Mekaniske, elektroniske, digitale låsesystemer

Hvad er mekaniske låsesystemer?

Mekaniske låsesystemer er ofte den nemmeste mulighed for at sikre bygninger – hvad enten det er boligen, skolen eller virksomheden. Personer og genstande beskyttes af låsecylindre og dørlåse. Dette traditionelle låsesystem fås i forskellige varianter, hvis sikkerhed kan udvides med diverse funktioner. Det er dermed muligt at få vist forskellige adgangsrettigheder, så hver persongruppe får adgang til de rigtige områder.

 

Hvor anvendes mekaniske låsesystemer?

I dag anvender især små til mellemstore virksomheder, boligkomplekser og offentlige bygninger mekaniske låsesystemer – fortrinsvis områder, hvor relativ lidt bevægelse kan forventes i tildelingen af adgangsrettigheder. Antallet og udsvinget blandt nøgleejere er her lille.

 

En nøgle ligger i en åben hånd

Hvilke ulemper har et mekanisk låsesystem?

Et mekanisk system er et meget stift system, hvor tilpasninger altid medfører store udgifter. Hvis de vidtgående strukturer i adgangsrettighederne ændrer sig, nås systemets grænser hurtigt.

Der opstår selvfølgelig et meget stort tids- og omkostningsforbrug, når mange nøgler er i omløb, f.eks. hvis der er tale om et større boligkompleks.

 

Hvad er elektroniske/digitale låsesystemer?

Fra et enkelt system i indkørslen til high-end-udgaven f.eks. i universiteter er elektroniske og digitale låsesystemer baseret på den samme teknik: Låsecylinder med softstyret teknologi. Det giver mange muligheder, og også meget komplekse strukturer kan vises og administreres godt.

Hvad komfort og sikkerhed angår, er digitale låseanlæg dermed den mekaniske version væsentligt overlegen. Netop for firmaer er de en stor lettelse, når det drejer sig om at udlevere og administrere nøgler og adgangsrettigheder. Det er ligeledes en stor fordel, at det altid kan dokumenteres, hvem der var hvor i bygningen på hvilket tidspunkt. Derudover kan adgangsrettigheder hurtigt tildeles og fratages, så rettigheder også kan tildeles kortvarigt til f.eks. leverandører eller gæster.

 

Hvilke bestanddele hører til elektroniske eller digitale låsesystemer?

Tre bestanddele er elementære for et digitalt låseanlæg: Dørkomponenter, identifikationsmedier og software.

  • Dørkomponenter
    Det omfatter låsecylinder og læseenhed, der arbejder med RFID-teknik, og som kan installeres i forskellige varianter (læsestation, mobil periferienhed osv.). Komponenterne tilsluttes til husets eget netværk.
  • Identifikationsmedier
    Disse registreres og identificeres af systemet. Som medier fås f.eks. transpondere eller SmartCards. Alle identifikationsmedier fungerer kontaktløs, hvorved slitage reduceres til et minimum.
  • Software
    Der kræves en software, der administrerer processer og styrer hardwaren, for at administrere systemet. Således kan adgangsrettigheder administreres komfortabelt, adgangsrettigheder ændres og tilpasses hurtigt, og hvis det skulle blive nødvendigt, adgangsrettigheder også spærres hurtigt.
En billedskærm viser SimonsVoss-softwaren

Hvilke anvendelsesområder findes der?

Den, der overvejer at anvende et elektronisk anlæg, har forskellige krav. En privat husholdning har eksempelvis helt andre forudsætninger end et universitet. Uanset hvor anlægget anvendes: Brugeren nyder i hvert fald godt af det digitale låsesystem, da det kan tilpasses de individuelle behov.

I store virksomheder og institutioner skal adgangsrettighederne helst være fleksible, da ikke kun medarbejdere skal have adgang, men også eksternt personale som leverandører og rengøringshjælp. Det er en fordel, at et hyppigt nøgleskift (som i skoler, universiteter og sygehuse) ikke er til meget besvær, da adgangsrettighederne hurtigt kan ændres. Og hvis et medium skulle mistes, kan det hurtigt spærres, og sikkerheden er gendannet.

Ved boliger kan små systemer dække alt. Hvis en bolig med tiden skulle blive større, er det en fordel, at låseanlægget så at sige er "åbent opad" og til hver en tid kan udvides. Boligkomplekser kan så også fortsat administreres og overvåges online.

Hotelejere forstår også at værdsætte fordelene ved digitale låseanlæg. I stedet for at anvende magnetkort med stor slitage er det med SmartCard muligt at åbne berøringsfrit og effektivt. For personalet er håndteringen også nemmere, for identifikationsmedier kan udleveres, spærres eller udskiftes uden problemer, uden at det kræver fagpersonale.

Uanset om det er virksomheder, offentlige bygninger, private husholdninger eller hoteller, kan alle derudover nyde godt af muligheden for at bruge smartphonen som nøgle. Ved hjælp af en app sendes adgangsdataene fra smartphonen til den pågældende læseenhed, og hvis adgang godkendes, kan døres åbnes.

 

 

 

 

 

Hvilke fordele er der mere

Du nyder godt af ekstra sikkerhed, for med de digitale låsecylindre og identifikationsmedier opnås det højeste sikkerhedstrin. Cylinderen er derudover sikret mekanisk, så uberettiget adgang forhindres selv ved vold.

Derudover kan du glæde dig over øget komfort, for du skal ikke længere bære rundt på mange nøgler, men har alle adgangsrettigheder på et RFID-medium – så du kan åbne nemt og kontaktløst.

Du kan bedre kontrollere adgangen til lokaliteterne ved at anvende et digitalt låseanlæg: Hvis personer skal grupperes og kun må få adgang til bestemte områder, så kan dette konfigureres individuelt og til hver en tid tilpasses med nogle få klik.

Omkostningsbesparelsen må naturligvis heller ikke glemmes. Hvis en nøgle mistes i et mekanisk anlæg, skal samtlige cylindre udskiftes og nye nøglesæt udleveres – en post, der hurtigt kan løbe op i et femcifret beløb. I det digitale låseanlæg spærres mediet, og sikkerheden genskabes på rekordtid.

 

Teknik fra eksperter?

I mere end 20 år er SimonsVoss pioner inden for digitale låsesystemer. Ledsag os på vores vej til en nøglefri verden. Vores systemer er konstrueret, således at en udskiftning af cylindre er mulig nemt, hurtigt og helt uden kabler når som helst – med en høj kompatibilitet blandt bestanddelene. Alt særdeles vedligeholdelsesvenligt og i topkvalitet.

Prøv det, og træd ind i en Keyless World!