroniska tillträdeskontrollen i ett standardformat. Voss hade först ett standardlåshus för ögonen. Det visade sig snart att det inte finns något sådant. Istället används en mängd vitt skilda lås med vänster- och högeröppning, olika dornmått samt antipanikdörrar och andra specialtillämpningar.

”Man ska inte låta sig förledas av sin första idé, det kan komma något ännu bättre efter den”. Voss, med bakgrund inom elektronikbranschen, tog fasta på det och integrerade den digitala låstekniken i en kompakt dörrknopp. Det var möjligt tack vare ett egenutvecklat, mycket litet mikrochip som dessutom utmärkte sig genom låg energiförbrukning.

Voss såg först privatkunder som den potentiella målgruppen. Mycket snart skulle det visa sig att det inte skulle bli någon stor efterfrågan på grund av priskänsligheten hos den tänkta målgruppen. ”Det ledde till att vi koncentrerade oss på större fastigheter där vi kunde vänta oss större stycketal”, berättar Voss.

Det visade sig vara en satsning på rätt häst. Under de senaste 20 åren har nämligen fler än 1,2 miljoner elektroniska lås installerats inom ramen för fler än 12 000 projekt. Idag har företaget med sina 350 medarbetare filialer i Europa, Mellanöstern och Asien. Fler än

2 000 återförsäljare finns över hela världen, vara 500 i Tyskland. De nära relationerna med dem säkerställs genom 80 utesäljare.

Sedan september 2015 ingår SimonsVoss Technologies GmbH i den amerikanska Allegion-koncernen. Företaget är noterat på New York-börsen och erbjuder mekaniska och elektroniska säkerhetsprodukter för dörrar och ingångsområden i byggnader. Vid sidan av tyska SimonsVoss® och Interflex® ingår även varumärken som Cisa®, Lcn®, Schlage® och Von Duprin® i koncernen.

Med sina totalt 10 000 medarbetare har Allegion en omsättning på 2,7 miljarder US-dollar och säljer sina produkter i omkring 130 länder.

 

Produziert werden die Bauteile und Systeme am Standort Osterfeld/Sachsen-Anhalt. Mit einem demnächst in Betrieb gehenden Neubau werden das Werk und die Kapazitäten deutlich erweitert.

”Vi digitaliserar marknaden inom låssystem”

Säkerheten hos mekaniska låssystem i flerbostadshus står i relation till hur försiktiga de boende är i hanteringen av sina nycklar. Ägare till flerbostadshus har ofta problem med höga kostnader som beror på att användarna tappar bort sina nycklar. Detta utgör dessutom en säkerhetsrisk. Därför övergår sådana byggnader i allt större utsträckning till digital låsteknik. Bernhard Sommer, vd för SimonsVoss Technologies GmbH och Interflex Datensysteme GmbH talar med redaktionen om detta.

 

Antalet nya flervåningshus och moderniseringar av befintliga fastigheter ökar kontinuerligt, framför allt i städerna. Investerare försöker därvid arbeta så kostnadseffektivt som möjligt. Fungerar det även när det gäller säkerhetsteknik?

Här kan det visa sig att ett mekaniskt låssystem som vid första anblicken kanske verkar kosta mindre långsiktigt kan visa sig vara en dyrare lösning jämfört med ett digitalt system.

Hur mycket dyrare är ett digitalt låssystem jämfört med ett mekaniskt?

För slutkunden pratar vi om en storleksordning på 300 till 400 euro per dörr inklusive tillträdesmedier. Vid en genomsnittlig användningstid på 15 år motsvarar det en ytterligare kostnad på 20 euro per år för en digital dörrlösning. Man slipper de förhållandevis höga kostnader som uppstår om en nyckel kommer på avvägar, till exempel vid cylinderbyten och tillverkning av nya nycklar.

På hur lång tid betalar sig de högre anskaffningskostnaderna?

I snitt inom tre till fem år. Ägare, förvaltare och boende var tidigare ofta skeptiska inför elektronisk tillträdeshantering av sina fastigheter. Detta synsätt försvinner allt mer. Metoder för elektronisk avläsning av el, vatten eller energiförbrukning är vid det här laget etablerade, och människor i gemen känner sig förtrogna med dem. Många investerare förser numera sina köpare eller hyresgäster med enkla bruksanvisningar. På så sätt kan exempelvis bostadsventilationen hanteras. Och enligt denna princip kommer det även att fungera när det gäller säkerhetsteknik.

 

Bernhard Sommer: „Digitale Schließsysteme bieten eine höhere Sicherheit und mehr Komfort.“

Under många decennier har det mekaniska centrallåsningssystemet varit en oomstridd ledare vid byggnationer av flervåningshus. Varför ändras det just nu?

Därför att kostnadstrycket för moderniserings- och underhållsarbeten på befintliga byggnader ökar allt mer och det finns ett behov av att hitta sparpotential. När det gäller nybyggnationer handlar det vid sidan om långsiktiga kostnader framför allt om bekvämlighet och säkerhet. För alla dessa tillämpningar är digital låsteknik som exempelvis System 3060 från SimonsVoss med sina komponenter en utmärkt lösning.

Var ligger då sparpotentialen här när det gäller säkerhetstekniken?

Tyska VdS Schadenverhütung har enligt immobilienscout24.de beräknat att de runt 800 000 nycklar som tappas bort varje år leder till en skada på nästan 100 miljoner euro. Beroende på byggnadsstorlek och det mekaniska låssystemets utformning kan förlust av en huvudnyckel med alla följdkostnader snabbt stiga till mångsiffriga belopp. Ett förlorat digitalt låsmedium (kort, transponder) kostar tre klick och några tior att ersätta och säkerheten i systemet är återställd så fort det borttappade låsmediet har raderats.

Finns det fler fördelar med digitala system?

Det finns framför allt tre viktiga fördelar: Anskaffningskostnaden per låsmedium, oberoende av dess funktion i hierarkin, är mycket lägre i digitala system och det är enklare att administrera ett digitalt låssystem. Den viktigaste ytterligare fördelen hos det digitala systemet är dock utbyggnadspotentialen. Med programkomponenter som exempelvis SmartSurveil kan man övervaka dörrstatusar visuellt. Bekväma kompletteringsfunktioner som kan styras via en smartphone är inget problem i digital låsteknik från SimonsVoss.

I stora bostadskomplex pågår regelbundet underhålls- och servicearbeten. Hur integrerar man sådant?

Med tidsbegränsad behörighet för hantverkarna. I motsats till en mekanisk nyckel, som du har eller inte har, kan man programmera en transponder eller ett kort för en bestämd del av byggnaden och för ett begränsat tidsfönster. Låsmedierna fungerar inte utanför dessa begränsningar. I administrationsprogrammet kan man beroende på utrustning även se när och var en transponder har använts.

Jag förmodar att era system framför allt installeras i nya byggnader?

Det stämmer faktiskt inte. Huvudprojekten som vi utför gäller till 80 procent befintliga byggnader. Dessa digitaliseras nu i ökande omfattning. I nya byggnader ligger andelen digitala låssystem på mellan 10 och 20 Här ser vi dock en tydlig trend med en ständigt stigande andel. Det beror på att kännedomen om digitala lösningar tilltar. Argument som kostnadsbesparingar i verksamheten och den osäkerhet som är kopplad till borttappade nycklar övertygar.

Vilken potential finns i befintliga byggnader enligt din uppskattning?

I befintliga byggnader är andelen mekaniska lösningar fortfarande cirka 90 procent. Möjligheterna till en framgångsrik lansering av digital låsteknik inom detta område ligger därmed i samma härad. Det är vår uppgift – vid sidan av att utveckla användarorienterade innovationer – att kommunicera de uppenbara fördelarna med digitala låssystem till rätt målgrupper. Vi kan här uppvisa ett stort antal referenser som framgångsrikt har tagit steget från mekanik till elektronik.

Finns det särskilda lösningar för eftermontering i befintliga byggnader?

En användbar utgångspunkt har vi i flervåningshus där entrédörrarna är utrustade med elektriska dörröppnare. Här kan man komplettera med den digitala nyckelbrytaren SmartRelä 2 från SimonsVoss. SmartRelä 2 måste monteras i inomhus vid användning av transpondrar eftersom det även innehåller elektroniken (läsare och öppningselektronik är integrerade i ett hölje).

Bostadsförvaltningen delar ut de enskilda låsbehörigheterna. Dörrarna till de separata lägenheterna kan respektive ägare öppna som vanligt med sina mekaniska nycklar. Man kan dock byta ut dessa mekaniska cylindrar mot digitala dubbelknoppscylindrar i System 3060 från SimonsVoss och programmera låsbehörigheterna till entrédörren och lägenhetsdörren. Bekvämare kan det inte bli.

 

Nr.1a_Sommer_-7997

Och om en transponder eller ett kort kommer på avvägar måste man inte alltså inte göra om allt?

Om en lägenhetsinnehavare förlorar sitt kort eller sin transponder behövs ingen dyr mekanisk nyckel och cylinder bytas ut. Bostadsförvaltaren skapar (programmerar) helt enkelt en ny transponder. När den används med låset för första gången spärras den borttappade transpondern automatiskt och kan inte längre användas för att komma in i byggnaden. På så sätt är entrédörrens säkerhet omedelbart återställd.

Hur manipulationssäkra är digitala låssystem?

Det finns tre säkerhetsaspekter. Dels det mekaniska skyddet. Där befinner vi oss på samma nivå som de mekaniska lösningarna och kan även erbjuda VdS-kontrollerade varianter. Inom det elektroniska området kan vi med Secure Element och end-to-end-kryptering uppfylla även de högsta säkerhetsanspråk som krävs av bland annat banker. Detta låter vi regelbundet externa experter kontrollera. Sist men inte minst motsvarar den använda programvaran kraven i IT-direktiven och dataskyddsförordningen GDPR.

De digitala låssystemen förekommer fortfarande främst i stora byggnadskomplex. Hur länge tror du att det dröjer tills de blir vanligare även i mindre bostadshus eller byggnader?

Det är en bra fråga. Det har tagit 15 år att etablera den digitala tekniken i stora byggnader. Slutanvändare, återförsäljare och fackmän är dock betydligt mer öppna för digitala lösningar idag. Därför hyser jag en ganska stor förhoppning om att det inte ska dröja 15 år till.

 

 

Behövs det inte en anpassad teknisk lösning för småskaliga verksamheter?

Den lösningen har vi kunnat erbjuda i mer än två år. Med MobileKey kan vi erbjuda ett molnbaserat låssystem för maximalt 20 dörrar och 100 användare som passar för läkarpraktiker, arkitektbyråer, butiker, flerfamiljshus eller större enfamiljshus. Målet med utvecklingen har varit att kunna erbjuda enklast möjliga lösning som gör det så enkelt som möjligt att ta det första steget in i den digitala låstekniken.

Du är vd för Interflex Datensysteme GmbH i Stuttgart, ett systerföretag till SimonsVoss, som har specialiserat sig på programvarulösningar för tillträdeskontroll, besökaradministration, tidsregistrering och personalplanering. Vilka samarbetsformer finns?

Båda företagen driver självständigt och oberoende sina verksamheter framåt utifrån sina fokusområden. På SimonsVoss vill vi ersätta mekaniska lösningar med digitala. Interflex sysslar huvudsakligen med exempelvis tillträdeskontroll, tidsregistrering, tidshantering och hantering av parkeringsplatser med gränssnitt mot SAP och ERP-system. Vi ser emellertid absolut möjliga samarbetsområden eftersom vi har många gemensamma kunder. Därför är det helt klart meningsfull att vi i det enskilda fallet kombinerar båda områdena och på så sätt skapar mervärde för kunden. Det är inte kunden som ska behöva reda ut gränssnitten.

SimonsVoss tillhör sedan september 2015 Allegion™ som levererar system för tillträdeskontroll på olika marknader över hela världen. Hur påverkar det den operativa verksamheten?

Det var klart redan från början att SimonsVoss skulle fortsätta att självständigt agera operativt på marknaden med huvudkontor och produktion i Tyskland. Varumärket kopplas till positiva värden som ”Made in Germany” och ”Den digitala låscylinderns ursprung”. Det som gör oss starka är vår marknadsstrategi som vid sidan av tekniken ställer försäljning och marknadsföring i centrum. Moderbolaget stöttar detta konsekvent eftersom ägarna förstår en del av verksamheten. Tack vare investeringar på flera miljoner euro i utveckling av nya produkter och även i den nya produktionsanläggningen i Osterfeld, vilket motsvarar en fördubbling av fabriken, drivs företagets utveckling framåt.

Vilka former av samarbete finns det i Allegion-företagsgruppen, exempelvis när det gäller utveckling av nya produkter och tekniker.

Vi har ett intensivt tekniskt utbyte. Det gäller exempelvis grundforskning, programvaru-, IT- och cybersäkerhet eller Bluetooth-koncept. Som medelstort företag kan vi dra nytta av moderkoncernens storlek. Bara i USA genererar Allegion mer än en miljard US-dollar med digital låsteknik.

Vilken typ av stöd från er skulle den läsare kunna räkna med som utifrån den här artikeln skulle vilja ta steget in på marknaden för digitala låssystem?

Det torde finnas ganska få återförsäljare som ännu inte verkar inom det här segmentet och som saknar rätt kompetens. För dem eller för nya medarbetare har vi dock ett brett utbildningsprogram som erbjuds av vår akademi i München. Dessutom ger vi utbildning till återförsäljare på plats genom våra kursledare och serviceteam. Under det första projektet deltar våra medarbetare vid montering, inlärning och programmering. Steget in är förenat med en viss investering för återförsäljaren, med det lönar sig. Erfarenheten visar att många återförsäljare tack vare framgången snabbt utvecklar intresse för större projekt.

 

Der digitale Schließzylinder ist kabelfrei und wird so einfach wie ein mechanischer Zylinder in die Tür eingebaut. Die Energieversorgung läuft über eine Batterie mit langer Laufzeit.