DOWNLOAD
TILGÆNGELIG
SERVICE PACK 2


LSM opdateringspakke - brugbar fra version 3.4.0! 
Låsesystemstyringssoftwaren er blevet forbedret med hensyn til stabilitet og pålidelighed. Derudover blev der lavet nogle fejlrettelser.

Bemærk venligst:

Installation af servicepakken skal altid udføres som administrator med administrative rettigheder. 
Læs også opdateringsvejledningen , kapitel 5. 

DOWNLOAD af Service Pack 2 (Version 3.4.30322) for opdateringer som af LSM 3.4:

For LSM Business og LSM Professional udgaver kontakt SimonsVoss support (Tlf: +49 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com ).

De vigtigste forbedringer på et overblik:

  • Support Windows Server 2019
  • Global søgning efter transpondere også via personnummer
  • Åbn låseegenskaberne direkte fra Alert Monitor
  • Deaktiver manuelt batteri advarsler på AX komponenter
  • Adgang til definerede områder som en daglig opdateret deltagelsesrapport

Service Pack 2 indeholder også forbedringer relateret til stabilitet og pålidelighed, især ved programmering og brug af VNHost. Endvidere blev der foretaget justeringer vedrørende GDPR-funktionerne. Yderligere information findes i produktoplysningerne her .