DOWNLOAD
TILGÆNGELIG
SERVICE PACK 2


LSM opdateringspakke - brugbar fra version 3.4.0! 
Låsesystemstyringssoftwaren er blevet forbedret med hensyn til stabilitet og pålidelighed. Derudover blev der lavet nogle fejlrettelser.

Vil De vide mere om SimonsVoss systemløsninger?
At Partnersøgning

Bemærk venligst:

Installation af servicepakken skal altid udføres som administrator med administrative rettigheder. 
Læs også opdateringsvejledningen , kapitel 5. 

DOWNLOAD af Service Pack 2 (Version 3.4.30322) for opdateringer som af LSM 3.4:

For LSM Business og LSM Professional udgaver kontakt SimonsVoss support (Tlf: +49 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com ).

De vigtigste forbedringer på et overblik:

  • Support Windows Server 2019
  • Global søgning efter transpondere også via personnummer
  • Åbn låseegenskaberne direkte fra Alert Monitor
  • Deaktiver manuelt batteri advarsler på AX komponenter
  • Adgang til definerede områder som en daglig opdateret deltagelsesrapport

Service Pack 2 indeholder også forbedringer relateret til stabilitet og pålidelighed, især ved programmering og brug af VNHost. Endvidere blev der foretaget justeringer vedrørende GDPR-funktionerne. Yderligere information findes i produktoplysningerne her .