Digitale sluitsystemen
voor klinieken

 

Grote bezoekersaantallen, diverse personeelsleden, dienstverleners en natuurlijk ook de vele patiënten: geneeskundige inrichtingen en zorginstellingen, alsook ziekenhuizen komen nooit tot rust. Het regelen van al deze activiteiten, kwetsbare punten beschermen tegen onbevoegde toegang en toegangszones en -tijden goed beheren, zijn uiterst complexe taken. Voeg hieraan toe het complexe evenwicht tussen de geboden bescherming van mensen, apparatuur, medicijnvoorraden, enz. en de bewegingsvrijheid voor medisch, verzorgend en dienstverlenend personeel.

Veilig sluiten in ziekenhuizen is digitaal

Elektronische sluitsystemen zijn een belangrijke voorwaarde voor de professionele beveiliging van ziekenhuizen, rehabilitatiecentra en zorginstellingen. Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060 van SimonsVoss maakt een uitgebreide regeling en effectieve controle mogelijk met actief deurmanagement – en verschaft zo de universele beheersing van alle toegangsrechten. Ook bij meerdere gebouwen en locaties.

Het beste met Systeem 3060 van SimonsVoss

Systeem 3060 combineert intelligente, digitale sluitcomponenten met de modernste software. Identificatie-media met individuele toegangsrechten sluiten en openen deuren zonder aanraking met een zendsignaal. De digitale sluitelementen kunnen naar wens geprogrammeerd worden. Verbonden via een centraal regelbaar systeem kunnen deuren, poorten en slagbomen met een centraal commando voor hele segmenten worden geopend of gesloten.

Bekijk onze nieuwe video.