Tillträdeskontrollsystem för hjälporganisationer, brandkår och polis 

Hjälporganisationer liksom brandkår och polis och andra står idag inför stora utmaningar. Hos större hjälporganisationer kan problem snabbt uppstå om nycklar tappas bort. Genom de högre säkerhetskraven å ena sidan liksom en ofta decentraliserad struktur å den andra är det nödvändigt att kunna agera snabbt när en nyckel försvinner för att återställa säkerheten.

 

Om man tar räddningstjänsten som exempel måste alla snabbt kunna få tillträde till nödvändiga områden dygnet runt, sju dagar i veckan och samtidigt måste dyr och livräddande utrustning alltid vara skyddad mot obehörig åtkomst.


Helhetslösningen: System 3060
 

iStock-1216149403-3383x2536

Kraven:

 • Komplex verksamhet som snabb måste gå att överblicka
 • Särskilt skydd för känsliga områden
 • Många olika områden med mycket skilda tillträdesbehörigheter

Oavsett om de handlar om räddningstjänst, polis eller brandkår: Verksamheten är intensiv och beslut måste fattas från ett ögonblick till ett annat. Det krävs ett flexibelt system som utan problem går att anpassa på kort tid.

Dessutom är inte tillträdesbehörigheterna hos hjälporganisationer begränsade till enbart dörrar. Även andra platser måste tilldelas behörigheter Det kan vara särskilda bommar eller befogenhet att starta vissa fordon.

Lösning:

System 3060 uppfyller alla krav som hjälporganisationer ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel läkemedelsförråd eller IT-lokaler)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
  * Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...
Hilfsorganisationen_Personal

Säkerhet i hjälporganisationer

 

Infarter/bommar/parkeringsgarage

 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, externa arbetskraft och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Säkerhetsskåp

 

 • Skydd av material och känsliga uppgifter
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Medarbetare och personal
 

 

 • Tidsberoende tillträdesbehörigheter möjliga
 • Persongrupper med olika behörigheter
 • En transponder i stället för många nycklar

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista


Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom hjälporganisation.

 

Vilka områden ska skyddas?  
Vilka personer behöver tillträde?
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran?
 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?
 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i hjälporganisationer.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.