Vigtigt for låsesystemet: Låsecylinderen

Låsecylinderen er uden tvivl kernen, når det drejer sig om låsesystemer. Uanset om der er tale om huse, lejligheder eller virksomheder: Der er monteret låsecylindre, der skal forhindre uberettiget adgang.

 

Hvad kendetegner låsecylinderen?

Den mekaniske låsecylinder er i dag stadig den hyppigst forekommende variant. Der kræves en nøgle, hvis profil er kompatibel med cylinderen, for at kunne låse en låsecylinder. Nøglens profil har bl.a. indsnit. Hvis nøglens profil stemmer overens med låsecylinderen, kan den låses op og låses.

Mekanikken i låsecylinderen er altid den samme, alligevel findes der forskellige udgaver af låsecylindre. Efterfølgende vises med eksempler, hvilke typer låsecylindre der findes.

 

Profilcylinder som den mest udbredte variant

Man kan også kalde profilcylinderen "klassikeren" blandt låsecylindrene. En anden meget anvendelig betegnelse for den er "dobbeltcylinder", da en nøgle kan indføres og anvendes på begge sider. Derfor anvendes profilcylinderen meget ofte ved indgangsdøre.

Ved anvendelse af profilcylinderen kan man derudover beslutte sig for den såkaldte farefunktion. Hvis denne anvendes, kan der låses fra begge sider af låsecylinderen – også hvis der allerede sidder en nøgle i den ene side. Denne variant anbefales eksempelvis ved boliger med kun en indgang, så man stadig kan komme ind i boligen, hvis man utilsigtet har ladet nøglen sidde i indvendigt.

 

Schließzylinder

Flere anvendelige låsecylindre

Foruden profilcylinderen er knopcylinder, halvcylinder, cylinder med arm og udvendig cylinder anført her som andre låsecylindre.

Knopcylinderen er en låsecylinder, der kun kan låses med en nøgle i det ene side, fra den anden side betjenes cylinderen med en knop (deraf navnet). Det betyder, at den på den side, hvor knoppen befinder sig, altid kan betjenes.

Halvcylinderen kan dermed generelt kun låses fra den ene side, da denne ikke har nogen knop. Ved denne låsecylinder skal der tages højde for, at den indvendigt altid har en længde på 10 mm, denne længde er fast. Eksempelvis lejligheds- og kælderdøre er ofte forsynet med en halvcylinder.

Cylinderen med arm er snarere enkel og dermed, hvad sikkerhed angår, ikke så højt rangeret, som den kendes fra f.eks. postkasser. Den åbner ganske enkelt på grund af en arm, der drejes, når man fører nøglen ind i låsen og drejer den.

Derudover fås en udvendig cylinder, der især anvendes i ekstralåse, eksempelvis garageporte. Den udvendige cylinder er her skruet fast indefra.

 

Notausgang

Antipanikcylinderens særlige rolle

Antipanikcylinderen, også kendt som "paniklås", indtager en vigtig rolle blandt låsecylindre, der skal nævnes særskilt. Denne låsecylinder er for så vidt særlig, da den kun kan låses fra den ene side. Det lyder godt nok som halvcylinderen, men med den forskel, at dørens ikke låsebare side ved antipanikcylinderen altid kan åbnes for i givet fald at muliggøre en hurtig flugt.

En dør, der er forsynet med en sådan låsecylinder, har derfor også den særegenhed, at den ofte ikke har noget traditionelt dørgreb, men en panikstang på den højde, hvor dørgrebet plejer at være. Det har den fordel, at døren aktiveres automatisk, hvis det i en paniksituation skulle komme til en stor menneskesamling foran døren.

 

 

 

 

Den digitale låsecylinder som meningsfuldt alternativ

De hidtidige udgaver vedrørte næsten udelukkende mekaniske låsecylindre og noget om den digitale låsecylinder. Den er dog et meningsfuldt alternativ, for den har mange fordele. Låsemediet er her en transponder (eller et andet digitalt medium), hvormed dørene (og de tilhørende låsecylindre) kan åbnes.

Det digitale låsemedium har den fordel, at det med et tryk med musen kan omprogrammeres i låseplanen, og at adgangsrettigheder kan ændres. Derudover er det væsentligt mere sikkert end en klassisk nøgle. Hvis en transponder f.eks. mistes, kan den nemt spærres i det pågældende anlæg, uden at nøgle og låsecylinder skal udskiftes.

 

Oplysninger om digitale låseanlæg

Er du interesseret i et digitalt låseanlæg? Her kan du se, hvor sikkert, fleksibelt og komfortabelt låsesystemer med systemer som System 3060 fungerer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål!