Nye friheder: Nøgleoverdragelsen

Nøgleoverdragelsen er et vigtigt skridt på vejen til en ny fremtid. Hvad enten der er tale om en ny bolig eller en ny stilling: Øjeblikket for nøgleoverdragelsen er altid af symbolsk karakter. Men under al glæde og motivation må det ikke glemmes, at der også efter nøgleoverdragelsen stadig er noget at tage højde for, hvad nøglerne vedrører.

 

Neue Freiheiten: die Schlüsselübergabe

Nøgleoverdragelse – ikke kun bag de egne fire vægge

Home Sweet Home

Klart, ved nøgleoverdragelsen tænker man i første omgang på egen bolig. Når drømmeboligen først er fundet og sikret kontraktligt, er der ikke længere noget, der står i vejen for endelig at tage imod det ønskede nøglebundt. Nu har du og dine kære altid adgang.

Det sidste er i det mindste idealtilfældet. Men muligvis er der ikke nok nøgler efter nøgleoverdragelsen. Hvis der f.eks. flytter flere beboere ind, end der er nøgler. En nærtstående person eller en rengøringshjælp, der regelmæssigt skal have adgang til boligen, kan også få en separat nøgle.

Det kan dermed ske, at der efter nøgleoverdragelsen skal laves flere nøgler. Er der derudover flere adgangsmuligheder? Der skal i givet fald også være adgang til steder som en garage eller et skur, så der skal laves flere nøgler.

Et nyt arbejde

Den store dag er kommet: Jobsøgningen var succesfuld, blækket på kontrakten er tør, det nye arbejde kan påbegyndes. Også her finder en nøgleoverdragelse sted for at give den nye medarbejder muligheden for at kunne bevæge sig frit på sin nye arbejdsplads iht. dennes rettigheder. Adgangen til virksomheden er dog kun en af muligvis flere nøgler, som denne får ved nøgleoverdragelsen. Den egne kontordør, bommen til parkeringspladsen og nogle gange også godkendelse til at bruge elevatoren – alle disse nøgler skal overdrages.

 

Altid overblik over nøglerne

Ved en nøgleoverdragelse overdrages ikke kun nøgler, men også tillid. Men også selvom man er varsom med sine nøgler, kan det ske, at en nøgle mistes efter nøgleoverdragelsen.

Nøglen til boligen er væk

Også selvom tabet af boligens nøgle er mindre dramatisk end en virksomhedsnøgle, så medfører det foruden besværet også udgifter med sig. Man kommer trods alt hurtigt ind i boligen igen, hvis man har afleveret en nøgle til en nærtstående person, eller man har kontaktet en låsesmed. Men man slipper ikke af med den ubehagelige følelse, at en så at sige "ufrivillig nøgleoverdragelse" har fundet sted, da en fremmed person kan have fået fat i nøglen.

Dertil kommer: Udlejeren eller viceværten skal informeres om tabet. Senest ved nøgleoverdragelsen ved flytning ville man skulle indrømme, at der mangler en nøgle. Så hellere gøre det med det samme. Godt nok skal cylindre og de dermed forbundne nøgler udskiftes, hvilket medfører omkostninger, men på denne måde genskabes tilliden igen hurtigere, og man føler sig især også mere sikker igen.

Virksomhedsnøglen er mistet

Også i virksomheder kan det forekomme, at nøgler, der er blevet overdraget, kan mistes. Det er for det meste væsentligt mere ærgerligt og besværligt end i privat regi. Ikke kun, fordi der er et væsentligt højere sikkerhedsniveau, men også fordi væsentligt flere personer har adgang til virksomhedens område, hvilket øger udgifterne, når der skal installeres nye cylindre og nøgler, hvilket igen kræver nye nøgleoverdragelser.

 

Der Firmenschlüssel ist verloren gegangen

Digital låseteknik i stedet for analog nøgleoverdragelse

En god og meningsfuld investering kan hjælpe med at gøre problemer som nøgletab til fortid. Med det digitale låsesystem fra SimonsVoss kan alle en persons adgangsrettigheder sammenfattes i en eneste transponder. Skulle denne mistes efter "nøgleoverdragelsen", som i egentlig forstand ikke længere finder sted, er dette heller ikke noget problem, for den kan nemt spærres i anlægget.