INFOSIDE OVER TILGÆNGELIG OPDATERING LSM 3.3 SP1

OPDATERINGS-INFO KUN FOR BRUGERE AF LSM 3.3!
Locking-System-Management-softwaren er blevet forbedret med henblik på stabilitet og driftssikkerhed. Desuden blev der foretaget nogle bugfixes.

Bemærk venligst:

Installationen eller opdateringen af LSM skal altid gennemføres af administrator med administratorrettigheder.
Læs først opdaterings-vejledningen opdaterings-vejledningen igennem.

DOWNLOAD af Servicepakke 1 (Version 3.3.11115) til opdatering af LSM 3.3:

De vigtigste forbedringer kort fortalt:

 • Forbedret ydelse
 • Forbedringer og korrektioner i det virtuelle netværk
 • Hurtigere eksport til LSM Mobile
 • Optimering af WaveNet, bl.a. hurtigere at logge på ved WaveNet.LockNodes
  Fejlafhjælpning med henblik på det viste programmeringsbehov:   
  - Programmeringsbehov ved MP-låsecylinder efter opdatering fra 3.2 til 3.3
  - programmeringsbehov på grund af slettet deaktiveret transponder efter skifte fra LSM 3.2 til 3.3: Dette skyldes en ny beregning af spærre-ID'en og øger sikkerheden i systemet. Programmeringsbehovet skyldes sletningen af G2 transpondere, der efterfølgende skal tilføjes til systemet.
  - Hvis låseanlæggets type føres tilbage fra VN til standard, kan man igen redigere programmeringsbehovet normalt.
 • Afhjælpning af en fejl i databasen: Kvitteringer for deaktivering kan nu også vurderes uden problemer ved erstatningstranspondere ved hjælp af LSM'en.
 • Fejlafhjælpning i terminalserver-miljø: Nu er det muligt at forbinde programmeringsværktøjet SmartCD.MP via en terminalserverforbindelse.