DOWNLOAD
TILGÆNGELIG
SERVICE PACK 1

LSM Update-Pakke - tilgængelig fra version 3.4.0!
Locking-System-Management-softwaren er blevet forbedret med henblik på stabilitet og driftssikkerhed. Desuden blev der foretaget nogle bugfixes.

Bemærk venligst:

Installationen af Service Pack skal altid gennemføres af administrator med administratorrettigheder.
Læs først opdaterings-vejledningen opdaterings-vejledningen igennem.

DOWNLOAD af Servicepakke 1 (Version 3.4.10630) til opdatering af LSM 3.4:

For opdatering af versionerne af LSM Business og LSM Professional henviser vi til SimonsVoss-Support (tlf. + 49 (0) 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com).

De vigtigste forbedringer kort fortalt:

 • Øget ydeevne
 • Display-fejl ved tidsstyrede ændringer i berettigelser
 • Forkerte defaultværdier for forfaldsdatoen ved G1 transponder
 • Fejlmelding når to ferier bliver oprettet og programmeret uden mellemliggende dag
 • Manglende navn for transponder uden berettigelser ved rapporten „Transponderudstedelse med berettigelser“
 • Kort Template 2500L_AV adgangsliste kan ikke vælges
 • Fejlafhjælpning ud over det viste programmeringsbehov
  – Forkert programmeringsbehov efter deaktivering + nulstilling af  transponder
  – Programmeringsbehov efter sletning af transponder (VN anlæg)
  – Forkert programmeringsbehov i LSM Mobile ved cylindere G2 Hybrid
 • Diverse oversætningsfejl udbedret