Nøgletab? – Så er der fare på færde!

Denne scene kendes fra mange tv-krimier: En forbrydelse opdages, men efterforskerne kan ikke finde tegn på indbrud nogen steder i bygningen. Så kommer konklusionen: ”Gerningsmændene havde åbenbart en nøgle!” Der findes ingen officiel statistik over mistede nøgler, men at mistede nøgler kan medføre store skader, er uomtvisteligt. Digital låseteknik er en afhjælpning, reducerer omkostningerne og øger samtidigt komforten.

Mange nøgletab hvert år

Ifølge en undersøgelse udført af den tyske nøgleforsikring mistes årligt 800.000 nøgler i Tyskland. Forsikringsselskabet (VdS Schadenverhütung) har beregnet, at der dermed opstår skader for næsten 100 millioner euro om året.

Afhængigt af bygningsstørrelse og det mekaniske låseanlægs organisationsform kan nøgletabet hurtigt nå femcifrede beløb, når alle udgifter medtages. Forbrugercentralerne nævner et gymnasium som eksempel på deres website – her var der et nøgletab (af generalnøglen).

Den nødvendige udskiftning af alle låse i bygningen inklusive 80 nye nøgler til kollegiet løb op i 14.000 euro.

iStock-1133897242

Ærgrelse, udgifter og risiko ved nøgletab

 Bei Schlüsselverlust droht Gefahr – denn niemand kennt den möglichen Finder.

Nøgletab i et familiehus medfører dog til sammenligning færre udgifter, men midlertidig usikkerhed, ærgrelse og udgifter kan dog alligevel ikke undgås.

Ved boligkomplekser er det mekaniske låseanlæg kun sikkert, hvis ejerne eller beboerne undgår nøgletab. Ejere af boligkomplekser beklager sig regelmæssigt over problemer med brugerne og de høje omkostninger i forbindelse med nøgletab. Det udgør derudover en sikkerhedsrisiko, da ingen ved, hvem der finder nøglen, og hvad der så sker...

Ingen farer ved nøgletab i digitale systemer

Nøgletab kan blive en forsikringssag, men her kommer det an på, hvad indboforsikringen eller den private ansvarsforsikring dækker. Men der er bedre og mere pålidelige måder at reducere ærgrelsen og udgifterne drastisk ved nøgletab på forhånd: At anvende digital låseteknik. Uafhængigt af bygningstype er grundprincippet ved et digitalt låseanlæg en helt ukompliceret og hurtig anvendelse af låsemedier.

Her betyder nøgletab, at det mistede låsemedium (transponder eller kort) umiddelbart slettes fra systemet og dermed bliver ubrugeligt inden for få sekunder. Brugeren modtager et nyt låsemedium, der er programmeret med dennes individuelle adgangsrettigheder. Det fungerer med det samme og koster kun nogle få kroner. Alle andre komponenter i det digitale låseanlæg bevarer ubegrænset deres funktionalitet.

Digital låseteknik for alle tilfælde

SimonsVoss Technologies GmbH (Unterföhring ved München) tilbyder skræddersyede og fleksible låsesystemløsninger til private husholdninger, boligkomplekser, industri- eller administrationsbygninger, der både i nybyggeri og eksisterende bygninger sørger for sikkerhed, giver brugerne mere komfort og reducerer omkostningsbelastningen ved nøgletab væsentligt.