Med mange fordele: Digitale låsesystemer, digitale låsecylindre

Sørger for sikkerhed: Låsecylinderen

Hvad enten det er privat, erhvervsmæssigt eller i offentlige institutioner – når det drejer sig om sikkerhed, er der ingen vej udenom låsecylinderen. Den fås i mange forskellige former og med forskellige teknologier, i forskellige størrelser og af forskellige materialer. Der findes således runde cylindre, ovale cylindre og profilcylindre. Disse er ofte forsynet med en farefunktion, så de også kan åbne, når der allerede sidder en nøgle i døren på den anden side.

 

Sådan fungerer den mekaniske variant

Cylinderens basis er et hus, hvori cylinderkernen befinder sig. Denne kerne, der også kaldes "rotor", kan optage en nøgle og kan drejes, når det er den passende nøgle, altså når "låsekammen" passer. Der er så at sige tale om en kodning, der skal stemme overens.

 

 

 

En låsecylinder og et nøglebundt

Hvilke typer låsecylindre findes der?

En låsecylinder er ikke bare en låsecylinder, derfor er der forskellige typer. Dobbeltcylinderen er den hyppigste type, der kan låses fra begge sider. Forskellige moderne varianter af denne kan også låse og åbne, når der sidder en nøgle i modsatte side. En anden betegnelse for dobbeltcylinderen er også "profilcylinder". Den er eksempelvis monteret i indgangsdøre til huse.

Anderledes er det med knopcylinderen. Denne kan kun låses fra den ene side (normalt udvendigt), på den anden side er der kun en knop. Også denne cylinder er oftest monteret i indgangsdøre til huse, men også i f.eks. kælderdøre.

Halvcylinderen findes ligeledes i kælderdøre samt garageporte og nøglekasser. Denne låser også kun fra ydersiden. Den har en fast længde på 10 mm, længden udvendigt er variabel.

Cylinderen med arm er konstrueret lidt enklere: Det er en enkel cylinder med en drejelig arm, som typisk findes i postkasser og garderobeskabe. Navnet er altså program, som ved den udvendige cylinder, der anvendes i garageporte, kasse- og ekstralåse. Ved denne type betjenes cylinderens lås af en metaltunge.

Derudover findes en særlig låsecylinder såsom hængelåsen og blindcylinderen. Hængelåsen kendes f.eks. fra kælderdøre, cykellåse og havedøre, hvor den anvendes som tyveribeskyttelse. Blindcylinderen har en særrolle, da den slet ikke låser, men blot skjuler dørens cylinderåbning, hvilket forhindrer røg i at trænge igennem i tilfælde af brand.

 

Dørknopgreb for en dør, der kan låses digitalt

Forskel: samme nøgle eller enkelt nøgle?

Foruden de forskellige typer er der en anden forskel ved låsecylindrene: Cylindre med samme nøgle og enkeltnøgler. Ved førstnævnte er det muligt at låse forskellige låse med samme nøgle for f.eks. at anvende husdør, lejlighedsdør, garage og kælder med samme nøgle. Ved en enkeltnøgle kræves derimod en separat nøgle til hver cylinder.

 

Den mekaniske låsecylinders grænser

Den traditionelle låsecylinder har godt nok mange muligheder for at sikre personer, genstande og bygninger, men de forskellige kombinationsmuligheder har også en stor svaghed: Det er stort set umuligt at anvende eksempelvis den samme nøgle til hoveddøren, terrassedøren og hængelåsen i kælderen – her er profilerne for forskellige. Dertil kommer firmanøgler eller andre nøgler, og nøglebundet bliver meget stort, hvilket i værste fald kunne medføre enorme omkostninger, hvis det mistes.

Det er også en ulempe, at det ikke er muligt at få vist hierarkier i låseniveauerne. Netop store virksomheder og institutioner skal udlevere hundredvis af nøgler til dette.

 

 

Løsningen? Den digitale låsecylinder

Ved den mekaniske variant af låsesystemer, der betegnes som "traditionelle", skal det på forhånd planlægges nøje for at få vist persongrupper og organisationsstrukturer. Det er godt nok besværligt, men muligt. Men det bliver vanskeligt, når der opstår nye udfordringer som eksempelvis en udvidelse af bygninger eller sågar en eller flere nye lokaliteter.

Men denne bekymring er slet ikke nødvendig, for med elektronisk låseteknik i form af digitale cylindre og et digitalt låseanlæg åbnes for nye og enkle muligheder for at mestre alle udfordringer inden for adgangskontrol nemt og fleksibelt. Sikkert og komfortabelt!

 

Fremtidsorienteret teknik

Med det digitale låseanlæg hører mange bekymringer fortiden til. En mistet nøgle udgør f.eks. slet ikke noget problem mere, for moderne identifikationsmedier som transpondere eller SmartCards kan spærres med nogle få klik, og sikkerhedsrisikoen er forsvundet.

Persongrupper kan også oprettes og ændres fleksibelt. Således kan vidt forskellige områder defineres, hvor medarbejdere, gæster, leverandører og andre hurtigt kan tilføjes og fjernes igen – rumligt og sågar tidsmæssigt.

Også ved den allerede omtalte udvidelse af bygningskomplekser er der ingen problemer, for låseanlægget kan også udvides. Takket være den kabelfrie integration er nye, digitale låsecylindre hurtigt installeret, og transponderne kan også frigives til disse med få klik.

 

Endnu flere fordele med digitale låseanlæg

Du nyder godt af ekstra sikkerhed, for med de digitale låsecylindre og identifikationsmedier opnås det højeste sikkerhedstrin. Cylinderen er derudover sikret mekanisk, så uberettiget adgang forhindres selv ved vold.

Derudover kan du glæde dig over øget komfort, for du skal ikke længere bære rundt på mange nøgler, men har alle adgangsrettigheder på et RFID-medium – så du kan åbne nemt og kontaktløst.

Du kan bedre kontrollere adgangen til lokaliteterne ved at anvende et digitalt låseanlæg: Hvis personer skal grupperes og kun må få adgang til bestemte områder, så kan dette konfigureres individuelt og til hver en tid tilpasses med nogle få klik.

Omkostningsbesparelsen må naturligvis heller ikke glemmes. Hvis en nøgle mistes i et mekanisk anlæg, skal samtlige cylindre udskiftes og nye nøglesæt udleveres – en post, der hurtigt kan løbe op i et femcifret beløb. I det digitale låseanlæg spærres mediet, og sikkerheden genskabes på rekordtid.

 

 

En computer med åben LSM-software

Sats på eksperterne!

I mere end 20 år er SimonsVoss pioner inden for digitale låsesystemer. Ledsag os på vores vej til en nøglefri verden. Vores systemer er konstrueret, således at en udskiftning af cylindre er mulig nemt, hurtigt og helt uden kabler når som helst – med en høj kompatibilitet blandt bestanddelene. Alt særdeles vedligeholdelsesvenligt og i topkvalitet.

Prøv det, og træd ind i en Keyless World!