Tillträdeskontroll per kort

Den som har bott på hotell vid något tillfälle vet hur det brukar fungera: Tillträdeskontrollen till rummet sker nu allt oftare med hjälp av ett kort snarare än med en vanlig nyckel. På många hotell används det här kortet inte bara för att komma in på hotellrummet utan även till träningslokalen och även vid hotellentrén när receptionen är stängd.

 

Fördelar med tillträdeskontroll med kort

Att använda kortet för tillträdeskontroll är inte bara praktiskt för användaren utan har många fördelar även för hotellet. I stället för en nyckel har gästen ett behändigt kort i kreditkortsformat – och om detta skulle komma bort kan hotellet enkelt spärra det så att en eventuell upphittare av kortet inte kan använda det för att ta sig in. Det är praktiskt för alla inblandade: Hotellet behöver bara spärra kortet och behöver inte byta några lås, gästen behöver inte drabbas av kostnader för ett nytt lås utan på sin höjd för det tämligen ringa materialvärdet hos det borttappade kortet. Kortet spärras med några få klick och tillträdeskontrollen fungerar återigen så att bara de som har behörighet får passera.

 

 

 

 

 

Vändkors med ett rött kryss för ”tillträde nekat”

Många fler användningsområden

Den nämnda tillträdeskontrollen per kort på hotell är säkert det vanligaste användningsområdet, men det finns även många andra möjligheter att lösa tillträdeskontrollen med hjälp av kort. En digital lösning för tillträdeskontroll är i sig tänkbar överallt där det finns lås. Särskilt där det inte bara handlar om några få lås, alltså exempelvis i den egna bostaden, utan där det finns ett stort antal lås lönar det sig att använda ett digitalt system för tillträdeskontroll.

Det primära i detta läge är inte om det gäller ett företag, en myndighet eller en organisation. Tillträdeskontroll per kort kan användas universellt i alla branscher eftersom man kan dra nytta av fördelarna överallt.

 

Ytterligare fördelar med tillträdeskontroll per kort

Det ovan nämnda hotellexemplet har redan visat fördelarna med ett kort: Förlorar man sitt kort kan det enkelt spärras i systemet och ett ersättningskort kan programmeras för tillträdeskontrollen. Därmed är säkerheten återställd i en handvändning.

En annan stor fördel med tillträdeskontroll per kort är att kortet kan konfigureras individuellt. Det innebär: Tillträdesbehörigheterna går att variera mellan olika kort och på så sätt kan alla få ett kort för tillträdeskontroll som är konfigurerat exakt efter de tillträden som behövs. Den som arbetar på kontor kan därmed få tillträde till entrén till kontoret, den som arbetar i produktionen kommer in där med sitt kort och till och med leverantörer och andra externa personer kan erhålla tillträdesbehörighet för att exempelvis göra leveranser direkt på lagret.

En ytterligare fördel består även i att tillträdesbehörigheterna snabbt kan utökas eller begränsas. Om en medarbetare får ytterligare befogenheter kan kortet utökas, och vid flytt till en annan avdelning kan tillträdesbehörigheterna snabbt ändras.

 

Gabelstapler in einem Lager

Mer än bara lås

Den som använder digital tillträdeskontroll kan styra mer än bara tillträde till byggnader och utrymmen. Ett exempel är varulagret där man kör med gaffeltruck. Där kan man även använda kortet för att starta gaffeltrucken om motsvarade behörighet är sparad på kortet.

En kombination med befintliga system är också möjlig. Om det exempelvis finns ett kortsystem för tidsregistrering kan det integreras med tillträdeskontrollen.

En annan fördel är att tillträdesbehörigheten inte bara kan styras rumsligt utan även tidsmässigt. Det är till hjälp om ett företag har extern städpersonal som bara ska ha tillträde till lokalerna under bestämda tider.

 

 

 

 

Bättre än kort för tillträdeskontroll: Aktiv teknik

Kortet faller under kategorin för passiv teknik. Det finns dock även andra digitala låsmedier. Här rekommenderas starkt en transponder för tillträdeskontroll vilket hör till den aktiva tekniken. Med en transponder låser du upp med en knapptryckning. Den har ett robust hölje, är väl skyddad mot vandalism och manipulationsförsök och batteriet håller upp till 10 år (standby).

 

Om du är intresserad

Kontakta oss gärna om texten har väckt din nyfikenhet och du är intresserad av ett digitalt system för tillträdeskontroll. Vi vill gärna hjälpa till att ta fram en lösning som passar dina individuella säkerhetsbehov!

 

Snälla ring mig: