Tidsregistrering

I tider med mere fleksible arbejdstider er det ofte vanskeligt i forbindelse med personaleanliggender at dokumentere, hvilken medarbejder der har arbejdet hvornår, og om dette svarer til det aftalte timetal. Her er et vigtigt værktøj tidsregistreringen. Denne må registreres af arbejdsgiveren uden forudgående samtykke. Vigtigt er: Dette gælder kun for selve tilstedeværelsen, en tidsregistrering af andre data, eksempelvis opholdstiden i bestemte rum, er godt nok generelt tilladt, men kun, hvis medarbejderen på forhånd har givet sit samtykke til denne dataregistrering.

 

Hvordan fungerer tidsregistrering?

Der er forskellige muligheder for at registrere tiden. I gamle dage blev stempelkort brugt til tidsregistrering. Lister administreret på egen hånd er også en mulighed. Disse manuelle muligheder har dog den hage, at manuel aflæsning kræver tid og kapacitet.

En digital løsning er hurtigere og mere pålidelig. Her stemples kun i overført betydning. Tidsregistreringen kan "indtjekkes" ved en terminal – med chip, pr. fingeraftryk eller sågar med en smartphone, hvor en kode kan genereres pr. app og derefter scannes.

 

Hvilke fordele har den digitale tidsregistrering for virksomheder?

Her kan nævnes forskellige fordele. Et punkt er risikoen for fejl, der er til stede ved manuel tidsregistrering, og som så godt som bortfalder ved en digital tidsregistrering. Dertil kommer, at der på grund af den automatiske registrering – netop inden for personaleanliggender – spares arbejdstid, der kan gøre nytte et andet sted.

Hvis medarbejderne har givet deres samtykke, er der endnu flere fordele ved tidsregistreringen: Projektrelaterede tider kan således registreres, hvormed det nemt kan tildeles, hvilke projekter og aktiviteter der kræver hvor meget tid, så dette kendskab kan bruges som "learning" til senere projekter.

 

Zeiterfassung mit Stempelkarte
Digitale Zeiterfassung

Hvad koster den digitale tidsregistrering?

Det er et spørgsmål om, hvordan man ser på det. Ser man i første omgang på omkostningerne til installation af den digitale tidsregistrering, vil de være høje. Men dette er en kortsigtet tankegang, da det ikke vil vare længe, før omkostningerne til installationen har tjent sig ind igen.

På langt sig vil der snarere være tale om en omkostningsbesparelse. Det skyldes eksempelvis, at medarbejderne aflastes ved tidsregistrering, som allerede nævnt tidligere. Hvis projektrelaterede data også registreres, kan der her takket være tidsregistreringen spares omkostninger på grund af optimerede arbejdsprocesser.

Som det ses, udgør installationen i starten godt nok en høj omkostning, men dette betaler sig på den ene side på grund af de nævnte fordele, men på den anden side også på grund af de lavere løbende omkostninger.

 

 

 

Anvendelse kombineret med et digitalt låseanlæg?

Hvis tidsregistreringen eksempelvis sker med såkaldte SmartCards, kan disse kort også anvendes parallelt med tidsregistreringen til adgangsrettigheder til virksomhedens område, uden at det kræver et andet medium. Et digitalt låsesystem giver mange fordele såsom sikkerhed, fleksibilitet og komfort. Foruden den nemmere anvendelse af adgangsmedier til flere ting bortfalder f.eks. også risici som nøgletab, da mistede låsemedier nemt kan spærres i anlægget.

Overvejer du et digitalt låsesystem? Se flere oplysninger på www.simons-voss.com. Har du flere spørgsmål? Ikke noget problem, kontakt os pr. telefon eller e-mail, og vi hjælper dig.