Nätuppkopplat arbete – nätuppkopplat företag. Digital låsteknik stöder effektiva organisationsstrukturer.

Industriföretag står inför många olika utmaningar. Några exempel är regelverk som IFS Food V6 eller de nya dataskyddslagarna för 2018. Tillfälliga projektlag, komplexa hierarkistrukturer, befintliga tidregistreringssystem eller uppkoppling av byggnadskomplex i nätverk. I en tidsålder av globalisering och digitalisering underlättar ett digitalt låssystem många uppgifter.

 

Passerkontroll och tidregistrering för industrin.

Just på industriföretag är det vanligt att det finns många olika tillträdesbehörigheter – till exempel för utveckling, produktion eller administration. 

Till detta kommer ofta ytterligare krav på passerkontrollen:

 • Komplexa hierarkier och multipla ansvarsområden
 • Högsäkerhetsområden som utvecklingslabb eller chefsnivåer
 • Tillfälliga tillträden för besökare, praktikanter eller rengöringspersonal
 • Andra befintliga organisationssystem, till exempel för tidsregistrering och registrering av matsalsdata
 • Behov av integration av olika kontor i olika länder

För alla dessa krav erbjuder SimonsVoss en flexibel och integrativ lösning: Vår låscylinder med passerkontrollsfunktion loggar exakt vem som har haft tillträde till vilka lokaler och när. Besökare och tillfällig personal kan få tidsbegränsade transpondrar eller dagsaktuella pinkoder för pinkodsknappsatser.

Biometriska transpondrar erbjuder extra säkerhet för särskilt känsliga områden. Även externa organisationssystem, som t.ex. tidsregistrering, kan integreras i systemet via Smart Relä.  Vårt radionätverk Wavenet förbinder olika platser med varandra. Även ytterst komplexa organisationer kan avbildas och styras via Locking-System-Management-Software.

Digitalt lås- och passerkontrollsystem 3060 –
fördelarna i översikt.

 • Världsledande lösning med den senaste säkerhetstekniken
 • Hög investeringssäkerhet och mycket god kostnadseffektivitet
 • Stabilt, kräver lite underhåll
 • Enkel användning
 • Kompletteringar resp. ändringar är möjliga under användning
 • Flexibel nyckeladministration: Registrera, ändra eller återkalla rättigheter när du vill
 • Begränsa användarrättigheterna för plats och tid
 • Transpondrar eller SmartCards som kommit bort spärras med ett musklick
 • Befintliga SmartCards, t.ex. student- och elevkort, kan användas som "digitala nycklar"

Mercedes-Benz München: 
säkerhet med stjärnstatus.

Mercedes-Benz säljcentrum i München är utformat som multifunktionsbyggnad och är en spännande upplevelse för alla bilfantaster. Med System 3060 uppfyller även tillträdeskontrollsystemet högsta kvalitets- och teknikstandarder.

Individuellt för 80 användargrupper
Mercedes-Benz München har delat in de behöriga användarna i 80 användargrupper. Med System 3060 har de tilldelats individuella tillträdesbehörigheter till de olika områdena i byggnaden. Istället för att varje användare bär med sig flera nycklar får de en enda specialprogrammerad transponder. På så sätt kan de ansvariga alltid behålla översikten och reagera snabbt och bekvämt på ändringar från en central plats. 
Via SmartRelä 3063 kan även bommar, hissar och automatportar integreras i systemet. På så sätt kan till exempel ett bud köra till portarna eller parkeringsgaraget, betjäna hissen, ta sig in i trapphuset och posthanteringen – allt med en och samma transponder. Inom loppet av knappt två månader installerades totalt 385 låscylindrar och 54 smartreläer.

Roche Diagnostics: 
Innovationer i hälsans tjänst.

Roche Diagnostics in tyska Mannheim sysselsätter omkring 7 000 människor.  Hanteringen av låssystemen i de 225 byggnaderna är ett allroundjobb för de ansvariga. Ett team på två personer hanterar och samordnar tillträdet för kolleger, externa medarbetare och besökare till inner- och ytterdörrar, infarter och portar med hjälp av System 3060.

Kostnadseffektivt och säkert
På ett företag av denna storlek måste tillträdeskontrollen vara ekonomisk och samtidigt säker. Roche uppnådde detta med hjälp av System 3060. På kraftigt trafikerade mellandörrar användes ett SmartRelä. Det är en fritt programmerbar styrenhet som fungerar som elektronisk dörröppnare och som också betjänas med transponder. Via SmartRelä går det även att integrera hissar, bommar och portar i låssystemet 3060 och betjäna allt med en enda transponder. Roche använder en specialvariant för att till och med aktivera larmsystem.
Parallellt med transpondrarna använder Roche även pinkodsknappsatsen 3068. Med hjälp av denna kan man öppna dörrar med hjälp av en fyra- till åttasiffrig kod. Detta är särskilt praktisk vid integration av många externa medarbetare som endast arbetar tillfälligt på företaget. Istället för att behöva utfärda flertalet transpondrar byter man koden en gång i månaden.

Brauerei Beck & Co: 
Det Bremenbaserade bryggeriet satsar på SimonsVoss.

Bryggeriet Beck i Bremen är Tysklands största exportbryggeri. Framgångsreceptet: perfekt logistik, avancerad bryggning och modernaste utrustning. Inget lämnas åt slumpen, inte heller i fråga om säkerhet och passerkontroll. Företaget satsar därför på System 3060 från SimonsVoss.

Skål för säkerheten
I en lagerhall på omkring 13 000 kvadratmeter väntar 12 miljoner liter öl på att paketeras. Den största utmaningen för alla ansvariga är skyddet av ytterdörrarna. Varje dag lämnar nämligen omkring 250 lastbilar och 90 containrar bryggeriet, som omfattar 10 byggnader med totalt 1 500 medarbetare. Med System 3060 har Beck hittat den optimala lösningen: systemet är flexibelt, tillförlitligt, väderbeständigt och enkelt att använda. Vem som har tillträde till vilka dörrar och när regleras centralt från en dator.
En särskild funktion är att systemet kopplats till det befintliga inbrottslarmet med hjälp av den VdS-godkända blocklåsfunktionen från SimonsVoss. Den består av en aktiveringsenhet och flera avaktiveringsenheter. Den förhindrar oavsiktligt tillträde när larmsystemet är aktiverat – och därmed dyra fellarm.