De centrale sleutel – een achterhaald model...

Elke bewoner van dezelfde flat heeft hem bij zich of aan de eigen sleutelbos hangen: de centrale sleutel.

Om hem – of beter met hem – draait alles wat binnen het gebouw gemeenschappelijk toegankelijk moet zijn, van de voordeur tot de fietskelder. Het mechanische systeem achter een centrale sleutel is een centraal slotsysteem.

Daarvan zijn er in ons land nog heel wat te vinden. Veiligheid en comfort volgens de huidige maatstaven zijn met een centrale sleutel of een centraal sluitsysteem nog maar beperkt realiseerbaar. Er bestaan aantrekkelijkere oplossingen: digitale sluitsystemen.

Zentralschlüssel
Zentralschlüssel – Seniorenwohnheim

Waar wordt een centrale sleutel gebruikt?

Klassieke toepassingen van een systeem met centrale sleutels zijn hoofdzakelijk appartementencomplexen, huurcomplexen en flatwoningen in eigen bezit, evenals verschillende soorten wooncomplexen, ouderenverblijven en dergelijke.

Het basisprincipe is hierbij altijd het delen van "gezamenlijke toegangen" (bijv. de centrale entree) en individuele toegangen (bijv. de voordeur) in hetzelfde gebouw. Een centrale sleutel is in de regel behalve de huisbewoners ook in het bezit van de facility manager, de conciërge of de bezitter van het wooncomplex. Zo kunnen deze personen alle gemeenschappelijke ruimten betreden, maar niet de individuele ruimten en inrichtingen (bijv. brievenbussen, kelderboxen).

 

Zo werkt een centrale sleutel

In het gebouw moeten veel afzonderlijke personen één of meerdere centrale deuren sluiten, bijvoorbeeld toegangsdeuren of kelderdeuren. Een huurder of de eigenaar mag met zijn of haar huissleutel echter geen toegang krijgen tot een andere woning. De technische complexiteit van een centrale sleutel binnen een centraalslotsysteem ligt nu precies bij die centrale functies.

Elke individuele sleutel moet in het stiftsysteem van de cilinders van alle centrale deuren geïntegreerd zijn om deze te kunnen bedienen. Elke huurder of eigenaar van een woning in het gebouw heeft maar één centrale sleutel voor de centrale deuren (poort, centrale entree, fitnessruimte, parkeergarage, vuilnisruimte) net als een exemplaar voor de eigen huisdeur, brievenbus, kelderruimte.

Voordelen van een centrale sleutel

Zentralschlüssel – Schließplan

Het hoofdargument voor een sluitsysteem met centrale sleutel is het groeperen van afzonderlijke toegangsrechten. Er kunnen verschillende groepen personen (bijv. alle familieleden van een wooneenheid) worden gevormd. Aan elke groep personen wordt een centrale sleutel overhandigd die geschikt is voor de deursloten van de toegestane zone en voor alle centraal gebruikte deuren.

De toegang van een externe groep personen zoals facility managers, reinigings- en veiligheidspersoneel tot bepaalde zones van het gebouwencomplex kan binnen een centraalslotsysteem met centrale sleutel duidelijk worden geregeld.

Een centrale sleutel heeft grote nadelen

Het probleem begint al op het moment dat een centrale sleutel binnen een centraalslotsysteem verloren gaat. Vanaf dat moment is de beveiliging van het gebouw niet meer gegarandeerd. Afhankelijk welke bezitter een centrale sleutel heeft verloren, zijn bepaalde zones met deze sleutel voor de gelukkige vinder onbeperkt toegankelijk, in elk geval alle gemeenschappelijk gebruikte toegangen. En dat eventueel uren of dagen achter elkaar – want in geval van verlies van een centrale sleutel moet het complete centraalslotsysteem worden vervangen.

De vervanging is in de regel op korte termijn moeilijk, er ontstaan bovendien hoge kosten – afhankelijk van de grootte van het gebouw en het aantal deuren sommeert zich zoiets al snel tot een bedrag van vijf cijfers.

Kopiëren van de centrale sleutel is problematisch

Wanneer de patentbescherming op een centrale sleutel is verlopen en onbewerkte moedersleutels in omloop zijn, kan onder bepaalde omstandigheden op elk groot station al een kopie worden gemaakt. Dat is natuurlijk illegaal, maar kan in de praktijk niet gecontroleerd worden. Op die manier ontstane centrale sleutels heten in vaktaal "zwarte sleutels“. Niemand kent het exacte aantal en niemand weet wie ze heeft.

Om ongeoorloofd een centrale sleutel te maken, is bijvoorbeeld de onderverhuur van een woning al genoeg: de hoofdhuurder neemt de centrale sleutel mee om voor de onderhuurder een illegale centrale sleutel te maken. Eindigt de onderverhuur en neemt de huurder deze illegaal gemaakte centrale sleutel mee, dan is de beveiliging van het gebouw in gevaar. Eigenaren, verhuurders of facility managers hebben zo in de loop der jaren geen exact overzicht meer over het type en aantal centraalsleutels dat er daadwerkelijk in omloop is voor het sluitsysteem van het hele gebouw.

Digitale sluittechniek vervangt de centrale sleutel

SimonsVoss Technologies GmbH (Unterföhring bij München) biedt voor particuliere huizen, wooncomplexen voor huurders of in eigen bezit flexibele digitale systeemoplossingen aan, die zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen voor goede beveiliging zorgen en de gebruikers meer comfort bieden. In plaats van mechanische profielcilinders worden in de deuren digitale cilinders gebruikt. De centrale sleutels en alle andere mechanische sleutels worden vervangen door moderne, elektronische toegangsmedia. Deze media in de vorm van transponders of kaarten worden specifiek geprogrammeerd voor de vereiste deuren. Ze werken contactloos en openen de toegangen door het medium kort op te houden. Het gehele digitale sluitsysteem en alle verstrekte sluitmedia kunnen comfortabel door het Facility Management worden beheerd en aangestuurd. Bij verlies van een sluitmedium of de uitgifte van nieuwe toegangsrechten kan onmiddellijk en doelgericht worden gereageerd. Een nieuwe transponder kost slechts een paar euro, het wissen van het verloren medium en het programmeren van het nieuwe medium is een kwestie van enkele muisklikken in de beheersoftware LSM van SimonsVoss.

De bewoner blijft bij gebruik van een digitaal SimonsVoss-sluitsysteem voortaan heel flexibel. Zo kan de buurman tijdelijk toegang krijgen tot de woning om bijvoorbeeld bloemen water te geven. De software geeft het huisbeheer meteen ook een compleet overzicht van alle toegangsrechten van een gebouw in realtime: wie mag waar en wanneer naar binnen?

Zentralschlüssel – digitales Schließsystem

Geen problemen bij verlies van sleutels

Zentralschlüssel – Transponder

Het budget is niet altijd groot genoeg om het hele gebouw en alle deuren digitaal te optimaliseren. Een praktisch uitgangspunt om over te stappen op digitale sluittechniek bieden flatgebouwen waarvan de entrees zijn voorzien van elektrische deuropeners. Hier is uitbreiding met de digitale sleutelschakelaar SmartRelais 2 van SimonsVoss goed mogelijk. Een externe dienstverlener, bijv. een vakhandel voor beveiligingssystemen die partner is van SimonsVoss, of de eigen civiele dienst beheert het voordelige systeem voor de huisbezitters of de wooncorporatie. Een witte opbouwdoos wordt buiten gemonteerd in de buurt van de deurkruk en de geïntegreerde elektronica bestuurt de bestaande deuropener. Het openen van de deur wordt geactiveerd door een individueel geprogrammeerde transponder (kaart of chip-tag) op te houden.

Ook hier geldt: wanneer een bewoner dan dit sluitmedium verliest, hoeft er geen kostbare centrale sleutel vervangen te worden. Het facility management of de externe dienstverlener maakt (programmeert) gewoon een vervangende transponder. Zodra deze voor het eerst wordt gebruikt, vervallen automatisch de toegangsrechten van de verloren transponder, die vanaf dat moment voor niemand meer bruikbaar is. Daarmee is de veiligheid meteen weer gegarandeerd.