Ofte uundværligt: Sikringskortet

Som sådan meget enkelt: Hvis man vil have lavet en kopi af en nøgle, går man til en låsesmed. Men helt så nemt er det ikke i realiteten. Ved mange nøgler kræves et sikringskort for at lave en kopi, hvormed udlejeren eller viceværten kan bestille nøglen via en forhandler eller direkte hos producenten.

 

Definition: Sikringskort

Når man køber en sikkerhedslås, medfølger et sikringskort i kreditkortformat, der garanterer, at man kun selv – eller en person, der har fået udleveret dette kort, kan få lavet en kopi. Man ved dermed, at ingen andre kan få lavet ulovlige kopier af nøglen.

Denne vished om, at der ikke kan laves kopier, er også god for ens egen sikkerhedsfølelse i følgende tilfælde: Den, der mister eller har mistet sin nøgle, ved også, når nøglen er fundet igen, at der ikke er blevet lavet kopier af den. Det ville kræve, at sikringskortet var blevet udleveret eller ligeledes mistet.

 

Sådan nyder du som udlejer godt af sikringskortet

Man må gå ud fra, at en udlejer ved valg af nye lejere er opmærksom på, at disse virker pålidelige, men man kan aldrig være hundrede procent sikker. Og også selvom man ser nok så pålidelig ud, kan man stadig miste sin nøgle. Det samme gælder en lejer. Hvis denne altså skulle miste sin nøgle en dag, kan ingen få lavet en kopi af nøglen, da du har sikringskortet.

Dertil kommer: Uanset hvor meget tiltro, man har, føler man sig som udlejer alligevel lidt bedre tilpas, hvis man stadig har lidt kontrol med det udlejede. Det muliggør sikringskortet. Ingen lejer kan uden tilladelse få lavet kopier af nøgler – en god følelse.

 

Sådan kan lejere få lavet en kopi af en nøgle

Selvom det ikke er muligt uden sikringskort, kan lejere stadig have et berettiget ønske om at få lavet en kopi af en nøgle. Måske har ikke alle i familien en nøgle, måske skal en nøgle gives videre – f.eks. til en nabo eller rengøringshjælp, der kommer regelmæssigt i boligen. Men det kræver alligevel et sikringskort at få lavet en kopi.

Uanset om man er lejer af en privat bolig, eller det drejer sig om en firmabygning: Proceduren er i første omgang den samme. Da udlejeren eller viceværten er i besiddelse af sikringskortet, skal lejeren bestille en kopi hos denne. Med sikringskortet laves – som nævnt ovenfor – en kopi hos en forhandler eller direkte hos producenten, som lejeren så får udleveret.

 

Hvis sikringskortet mistes

Hvis ikke nøglen, men selve sikringskortet mistes, skal man kontakte forhandleren eller producenten for at få lavet et reservekort. Sådan et kan man naturligvis ikke bare lige få. Det kræver en erklæring på tro og love. Med denne er det muligt at få lavet et reservekort.

 

 

Det går også uden sikringskort

På den sikre side – og helt uden sikringskort – er du med et digitalt låseanlæg. Nyd godt af eksempelvis System 3060 fra SimonsVoss. Her får du ikke nogen nøgle i bogstaveligste forstand, men et digitalt låsemedium såsom en transponder. Den kan ikke kopieres, så derfor kræves heller ikke noget sikringskort. Transponderen kan helt individuelt tildeles adgangsrettigheder – med kun nogle få klik med musen. Og hvis noget ændrer sig, kan adgangsrettighederne naturligvis også ændres eller fjernes, uden at det kræver et sikringskort. Hvis et digitalt låsemedium mistes, kan det ligeledes spærres med få klik med musen.