Mechanische, elektronische, digitale sluitsystemen

Wat zijn mechanische sluitsystemen?

Om gebouwen te beveiligen, zijn mechanische sluitsystemen vaak de eenvoudigste mogelijkheid – bij de eigen woning, op school of in de onderneming. Personen en voorwerpen worden door cilinders en deursloten beschermd. Dit conventionele sluitsysteem bestaat in verschillende varianten. De veiligheid ervan kan met diverse functies worden uitgebreid. Daardoor is het mogelijk organisatiestructuren met verschillende toegangsrechten weer te geven, zodat elke groep personen toegang krijgt tot de juiste zones.

 

Waar worden mechanische sluitsystemen gebruikt?

Tegenwoordig maken vooral kleine tot middelgrote bedrijven, wooncomplexen en openbare gebouwen gebruik van mechanische sluitsystemen – bij voorkeur als er relatief weinig beweging te verwachten is bij het verstrekken van toegangsrechten. Het aantal en het verloop van de sleutelbezitters is hier gering.

 

Een sleutel ligt op een opgehouden hand

Welke nadelen heeft een mechanisch sluitsysteem?

Een mechanisch systeem is een zeer onbeweeglijk systeem, waarbij aanpassingen altijd een grote inspanning vergen. Als de structuur van de toegangsrechten ingrijpender moet worden aangepast, bereikt dit systeem al snel zijn grenzen.

Dat maakt alles erg arbeids- en dus kostenintensief wanneer er veel sleutels in omloop zijn of wanneer het om een groter gebouwencomplex gaat.

 

Wat zijn elektronische/digitale sluitsystemen?

Van het eenvoudige systeem bij de oprit tot de high-end uitvoering, bijv. op universiteiten, zijn elektronische en digitale sluitsystemen gebaseerd op dezelfde techniek: een subtiel met technologie geregelde cilinder. Hierdoor ontstaan veel mogelijkheden en ook heel complexe structuren kunnen erg goed worden weergegeven en beheerd.

Op het gebied van comfort en veiligheid zijn digitale sluitsystemen dus duidelijk superieur aan mechanische versies. Juist voor bedrijven zijn ze een grote uitkomst wanneer het gaat om het verstrekken en beheren van sleutels of toegangsrechten. Eveneens erg voordelig is dat te allen tijde kan worden nagegaan wie op een bepaald moment op welke plaats in het gebouw was. Bovendien kunnen toegangsrechten snel worden toegekend en ingetrokken, zodat ook rechten op korte termijn, bijv. voor leveranciers of bezoekers, kunnen worden toegekend.

 

Welke bestanddelen behoren tot het elektronische of digitale sluitsysteem?

Drie bestanddelen zijn elementair voor het digitale sluitsysteem: deurcomponenten, identificatiemedia en software.

  • Deurcomponenten
    Hiertoe behoren cilinders en lezers, die met RFID-techniek werken en in verschillende varianten geïnstalleerd kunnen worden (leesstation, mobiel eindapparaat enz.). De componenten worden verbonden met het interne netwerk.
  • Identificatiemedia
    Deze worden door het systeem geregistreerd en geïdentificeerd. Als media zijn bijv. transponders of SmartCards verkrijgbaar. Alle identificatiemedia functioneren contactloos, waardoor slijtage tot een minimum wordt beperkt.
  • Software
    Om het systeem te beheren, is software nodig die de processen beheert en de hardware bestuurt. Zo kunnen toegangsrechten comfortabel worden beheerd, snel worden gewijzigd en aangepast en in geval van nood kunnen zulke digitale sleutels ook snel worden geblokkeerd.
Ein Bildschirm zeigt die SimonsVoss-Software

Wat zijn de toepassingsgebieden?

Wie het gebruik van een elektronisch sluitsysteem overweegt, stelt hieraan verschillende eisen. Zo heeft een privéhuishouden bijvoorbeeld heel andere voorwaarden dan een universiteit. Maar ongeacht de plaats waar de installatie wordt gebruikt: de gebruiker profiteert in elk geval van het digitale sluitsysteem, want het kan worden aangepast aan de individuele behoeften.

In grote bedrijven en instellingen moeten de toegangsrechten zo flexibel mogelijk zijn, omdat niet alleen medewerkers toegang nodig hebben, maar ook extern personeel zoals leveranciers en schoonmaakpersoneel. Een voordeel is dat een regelmatige vervanging van sleutels (zoals op scholen, universiteiten en in ziekenhuizen) geen grote inspanningen vergt, want de toegangsrechten kunnen snel gewijzigd worden. En wanneer er een sleutel kwijtraakt, kan deze snel geblokkeerd worden en is de beveiliging weer hersteld.

In het geval van woonhuizen kunnen kleine systemen alles afdekken. Mocht het wooncomplex na verloop van tijd groter worden, dan is het een pluspunt dat het sluitsysteem als het ware "naar boven toe open" is en op elk gewenst moment kan worden uitgebreid. De gebouwencomplexen kunnen nog steeds centraal worden beheerd en online worden bewaakt.

Ook de exploitanten van hotels stellen de voordelen van digitale sluitsystemen op prijs. In plaats van slijtagegevoelige magneetkaarten te gebruiken, kan met de SmartCard contactloos en efficiënt worden geopend. Ook voor het personeel is het hanteren eenvoudiger, want het kan de identificatiemedia probleemloos verstrekken, blokkeren of vervangen, zonder de hulp van deskundig personeel.

Of het nu om bedrijven, openbare gebouwen, privéhuishoudens of hotels gaat, alle instellingen profiteren bovendien van de mogelijkheid om de smartphone als sleutel te gebruiken. Met de app worden de toegangsgegevens van de smartphone naar de betreffende lezer verzonden en wordt de toegang bij aanwezige toegangsrechten vrijgegeven.

 

Welke voordelen bestaan er verder nog?

U profiteert van extra veiligheid, want door de digitale cilinders en de identificatiemedia bereikt u het hoogste veiligheidsniveau. De cilinder is extra mechanisch beveiligd zodat ook het gebruik van geweld de toegang door onbevoegden verhindert.

Bovendien profiteert u van meer comfort, want u hoeft niet meer veel sleutels mee te slepen. Alle toegangsrechten zijn bewaard op een RFID-medium – zo opent u comfortabel en contactloos.

Door het gebruik van het digitale sluitsysteem kunt u de toegang tot ruimten beter controleren: Wanneer personen gegroepeerd moeten worden en slechts bepaalde zones mogen betreden, dan kunt u dit individueel configureren en op elk gewenst moment met een paar muisklikken aanpassen.

Natuurlijk mogen we ook niet voorbijgaan aan de kostenbesparing. Wanneer in een mechanisch systeem een sleutel verloren gaat, moeten alle cilinders worden vervangen en moeten nieuwe sets met sleutels worden uitgedeeld – een kostenpost die al snel in de vijf cijfers kan lopen. In het digitale sluitsysteem wordt de sleutel gewoon geblokkeerd en de beveiliging is in recordtijd weer hersteld.

 

Techniek van de expert?

Al meer dan 20 jaar is SimonsVoss de pionier voor digitale sluitsystemen. Ga met ons mee naar een wereld zonder sleutels. Onze systemen zijn dusdanig ontworpen dat de vervanging van cilinders op elk gewenst moment ongecompliceerd, snel en volledig draadloos mogelijk is – met een hoge compatibiliteit van de componenten onder elkaar. Dat alles gebeurt bijzonder onderhoudsarm en van topkwaliteit.

Neem de proef op de som en stap nu binnen in de Keyless World!