Skydda det som är värdefullast för oss.
Säkerhet i utbildningsinstitut.

Skolor och föreläsningsbyggnader inhyser hundratals elever, studenter och lärare varje dag. Då är det inte så enkelt att behålla överblicken och veta vem som uppehåller sig var i byggnaden. Att upprätthålla säkerheten är en stor utmaning för de ansvariga. En intelligent dörrhantering kanaliserar besökarflödena och skyddar elever och lärare i nödfall.

 

Utbildningsinstitut ställer höga krav –
även på passerkontrollen.

Utbildningsinstitut har ofta många dörrar och lås och är består ofta av historiskt byggmaterial. Ombyggnader resp. efterinstallationer med vanliga lås är därför särskilt dyra.

 • Universitet består dessutom i regel av många olika byggnader
 • De olika lokalerna är uppbokade på olika tider av olika personer eller i samband med evenemang (t.ex. gästföreläsningar, kvällskurser)
 • Beläggningsscheman ändras från termin till termin resp. från skolår till skolår
 • Tillfälliga tillträden för studenter till områden som dator- och laboratorieplatser måste kontrolleras.

Digitalt lås- och passerkontrollsystem 3060 –
fördelarna i översikt.

 • Världsledande lösning med den senaste säkerhetstekniken
 • Hög investeringssäkerhet och mycket god kostnadseffektivitet
 • Stabilt, kräver lite underhåll
 • Enkel användning
 • Kompletteringar resp. ändringar är möjliga under användning
 • Flexibel nyckeladministration: Registrera, ändra eller återkalla rättigheter när du vill
 • Begränsa användarrättigheterna för plats och tid
 • Transpondrar eller SmartCards som kommit bort spärras med ett musklick
 • Befintliga SmartCards, t.ex. student- och elevkort, kan användas som "digitala nycklar"
sv-branchenloesungen-35skizze
Flur mit Schutzfunktion

Hall med skyddsfunktion

Vid exempelvis en nödsituation kan du låsa eller öppna alla dörrar med en knapptryckning.

Tür mit DoorMonitoring

Dörr med DoorMonitoring

Montera låscylindrar med integrerad dörrövervakning på känsliga platser. Den larmar inte bara när dörren står öppen för länge, utan även om och hur ofta den är låst.

Studentenwohnheim

Studentbostäder

Lagra passerrättigheterna på samma identitetsmedium som används för universitetslokalerna. 

Aufzüge

Hissar

Bestäm vem som kan åka till vilken våning. Finns det t.ex. en våning med enbart bibliotek eller laboratorium? Tillträde till den medges då enbart för personer med berättigat identitetsmedium.

Spindschränke

Skåp i omklädningsrum

Förse skåpen i omklädningsrummet med en digital halvcylinder så att de enbart kan öppnas med berättigat identitetsmedium. Alla låsningar protokollförs.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal utomhus

Få nya eller ändrade tillträdesrättigheter i särskilda terminaler. Slipp tidskrävande kontakt mellan systemadministratör och användare.

Haupteingang

Huvudingång

Programmera systemet så att huvudingången är öppen för alla automatiskt under undervisnings- och föreläsningstider. Under alla övriga tider kan den enbart öppnas med berättigat identifieringsmedium.

Facility Management

Facility Management

Med programmet Locking-System-Management kan samtliga komponenter i System 3060 konfigureras, användas och administreras. Programmet finns i olika versioner, från den enkla startversionen till LSM Professional.

Schranken

Bommar

Reglera passerrättigheterna till parkeringsplats och garage med ett musklick. Du kan kombinera avgiftsbelagda biljettsystem för offentliga områden med System 3060.

Bagarmossens Skola: 
En idé bildar skola.

Bagarmossens Skola i Stockholm har omkring 450 elever och 73 lärare fördelade på totalt 11 skolbyggnader. Skolan måste vara skyddad mot risker såsom stöld, vandalisering, inbrott och nödfall som brand. Det är ingen lätt uppgift. Varje skolår ändras nämligen beläggningsplanerna för de olika lokalerna och för de enskilda rummen och byggnadsområdena gäller olika beläggningstider. För att inte tala om de växlande användarna och de ständiga nyckelförlusterna. 

Säkerhet är en fråga om inlärning
SimonsVoss har utvecklat en speciell landsversion för Skandinavien: digitala låscylindrar med inkapslad elektronik för dörrar med profilen Skandinavisk Oval. 13 ytterdörrar kan öppnas både med eller utan transponder. Tillträdesbehörigheterna för lärare och annan personal regleras bekvämt med LSM Software. Detta är särskilt praktiskt på grund av de många vikarierna som arbetar här varje dag. Tekniken underlättar även för städpersonal och tekniker som måste ta sig in på skolan på eftermiddagar eller helger. 
Tidigare var skolan låst om kvällarna. Idag kan de allmänna utrymmena, till exempel konferenslokaler eller musikstudion, användas mycket flexiblare. Eftersom dörrarna låses praktisk taget av sig själva upprätthålls säkerheten ändå.

Universitetet i Leeds: 
I en klass för sig.

Universitetet i Leeds grundades 1904 och räknas till en av de främsta högskolorna i Storbritannien. Även när det gäller passerkontroll ligger utbildningsanstalten i framkant i fråga om säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet tack vare system 3060.

Taktisk flexibilitet.
Universitetet i Leeds har nio olika fakulteter, som i sin tur är uppdelade i skolor, institut och centra. Campus sträcker sig över 40 hektar och består av 39 byggnader. Att övervaka och hantera denna kraftigt trafikerade och enorma areal dygnet runt är en enorm uppgift. För att inte tala om de 9 000 medarbetarna, de 37 000 studenterna och otaliga högteknologiska lokaler och kommunikationscentra.
Med System 3060 är det enkelt. Genom åren har flera byggnader tillkommit, men tack vare systemets skalbarhet är inte heller detta något problem. Det digitala systemet har numera växt till att omfatta omkring 2 600 dörrar och mer än 11 000 användare. Högskolan tar även hänsyn till särskilda behov. Funktionshindrade får till exempel en transponder med ett inbyggt proximitychip, som i kombination med en SmartReader kan betjäna dörrar beröringsfritt och därmed ännu bekvämare.

Teknisk informationskunskap vid universitetet i Hannover: Ett beslut för framtiden.

Den nya byggnaden för institutet för teknisk informationskunskap vid universitetet i Hannover har utformats för framtiden redan från start. Med System 3060 från SimonsVoss är den utrustad med ett digitalt system med tillträdeskontroll.

Nätuppkopplad komfort
De totalt 233 dörrarna i byggnaden kan endast öppnas av behöriga medarbetare och studenter så att säkerhets- och tillträdeskraven för labb- och datorarbetsplatserna upprätthålls. Hela låssystemet är nätuppkopplat: Eftersom den nödvändiga kabeldragningen hade tagits med i planeringen kunde systemets olika komponenter kopplas upp mot varandra i ett nätverk. All information överförs från datorn via en tvåtrådsbuss till nätverksnoden, som befinner sig i närheten av det digitala låset. Härifrån vidarebefordras uppgifterna kabellöst till de digitala komponenterna.
Det ger upphov till ett datorstyrt passerkontrollsystem som kan konfigureras och hanteras centralt – bekvämt och tidssparande. Nätuppkopplingen säkerställer en aktuell översikt över hela anläggningen.