DOWNLOAD 
BESCHIKBARE
SERVICEPAKKET 2


LSM-updatepakket - bruikbaar vanaf versie 3.4.0! 
De sluitsysteembeheersoftware is verbeterd in termen van stabiliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn er enkele bugfixes gemaakt.

Let op:

De installatie van het servicepack moet altijd worden uitgevoerd als een beheerder met beheerdersrechten. 
Lees ook de Update Manual , hoofdstuk 5. 

DOWNLOAD van Service Pack 2 (versie 3.4.30322) voor updates vanaf LSM 3.4:

Voor de edities van LSM Business en LSM Professional kunt u contact opnemen met de SimonsVoss-ondersteuning (tel: 089 99228 333 of support-simonsvoss@allegion.com ).

De belangrijkste verbeteringen in één oogopslag:

  • Ondersteuning voor Windows Server 2019
  • Wereldwijd zoeken naar transponders ook via personeelsnummer
  • Open de vergrendelingseigenschappen rechtstreeks vanuit de waarschuwingsmonitor
  • Schakel batterijwaarschuwingen op AX-componenten handmatig uit
  • Toegang tot gedefinieerde gebieden als een dagelijks bijgewerkte presentielijst

Het Service Pack 2 bevat ook verbeteringen met betrekking tot stabiliteit en betrouwbaarheid, vooral bij het programmeren en gebruiken van de VNHost. Verder zijn er aanpassingen gemaakt met betrekking tot de GDPR-functies. Meer informatie vindt u in het product informatie te vinden hier .