Deurstatusbewaking – digitaal geen enkel probleem

Wanneer de politie statistieken over inbraakcijfers publiceert, valt over het algemeen een bepaald percentage gevallen op waarbij iemand vergat om een deur van het huis veilig af te sluiten. Huiseigenaren die beschikken over een bewaking van de deurstatus kunnen zulke gevallen moeiteloos vermijden. Wat bij particuliere woningen maar een heel korte controle bij de voor- of kelderdeur betekent, is in grotere industriële, administratieve of commerciële gebouwen niet realiseerbaar. Hier is een handmatige controle van alle toegangsdeuren van het gebouw te personeel-, tijd- en kostenintensief en daardoor onrealistisch.

Toch blijft het absoluut noodzakelijk om in dergelijke gebouwen vooral de status van de belangrijkste deuren te kennen en ze continu te laten bewaken. Een dergelijke waterdichte en betrouwbare controle is in gebouwen met puur mechanische sluitsystemen niet mogelijk. Hier kan theoretisch iedereen die zich al in het gebouw bevindt en iedereen met een sleutel van buitenaf de status van een deur veranderen, zonder dat dit meteen opvalt. De enige uitzondering zijn nooduitgangen die in elk gebouw onafhankelijk van de gebruikte sluittechniek elektronisch bewaakt worden, zodat ze in geval van gevaar ook daadwerkelijk naar buiten opengaan en ontsnapping naar buiten zonder extra hulpmiddelen mogelijk is. De bewaking vindt plaats via een elektronisch contact, dat bij activering van de deur een akoestisch of optisch signaal geeft.

Welke status kunnen deuren hebben? De volgende situaties zijn denkbaar:

  • geopend
  • (te) lang geopend
  • gesloten (alleen via de schoot)
  • enkelvoudig vergrendeld
  • tweevoudig vergrendeld
Digitale Türzustandsüberwachung

 

In moderne gebouwen behoort de bewaking van de deurstatus via digitale sluittechniek tot de centrale eisen van een zinvol en effectief veiligheidsconcept.

door-monitoring-tuerueberwachung-facilitymanager transponder-schliesszylinder-tueroeffnung

In tegenstelling tot gebouwen met mechanische sluittechniek is de inspanning voor controle en bewaking relatief laag. Dit kan probleemloos door een persoon (portier, facility management, bewakingsdienst) worden uitgevoerd. Digitale sluittechniek schept de voorwaarden om alle genoemde deurstatussen te kunnen oproepen, altijd up-to-date te houden en onmiddellijk te reageren bij een verandering van een bepaalde deur. SimonsVoss als pionier van de digitale sluittechniek biedt hiervoor de functie DoorMonitoring, indien nodig in combinatie met het visualiseringsprogramma SmartSurveil.

De hier gebruikte elektronica kan veel meer dan alleen een onderscheid maken tussen "geopend“ en “gesloten”. Bewaking van de deurstatus betekent bij gebruik van digitale sluitsystemen dat elke wijziging van de deuren continu geregistreerd en gedocumenteerd wordt. De digitale media waarmee personen zich bij de deuren moeten identificeren, laten meteen zien wie op welk tijdstip welke deur heeft bediend – ongeacht of hij of zij daarvoor bevoegd was of niet. Deze traceerbaarheid is vooral bij deuren naar high-security zones een uiterst waardevolle functie. Dienovereenkomstig kan men digitaal gebaseerde deurstatusbewaking ook op bepaalde gevoelige afdelingen in de onderneming concentreren.

 

Digitale sluittechniek met in een netwerk opgenomen deuren maakt de afhandeling van de deurstatusbewaking heel eenvoudig. Met de combinatie van DoorMonitoring-cilinders en de SmartSurveil-software op het beeldscherm van de pc ziet de portier of facility manager altijd en vooral buiten de bedrijfstijden meteen of en waar in het gebouw nog een deur openstaat of niet naar behoren is afgesloten. Bovendien verschijnt er automatisch een melding wanneer de status van een deur verandert of een deur ergens te lang openstaat, omdat iemand vergeten heeft hem dicht te doen en af te sluiten. Dat maakt meteen duidelijk hoe het veiligheidsniveau in een gebouw met bewaking van de deurstatus aanzienlijk kan worden verhoogd op basis van digitale sluittechniek in vergelijking met een conventioneel mechanisch sluitsysteem.

Een principe dat trouwens ook omgekeerd functioneert: Met de beschreven digitale uitrusting kan de portier of facility manager in noodgevallen deuren ook op afstand ontgrendelen...