INFOSIDE OVER TILGÆNGELIG OPDATERING LSM 3.3 SP1

Locking-System-Management-Software blev forbedret og udvidet med nye funktioner. Release af LSM 3.3 (version 3.3.01115) er tilgængelig allerede nu.

Vil De vide mere om SimonsVoss systemløsninger?
At Partnersøgning

De vigtigste forbedringer kort fortalt:

 • Understøttelse af nye komponenter:

  SmartHandle Dørmonitorering (SMARTHANDLE.DM)
  
SmartHandle – Hybrid
 • Enkel Eventmanagement allerede i LSM 3.3 Basic Online:
  Med det nemme Eventmanagement kan dørmonitoreringshændelser (Dør åben / lukket etc.) fra låsecylinder.DM eller SmartHandle.DM udskrives i en tekstfil (.txt). Dermed er det muligt at vise en ekstern leverandør af eksempelvis visualiseringssoftware de forskellige statusmeldinger pr. dør. Den eksterne leverandør kan anvende disse statusmeldinger til sine formål.
 • Batteriadvarsler i lukningerne bliver videregivet til transpondere. De kan enten udlæses eller overføres i VN, eller til programmeringsværktøjet under transponderprogrammeringen (for nye anlæg). 
 • Design-optimeret bruger interface:
  Forskellige indstillinger, der blev gemt i Ini-filen, bliver nu gemt i databasen. Således kan alle brugere indlæse sin indstilling af GUI på alle PCer
 • Hurtigere indlæsning af ”Visning” gennem databaseoptimering
 • Eksportere skærmbilledet til en CSV-fil
 • Nyt GUI-sprog russisk

Såfremt De har indgået en software-service-kontrakt, sender vi Dem i løbet af få uger automatisk LSM 3.3.

Såfremt De ikke har indgået en software-service-kontrakt, kan De købe LSM 3.3.hos en SimonsVoss-specialforhandler.