DOWNLOAD
BESCHIKBARE
SERVICE PACK 1

LSM Update-pakket – bruikbaar vanaf versie 3.4.0!
Met het oog op de stabiliteit en de gebruikszekerheid is de Locking-System-Management-software verbeterd. Daarnaast werden een paar bugfixes aangebracht.

Let op het volgende:

De installatie van de Service Pack moet altijd worden uitgevoerd als systeembeheerder met de betreffende rechten.
Lees eerst de update-handleiding door.

DOWNLOAD van het Service Pack 1 (versie 3.4.10630) voor het updaten van LSM 3.4:

Neem voor de update van de edities LSM Business en LSM Professional contact op met SimonsVoss Support (tel. +49 (0)89 99228 333 of support-simonsvoss@allegion.com).

De belangrijkste verbeteringen op een rijtje:

 • Betere prestaties

 • Fouten in de weergave bij tijdgestuurde wijziging van rechten
 • Verkeerde 'default' waarde voor de afloopdatum bij G1-transponders
 • Foutmelding wanneer twee vakanties zonder dag ertussen worden aangemaakt en geprogrammeerd
 • Ontbrekende naam voor transponder zonder rechten bij bericht "Transponder verstrekken met rechten"
 • Kaartensjabloon 2500L_AV doorgangslijst niet te selecteren
 • Fouten opgelost ten opzichte van gemelde programmeerbehoefte
  – Foutieve programmeerbehoefte na transponder deactiveren + resetten
  – Programmeerbehoefte na wissen transponder (VN-installatie)
  – Foutieve programmeerbehoefte in LSM Mobile bij cilinders G2 Hybride
 • Diverse foute vertalingen gecorrigeerd