De generale sleutel – een veiligheidsrisico?

Mensen met een generale sleutel dragen een bijzondere verantwoording met zich mee. Ze beschikken over het in de hiërarchie van een mechanisch toegangscontrolesysteem belangrijkste hulpmiddel en kunnen op elk gewenst moment alle deuren van een gebouw openen en sluiten. Het is dan ook een enorm probleem als een generale sleutel verloren of gestolen wordt. Vooral in veiligheidsrelevante branches zou dat het worst case scenario zijn, met onaanvaardbare gevolgen. Om te voorkomen dat de generale sleutel kan uitgroeien tot een veiligheidsrisico moet u op tijd overstappen naar digitale sluittechniek.

Begripsomschrijving – wat is een generale sleutel?

Met "generale sleutel" wordt in de volksmond een zogenoemde master key bedoeld. Zo'n hoofdsleutel staat aan de top van meerdere hoofdgroepssleutels. Een sluitsysteem van een hoofdgroep met een hoofdgroepssleutel wordt gebruikt wanneer slechts enkele bezitters van sleutels toegang moeten hebben tot alle ruimten en inrichtingen van een bepaalde eenheid. Dat kan een eengezinswoning zijn, net als een afdeling in een groter bedrijf. Het grondbeginsel hierbij: elke deur kan met een eigen sleutel worden bediend. Geen van deze sleutels past op een andere deur. Alleen de hoofdgroepssleutel biedt toegang tot alle deuren van deze eenheid. Toepassingen van een sluitsysteem uit de hoofdgroep zijn eengezinswoningen, kleine administratieve en commerciële gebouwen.

De hoofdsleutel in een generaal hoofdsleutelsysteem

Het generale hoofdsleutelsysteem is een combinatie van meerdere systemen met een master key. Elk hiervan staat voor bepaalde functiebereiken (bijv. afdelingen) binnen het gebouw. Aan de spits van de piramide staat de generale sleutel. Alleen deze biedt onbeperkt toegang tot elke ruimte van het gebouw. De onder de generale sleutel gerangschikte hoofdgroepssleutels bieden alleen toegang tot bepaalde functiegebieden (magazijn, productie, beheer). Zulke functiegebieden kunnen met behulp van nog groepssleutels die nog een niveau lager zijn ingedeeld veiligheidstechnisch in afzonderlijke segmenten worden ingedeeld.

Toepassingsen van een generaal hoofdsleutelsysteem zijn industriële ondernemingen, grote woon-, bedrijfs- en administratiegebouwen.

In großen Wohnanlagen besitzt die Hausverwaltung oder der Facility Manager häufig einen Generalschlüssel

Techniek in de generale sleutel

In tegenstelling tot zijn hoge hiërarchische belang aan de top van een algemeen hoofdsluitsysteem blijft de generale sleutel van binnen in technisch opzicht relatief eenvoudig. Dit is vanwege het systeem nodig: op een generale sleutel bevindt zich het kleinste aantal lengteribben en groeven. Deze breed opgezette mechanische vorm maakt het mogelijk om elke deur in het gebouw te openen, want op deze manier past de generale sleutel op alle cilinders van het sluitsysteem. Vaak worden deze generale sleutels speciaal door huisbeheerders vervaardigd om ze aan facility managers of beveiligingspersoneel te geven.

Kopieën van de generale sleutel zorgen voor onzekerheid

En precies op dit punt kan het kritisch worden. Bij een generale sleutel gaat het in principe om een beveiligde sleutel. Het nabestellen van een generale sleutel voor een sluitsysteem met een master key is normaal gesproken alleen mogelijk met een bijbehorende beveiligingskaart (codekaart) bij de erkende vakhandel. Het nummer van de beveiligingskaart is normaal gesproken op elke generale sleutel gegraveerd. Zonder dit bewijs is het aanmaken van een nieuwe generale sleutel niet mogelijk. De kopieerbeveiliging kan aan bepaalde patentlooptijden gebonden zijn. Na afloop daarvan is kopiëren duidelijk eenvoudiger mogelijk (zie paragraaf Oude systemen). Zo ontstaan de beruchte "zwarte sleutels" – generale sleutels die niemand kent, waarvan de herkomst onbekend is, maar die vaak nog bruikbaar zijn.

Nog erger: de generale sleutel is verdwenen!

Een generale sleutel is eigenlijk altijd in gebruik, ongeacht het type gebouw. Personen met een generale sleutel (bijv. directies, bedrijfseigenaren, facility managers of veiligheidspersoneel) hebben zo'n hoofdsleutel om praktische redenen altijd bij zich om onmiddellijk toegang te krijgen tot alle gedeelten van het gebouw. Wordt de generale sleutel te allen tijde meegenomen, dan bestaat logisch gezien een hoog verlies- en daardoor een veiligheidsrisico! Zodra een generale sleutel verloren gaat, moeten alle cilinders onmiddellijk worden vervangen. In binnendeuren, buitendeuren, liften, garages, poorten. Een ongelooflijke inspanning, een fase zonder goede beveiliging van het gebouw en natuurlijk enorme kosten.

Risico van oude systemen en generale sleutels

Veel bedrijven hebben hun mechanische sluitsysteem al tientallen jaren. Ook als de cilinders nog functioneren, blijven er vragen open op het thema veiligheid. Oudere sluitsystemen met generale sleutel kunnen onder bepaalde omstandigheden veiligheidsrisico's met zich meebrengen, waarvan gebruikers zich vaak niet volledig bewust zijn en die het moeilijker maken om hun "zaken" af te wikkelen. Patenten op cilinders en sleutels worden bijvoorbeeld alleen voor bepaalde periodes toegekend. Daarna kunnen generale sleutels voor dergelijke systemen zonder sleutelcertificaat of beveiligingskaart overal legaal worden gekopieerd. Bijzonder problematisch wordt het wanneer het om generale sleutels met hun overkoepelende functie gaat. Gedurende de gebruiksduur van 20 jaar of meer gaan sleutels – ook generale sleutels – verloren. Ze duiken niet meer op en vormen dus een groot veiligheidsrisico. Generale sleutels, hoofdgroepssleutels en cilinders in systemen van bijv. de jaren 80 of 90 zijn vanwege de sterke belasting onderhevig aan slijtageverschijnselen, die eveneens een negatief effect kunnen hebben op de veiligheidsstatus.

Wanneer de organisatiestructuur van de onderneming is gewijzigd, zijn oudere sluitsystemen met generale sleutel vaak maar beperkt aanpasbaar. Alle uitbreidingsmogelijkheden kunnen na zo'n lange periode zelfs al allemaal zijn benut. Een vervanging van het sluitsysteem met de generale sleutel door digitale sluittechniek zou zinvol zijn. Afhankelijk van de actuele bedrijfsstructuur, die misschien ook duidelijk meer behoefte aan veiligheid heeft dan vroeger, is deze uitwisseling zelfs dringend noodzakelijk. Informatie vragen bij de betreffende verzekering is handig, want anders kunnen er bij schade problemen ontstaan.

De oplossing: transponders in plaats van generale sleutel

Wie dat allemaal wil vermijden, daarnaast kosten wil besparen en van meer comfort wil genieten, kiest voor topmoderne digitale sluitsystemen van SimonsVoss. Digitale sluitsystemen bieden veel voordelen. Eén ding is het verhogen van de veiligheid.

Mechanische sleutels, zoals een generale sleutel, worden vervangen door moderne toegangsmedia, zoals transponders. Zodra een toegangsmedium verloren gaat, kan binnen enkele minuten gereageerd worden. De transponder wordt in een handomdraai geblokkeerd, zodat de beveiliging van het gebouw meteen weer hersteld is. Lange wachttijden en hoge kosten bij verlies van een mechanische generale sleutel behoren eveneens tot het verleden, want het systeem kan binnen korte tijd opnieuw geprogrammeerd worden. Digitale sluitsystemen van SimonsVoss bieden meer veiligheid en comfort. Ze zijn bovendien voordeliger dan de klassieke, mechanische generale sleutel.

Digitale Schließanlage statt Generalschlüssel